Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2000

HT mister passagerer

Af Thomas de Laine

En nedgang på 9 millioner årlige påstigninger i forhold til 1998 er resultatet af godt vejr og skarp konkurrence fra privatbiler og cyklister. Siden juni har HT manglet 6-10 pct. af kunderne i forhold til de samme måneder sidste år. Hvis HT ikke kan vinde passagerer tilbage, viser fremskrivningerne, at trafikselskabet kommer til at mangle 30 mill. kr. i årets budget.

Det samlede driftsbudget er på 1,5 mia. kr. Da alle pengene er kontraktbundet, er de også alle brugt. Hvis passagertallene ikke stiger, bliver det derfor nødvendigt at tage pengene fra kassebeholdningen. På længere sigt kan det også betyde nedskæringer i driften, hvilket er en negativ spiral, forklarer adm. dir. Johannes Sloth. Færre afgange betyder nemlig, at busserne bliver mindre attraktive.

Årsagerne til faldet i passagerer er bl.a., at cyklisterne er steget i antal med 16 pct. og bilismen med 9 pct. Det sidste har desuden medført øgede fremkommelighedsproblemer for busserne, hvilket er med til at gøre HTs kvalitet dårligere. Kastrupbanen, der åbnede sidst i september 1998, har stjålet nogle passagerer. Også DSBs dårlige regularitet og det gode sommervejr får en del af skylden. Udover HT har også S-togene haft en nedgang i passagertallet.

Blandt de europæiske storbyer er det kun London, der har en lige så stor grad af selvfinanisering af bustrafikken som København. HT får dækket ca. 70 pct. af udgifterne med billetindtægterne, skriver BT.

Kilde: Berlingske Tidende 29.01.00; www.bt.dk 28.01.00; HT-Nyt nr. 12/dec. 1999; Torben Rasmussen (tak!)