Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2000

Færre kørte med HT i 1999

Af Thomas de Laine

I 1999 var der færre, der steg på HT-busserne, end året før. I 1998 havde HT 256 mill. påstigninger, men dette tal blev reduceret til 249 mill. i 1999. Økonomisk gik det til gengæld bedre end forventet. HT kom ud af 1999 med et ret beskedent overskud på 0,7 mill. kr. Ligesom sidste år(!) er det 65 mill. kr. bedre end budgetteret.

Nedgangen i passagertallet satte faktisk allerede ind sidst i 1998. HT begrunder faldet i passagertallet med den øgede velstand og aktivitet i regionen. Flere har fået råd til bil. Desuden er der stigende trafikproblemer og anlægsarbejde på både vejene og jernbanerne. Det giver den kollektive trafik ringere arbejdsbetingelser og derfor også ringere konkurreevne.

Miljømæssigt går det til gengæld fremad. HT skriver, at udskiftningen til nye busser direkte kan aflæses i HTs "grønne regnskab". Det er især flaskegasbusserne, der er forklaringen. Der er sket en reduktion af både partikler og kvælstofilter. Desuden kører alle dieselbusserne nu på svovlfattig diesel.

I årets løb er desuden investeret i bedre kvalitet i bustrafikken. Sammen med amter og kommuner har HT investeret 21 mill. kr. i bedre information, 8 mill. kr. i trafikanlæg, der hjælper busserne frem i trafikken, og 18 mill. kr. i forbedring af terminaler og stoppesteder. Endelig er der kommet flere siddepladser i myldretiderne ved at omfordele kørsel fra steder og tidspunkter med få passagerer, til myldretiden, hvor der er presset. Bl.a. fik linie 350S indsat 6 ekstra busser fra slutningen af oktober til midten af april.

HTs nys udkomne årsberetning indeholder mere om disse ting. Den kan bestilles via HTs hjemmeside.

Kilder: HT-pressemeddelelse af 28.04.00