Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2000

City-Trafik og Arriva vinder HT-genudbud

Af Thomas de Laine

Genudbuddet af 74 busser fra HTs 9. udbud blev afgjort af HTs bestyrelse onsdag d. 5. januar. Som HT havde ønsket blev der mere konkurrence, og det viste sig da også, at andre busselskaber end Arriva vandt dele af genudbuddet.

I forhold til HTs 9. udbud var der i genudbuddet ændret på kravene til busserne, og nogle af enhederne var delt op i mindre enheder. "Vi fik flere tilbud og dermed, som ønsket, mere konkurrence i andet forsøg," siger HTs bestyrelsesformand Georg Miksa (S).

Og han fortsætter: "Samtidig viser resultatet, at vi nu har fundet frem til en udvælgelsesmetode, der belønner det lange, seje træk for at levere en god kvalitet i bustrafikken. Det er vi rigtig godt tilfredse med." Han hentyder her til HTs nye metode, hvor man tager tilbudsgiverens nuværende kørsel for trafikselskabet med i overvejelserne. Helt konkret har City-Trafik vundet linie 250S fra Arriva, selvom Arriva var billigst, fordi City-Trafik havde point for at levere god kvalitet i kørslen på sine nuværende HT-kontrakter.

På linie 250S skal der køre dobbeltdækkere, hvilket øjensynligt har været et stort ønske fra HTs side. En dobbeltdækker rummer dobbelt så mange siddepladser (70) som de almindelige 12 meter lange busser (35), og en halv gange flere siddepladser end de 18 meter lange ledbusser (46), der i dag bl.a. kører på linie 250S. HT forklarer, at undersøgelserne viser, at passagererne vil kunne sidde ned. HT vil have flere passagerer over i busserne, og hvis dobbeltdækkerne bliver en lige så stor succes, som HT forventer, så vil der komme flere af slagsen, siger Georg Miksa.

Den første dobbeltdækker på linie 250S var på besøg fra Berlin allerede i april 1998. HTs undersøgelser viste dengang, at ca. 80 pct. af passagererne var positive og kun 6 pct. direkte negative over for dobbeltdækkerne. Hos chaufførerne var der næsten ubetinget tilfredshed, skriver HT.

"Det virkeligt spændende er, at dette er en langsigtet strategi fra HTs side. I de kommende ti år bliver yderligere 200 dobbeltdækkere sat ind på de passagertunge ruter i City," siger HTs informationschef Pernille Hermann. Det kan oplyses, at 200 busser svarer til ca. 20 pct. af alle HTs busser.

Resultatet af genudbuddet var ikke overraskende, at Arriva beholder en stor del af den udbudte kørsel. Interessant nok har City-Trafik også fået kørsel. Dette selskab har jo ellers ikke haft heldet med sig i HT-området siden 5. udbud i 1995/96.

City-Trafik vandt linie 250S og natbuslinie 97N (der benytter samme busser), og disse linier skal betjenes med i alt 19 dobbeltdækkerbusser. Kontrakten bliver 6-årig og løber fra 2. juli 2000. Busserne vil dog formentlig først være på gaden sent på året, og skal i øvrigt ved kontraktens udløb købes af HT.

Den anden linie, hvor man kunne byde med dobbeltdækkere, var linie 300S, og den blev genvundet af Arriva Danmark. Her er kontraktbegyndelsen senere, nemlig i sommeren 2001, og der er endnu ikke taget stilling til, om linien skal betjenes med dobbeltdækkere eller fortsat med ledbusser. Kørslen omfatter 19 busser i 6 år.

Linie 250S/97N og 300S var i HTs 9. udbud oprindelig udbudt i samme enhed, men blev delt. En anden enhed omfattede linierne 4E, 19x og 29, og også disse linier blev delt. City-Trafik vandt linie 4E fra Arriva Danmark og genvandt linie 19x, mens linie 29 blev genvundet af Arriva Danmark. For disse tre linier er kontrakterne 3-årige, og de løber fra 2. juli 2000. Kontrakterne omfatter i alt 27 busser.

Ovenstående medfører, at cirka 75 chauffører må skifte arbejdsplads. Arriva vil fortsat være HTs største entreprenør med mere end 45 pct. af busdriften, mens City-Trafiks andel øges med ca. 2 pct. til 15,7 pct. Den samlede kontraktsum for den genudbudte kørsel er ca. 100 mill. kr. om året.

De sidste 9 genudbudte busser var servicebusser. Kontraktsummen blev 7,4 mill. kr. om året, hvoraf hovedparten skal dækkes af kommunerne. Kommunerne skal fremover betale 300 kr. pr. time, hvilket er mere end i dag, men det dækker kun 80 pct. af omkostningerne. HT betaler selv de sidste 20 pct. Kommunerne skal acceptere de nye driftsudgifter, før servicebussernes fremtid er afklaret, skriver HT. Andre kommuner, der ønsker servicebusser, vil få samme tilbud.

Samtidig med kontraktbegyndelsen indsættes 5 nye servicebusser i hver sin kommune. Derudover overdrages 4 af de gamle busser til de to entreprenører, der har kørslen.

Servicebuskørslen var også blevet delt op, og resultatet er, at Arriva beholder servicebuskørslen på Frederiksberg (linie 831 og 832) og i Helsingør-Espergærde (linie 840 og 841). ES Bus i Roskilde overtager servicebuslinierne i Roskilde (linie 852 og 853), Høje-Taastrup-Hedehusene (linie 850 og 851) og Greve (linie 855). Es Bus kører i forvejen telebuskørsel for HT i Hvalsø-Lejre-Viby-området. Kontrakterne gælder i 4 år og træder i kraft den 28. maj 2000.

Kilde: HT-pressemeddelelser af 06.01.00; JP-København 06.01.00; Søndagsavisen - Region 1 09.01.00.