Myldretid

Menu

Nyheder

Sydhavnsmetroen åbner 22. juni

Af Thomas de Laine

Lørdag 22. juni 2024 bliver en stor dag i Københavns byudviklingsområder på Enghave Brygge, Teglholmen og Sluseholmen i Sydhavnen: Efter seks års byggeri ventes metrolinjen gennem Sydhavnen nemlig åbnet. Selvom den tidligere industrihavn har såvel A-bus- som havnebusforbindelse i dag, vil metroen væsentligt forkorte rejsetiderne til steder som Hovedbanegården, City, brokvartererne og Frederiksberg. Samtidig kobles såvel det gamle Sydhavnskvarter omkring Mozarts Plads som knudepunktsstationen København Syd på metronettet.

Det bliver linje M4, der kører til Sydhavnen, og de nye linjekort med denne forlængelse har allerede kunnet ses i en del tog og på visse stationer siden omkring februar. Det er togene fra Orientkaj, som ikke længere vil have endestation på København H, men fortsætte ad den nye strækning. Turen går et kort stykke ad Metrocityringens spor under Halmtorvet frem til forgreningen omkring Skelbækgade. Herfra svinger tunnelerne mod sydøst under jernbanen vest for Dybbølsbro, og denne strækning er ikke ny, da den er bygget sammen med Metrocityringen og giver adgang til kontrol- og vedligeholdelsescentret ved Otto Busses Vej. Under den mudrede plads mellem Carsten Niebuhrs Gade og Kalvebod Brygge, lige ved Trafikårn Øst, ligger endnu en forgrening, og det er her, den nyanlagte strækning begynder.

Linjekort 2024 fra Metroselskabet
Hele metronettet fra 22. juni 2024, når forlængelsen til Sydhavnen efter planen er åbnet. Grafik: Metroselskabet.

Tunnelerne fortsætter under Vasbygade til den første nye station Havneholmen på sydvestsiden af indkøbscentret Fisketorvet. Banen drejer videre mod syd med stationen Enghave Brygge på nordsiden af Frederiksholmsløbet og Sluseholmen ved Fordgraven lidt øst for Sydhavnsgades kryds med Sjællandsbroen, Borgmester Christiansens Gade og Bådehavnsgade. Disse tre første stationer betjener byudviklingsområderne i Sydhavnen. Efter Sluseholmen drejer tunnelerne mod vest ind i landet med en station under Mozarts Plads i det klassiske Sydhavnskvarter og endestation ved København Syd station, som har et pænt stykke vej til at blive en klassiker, men hvor metroen er ført under såvel fjerntogs- som S-togssporene til en underjordisk station på nordsiden. Man er ved at forbinde denne metrostation med Ringbanens endestation og regionaltogsperronerne via et underjordisk omstigningsområde.

Hele den nye strækning og alle dens stationer er underjordiske. Stationerne er til gengæld lidt mere indbyrdes forskellige end Metrocityringens, hvor det mest er farverne på væggene, der skiller dem ad. København Syd metrostation er således udsmykket af Henrik Plenge Jakobsen med et stort astronomisk ur, og Mozarts Plads har fået "vægmalerier" af den lokale kunstner Christian Schmidt-Rasmussen. På Sluseholmen er der placeret en stor stålskulptur, ligesom René Schmidt har ladet geologiske strukturer indstøbe i en stor betonbjælke hen over perronen. Enghave Brygge station har abstrakte beton- og stenudsmykninger med lys ved Pernille With Madsen, og endelig har kunstergruppen SUPERFLEX udsat Havneholmen station for nogle skæve anvendelser af ellers kendte elementer fra metroen.

Med Sydhavnsstrækningen vokser Københavns metro med fem stationer og 5,7 km, hvoraf de 4,5 km er nyanlagte. Hele nettet vil omfatte 43 km metrostrækning med i alt 44 stationer, og i Københavns og Frederiksberg kommuner vil næsten tre ud af fire mennesker have under 600 m til nærmeste tog- eller metrostation. Der vil fortsat køre fire linjer på metroen, hvoraf linje M4 - den blå - altså vil betjene den nye strækning. Det er også M4, som kører ud på grenen i Nordhavnen, og denne linje vil fortsat være metroens korteste. Men det fornægter sig ikke, at endestationen ved Orientkaj i Nordhavnen er udformet, så banen nemt kan forlænges, for dette har hele tiden været planen, og sidste efterår blev det besluttet at iværksætte en miljøkonsekvensvurdering af en forlængelse med yderligere to stationer. Også fra København Syd kan der potentielt senere ske en forlængelse af metroen.

De fem nye stationer ventes fra 2030 at have arbejdet sig op på omkring 8 mio. årlige passagerer. København Syd station - som indtil december 2023 hed Ny Ellebjerg - forventes derudover at udvikle sig til en stor knudepunktsstation på både regionalt og nationalt niveau, måske med tiden også med internationale forbindelser.

Anlægsarbejdet for det 10 mia. kr. dyre projekt begyndte i august 2018 og er i det væsentlige tilendebragt. Tunnelerne er for længst boret færdige og har fået skinner, kørestrøm og signalsystem. Stationerne er blevet bygget, og togene er leveret. Tidligere på året blev københavnerne inviteret på åbent hus på den næsten færdige station under Mozarts Plads, og prøvekørslerne med tog har været i gang længe. Der udestår stadig noget færdiggørelsesarbejde på stationerne og deres forpladser over jorden, og der er flere tests, som skal gennemføres, før den endelige godkendelse fra Trafikstyrelsen kan opnås. Tilladelsen kommer ikke, før tests er bestået, og dokumentation er i orden, og tilladelsen, som er en forudsætning for kørsel med passagerer, kan først forventes i hus kort før den planlagte åbningsdato i juni.

Busser erstattede metroen, og metroen erstatter busser

En del af de nødvendige tests fandt sted fra natten til lørdag 10. februar til søndag aften 25. februar, hvor Metrocityringen og Nordhavnsgrenen - metroens linje M3 og M4 - var helt lukkede for passagerer, mens Sydhavnsmetroen og dens sammenhæng med Metrocityringens strækninger blev testet. En lignende nedlukning fandt sted i januar 2020 forud for åbningen af Nordhavnsgrenen. Gennem hele perioden var der indsat tre metrobuslinjer med intensiv betjening, hvilket Myldretid tidligere har omtalt. Selvom metroen genåbnede allerede søndag aften og ikke først mandag morgen 26. februar, som egentlig planlagt, fortsatte metrobusserne troligt til det annoncerede tidspunkt mandag morgen kl. 6! Der bliver i øvrigt yderligere en nedlukning af et døgns varighed omkring en måned før Sydhavnsmetroens åbning, hvilket hænger sammen med prøvedriftens påbegyndelse.

Linje 7A nær den kommende Havneholmen st.
Linje 7A forsvinder fra Sydhavnen omkring den nye metrostræknings åbning. Den har siden 2019 fungeret som en art forløber for metroen. Her afgår en 7'er fra det stoppested, som mest direkte bliver erstattet af den nye Havneholmen metrostation. I baggrunden knejser Banedanmarks hovedsæde. Foto: Thomas de Laine, 5. februar 2022.

Det almindelige busnet omkring den nye metrostrækning bliver også tilpasset denne sommer. Særligt forsvinder den nuværende A-busbetjening, hvor linje 7A har kørt mellem København H og København Syd via alle de kommende metrostationer som en slags forløber for metroen. I stedet kommer der bl.a. en mere lavfrekvent linje 17, som opretholder fladedækningen. Myldretid har før beskrevet de planlagte omlægninger, som muligvis vil finde sted en uge efter metroåbningen. Havnebusserne vil i øvrigt fortsætte med at betjene Sydhavnen. Deres endestationen ved Teglholmen ligger omkring en halv kilometer fra Sluseholmen metrostation og cirka en kilometer fra Enghave Brygge station, og derudover har de "stoppestedet" Enghave Brygge, som trods navnesammenfaldet også ligger nogle hundrede meters gang fra metrostationen Enghave Brygge.

Planer for en bybane i Sydhavnen - for 33 år siden

Omkring 1990 så Københavns Havn meget anderledes ud end i dag og ikke ulig scener fra Olsen Banden. Men man anede dog skriften på væggen, og med henvisning til den forventede udvikling langs havnen foreslog HT tilbage i 1991 en bybane, som på en delstrækning er meget sammenfaldende med den Sydhavnsmetro, som åbner nu.

HTs forslag til en "Havnelinie" (1991)
HTs forslag fra 1991 til en "Havnelinie" med moderne sporvogne, sporbusser eller automatbane.

"Havnelinien", som den forslåede bane kaldtes, skulle forbinde Valby og Østerport stationer med Sydhavnen, Islands Brygge, Christianshavn og Refshaleøen. På stykket fra Sluseholmen til Havneholmen har "Havnelinien" næsten samme linjeføring som Sydhavnsmetroen, men altså over jorden. Det meste af Havnelinien ville betjene områder, som dengang havde forholdsvis lang afstand til god offentlig transport.

I de sene 1980'ere og tidlige 1990'ere fremkom der også fra flere andre sider forslag til moderne bybaner i København. DSB spillede f.eks. forslag ind med letbaner eller en højbane på søjler. Fra HTs side lagde man op til, at Havnelinien skulle køres med moderne sporvogne, sporbusser efter forbillede i den tyske by Essen eller en automatbane. Det sidste var essentielt samme slags system som vore dages førerløse metro. HT arbejdede i samme periode med idéer om etablering af havnebusser og indsættelse af duobusser; de sidste eventuelt som sporbusser. Duobusser endte som bekendt med at blive afprøvet 1993-97, men ellers var det kun havnebusser, der for alvor blev til noget, og de har sejlet siden august 2000. Havnelinien blev heller ikke til virkelighed. Det endte med at være Ørestadsprojektet i kombination med en førerløs metro - men ikke trafikselskabet HT - man satsede på, og tankegangen fra begge dele er siden udbredt til store dele af byen - og fra juni 2024 altså Sydhavnen.

Kilder: Pressemeddelselse fra Metroselskabet 03.04.24; faktaark om Sydhavnsmetroen, januar 2024; Bytrafik nr. 4/1992 om det gamle forslag til en "Havnelinie"