Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv

Fire operatører skal køre metrobusser, mens Sydhavnsmetroen prøvekøres

Af Thomas de Laine

Kommende metrobus i Helsingør
En af de busser, man formentlig snart vil kunne møde på linje 222M i København: Umove 7676, VDL Citea LLE 120 årg. 2015, på bybuslinje 803 i Helsingør i august 2018. Bussen blev for nylig til overs ved elektrificeringen af bybusdriften i byen. Foto: Thomas de Laine.

Metroen til Sydhavnen åbner til sommer, oplyste Metroselskabet i sit nyhedsbrev i begyndelsen af uge 2. Den præcise dato for åbningen bliver først meldt ud tre måneder før, men det betyder kort og godt, at tidsplanen holder, og at der også kan ventes bustilpasninger i samme område.

Den eksisterende linje M4, som i dag normalt har endesation på København H, vil blive forlænget ad Sydhavnsgrenen på alle afgange. Undervejs er der stationer ved Havneholmen (på sydvestsiden af Fisketorvet), Enghave Brygge, Sluseholmen og Mozarts Plads. Endestationen er ved København Syd, som indtil december-køreplanskiftet 2023 hed Ny Ellebjerg. Her er der omstigning til S-tog på såvel Ringbanen (linje F) som Køge Bugt-banen (linje A og E) og en del fjerntog på især banen mellem København og Køge Nord. Nye perroner er desuden under anlæg, så også fjerntog mellem Amager og Roskilde vil kunne standse på stationen. På sigt forventes der over 30.000 daglige metropassagerer på København Syd.

Der foregår allerede prøvekørsler på Sydhavnsmetroen som i alt væsentligt er færdigbygget, men før banen kan køre med passagerer, skal nogle sidste væsentlige ting være på plads. Strækningen skal kobles på det eksisterende metrosystem, altså Metrocityringen, der skal foretages tests og justeringer, og ikke mindst skal Trafikstyrelsens godkendelse i hus. En del af dette arbejde er, som tidligere omtalt på Myldretid, en periode med omfattende prøvekørsler af det sammenkoblede metrosystem, hvor Metrocityringen lukkes for passagerer i en periode på forventet 12-16 dage. Denne periode skal efter planen være overstået inden udgangen af februar.

Metrobusoperatører står klar

Det er Movia, der står for den buskørsel, som erstatter metrolinjerne M3 og M4 i ugerne, hvor Metrocityringen lukkes helt. Derfor blev der i september iværksat en udbudsrunde, kaldet udbud B2, med henblik på at finde de busselskaber, som kunne stå for kørslen.

Der var udbudt tre forskellige linjer, nemlig linje 111M og 222M, som i det store hele følger Metrocityringens linje M3-rute gennem byen i retning mod henholdsvis med uret, samt en linje 444M mellem København H og Orientkaj, der supplerer på strækningen gennem centrum og derudover dækker Nordhavnsgrenen, altså linje M4. Bemærk, at udbudsmaterialet blev justeret i forhold til den først udsendte udgave, således at linje 444M har indre endestation ved København H og ikke på Kgs. Nytorv, som det fremgik af Myldretids første omtale af udbuddet. Til gengæld er der ikke ændret på, at linjerne 111M og 222M har fået ombyttet køreretningerne i forhold til, da de sidst var på gaden for fire år siden.

I begyndelsen af november blev kørslen på linjerne 222M og 444M tildelt henholdsvis Umove og Arriva (GoCollective), mens der ikke blev udpeget en vinder af linje 111M på grund af manglende tilbud på denne. Derfor blev linje 111M genudbudt i en ny runde med det formelle navn B2X, og denne gang var kørslen på linjen opdelt i to udbudsenheder med hver 6 busser, svarende til halvdelen af turene. Resultatet af udbud B2X blev, at Keolis og Anchersen skal deles om at køre linje 111M.

De forventede 12-16 dages kørsel skulle ifølge udbudsmaterialet til begge udbud finde sted i perioden 10. december 2023-29. februar 2024, og kørslen skulle varsles over for busselskaberne fire uger i forvejen - uagtet at afgørelsen på udbud B2X først faldt 24. november. Mandag 8. januar 2024 var kørslen endnu ikke varslet igangsat, ligesom Metroselskabet heller ikke havde meldt en lukkeperiode for Metrocityringen ud. Kørslen må derfor forventes varslet til igangsættelse i nær fremtid. Materielmæssigt er de fire operatører allerede klar, men der skal selvsagt vagtplanlægges chauffører til at køre busserne.

Tilpasning af busnettet til Sydhavnsmetroen

Også den permanente busbetjening langs Sydhavnsmetroen og i Sydhavnen vil på et tidspunkt omkring åbningen af metroen blive ændret. Siden oktober 2019 har buslinje 7A kørt som en slags forløber for Sydhavnsmetroen mellem Hovedbanegården og Ny Ellebjerg/København Syd ad en rute, som stort set svarer til Sydhavnsmetroens kommende strækning. Der forventes et stort frafald af buspassagerer på denne rute, hvor metroen vil tage over, men der menes dog fortsat at være behov for en vis betjening, og der er da også i dag et antal stoppesteder mellem de nye metrostationer.

Linje 7A vil blive afkortet til kun at køre mellem Rødovre og Hovedbanegården. Den vestlige endestation bliver formentlig senere flyttet fra Rødovrehallen til letbanestoppestedet Rødovre Nord på Ring 3, når letbanen i 2025 begynder at køre. Ændringerne på linje 7A medfører en reduktion med 9 busser og ca. 47.000 årlige timer.

En ny linje 17 etableres ad linje 7A's nuværende rute mellem Hovedbanegården og København Syd st. Linjen vil få kvartersdrift i myldretiden, 20-minuttersdrift i de øvrige dagtimer og halvtimesdrift om aftenen, mens det vil være slut med natbusbetjening på strækningen (metroen har døgndrift). Linjen forventes at kræve 5 busser og have ca. 17.000 årlige timer. I City-enden er det muligt, endestationen bliver Vesterport st.

Linje 18 deles ved samme lejlighed på Valby st. Fremover vil kun linjen mellem Valby st. og Emdrup Torv bære nummeret 18, og den vil have 3-6 afgange i timen på forskellige tidspunkter af dagen. Mellem Valby st. og Ørestad/Lergravsparken vil en ny linje 8A overtage kørslen, og den får noget hyppigere drift, nemlig 5-minuttersdrift i dagtimerne, ligesom der bliver natbusbetjening med 2 busser i timen. Ændringen medfører, at 13-14 busser og ca. 53.000 årlige timer flyttes fra linje 18 til den nye linje 8A.

På et senere tidspunkt, når bl.a. vejforholdene tillader det, påtænkes der desuden etableret en ny linje 19 mellem Hovedbanegården/Vesterport st. og København Syd st., som føres gennem byudviklingsområdet Jernbanebyen. Linjen kan forventes at få en køreplan, der ligner den nye linje 17's. Det er endvidere muligt, linje 17 og/eller 19 vil blive forlagt til Carsten Niebuhrs Gade med betjening af Københavns Busterminal for fjernbusser, som i øvrigt åbner i forsommeren 2024 uden direkte Movia-busbetjening.

Kilder: Revideret udbudsmateriale til Movias udbud B2, september 2023, og udbudsmateriale til Movias udbud B2X, november 2023; nyhedsbrev fra Metroselskabet 08.01.24; dokumenter vedr. bustilpasning til Sydhavnsmetroen til Borgerrepræsentationens møde 21.09.23