Myldretid

Menu

Nyheder

GoCollective og Umove deler Movias 23. udbud

Af Thomas de Laine

Linje 388 i Klampenborg
Linje 388, Strandvejsbussen, er med i GoCollectives gevinst i 23. udbud. Linjen køres nu af Umove, som overtog den ved opkøbet af De Hvide Busser for snart ti år siden. Det er første gang, den mere end 100 år gamle linje skifter operatør ved et udbud. Umove 7690, DAF SB4000/Jonckheere Transit årg. 2005, som linje 388 i Klampenborg i august 2018. Foto: Thomas de Laine.

Mandag morgen 27. maj offentliggjorde Movia resultatet af sit 23. udbud af almindelig rutekørsel, også betegnet udbud A23. Det skete med knap to ugers forsinkelse som følge af formelle afklaringer med EU-Kommissionen. To busselskaber løb hver med omkring halvdelen af den udbudte kørsel, nemlig GoCollective, altså det tidligere Arriva Danmark, og Umove:

DitoBus, Nobina og Keolis mister hver ca. 15 busser, mens Anchersen går 33 busser ned. Derudover skifter et par linjer operatør mellem GoCollective og Umove indbyrdes, nemlig linje 176 og 388. Begge linjer har kørt hos de to selskaber med forgængere mange år tilbage.

Interessant er det, at GoCollective i udbud A23 fortsætter tendensen fra flere nylige udbud i andre trafikselskaber. Det er tydeligt, at de nye ejere nu er i gang med at genetablere det danske busselskabs position på markedet. Gevinsten i Movias udbud svarer til, at GoCollectives kørsel i Movialand vokser med op mod en tredjedel.

Kørslen efter de nye kontrakter begynder på forskellige datoer i perioden oktober 2025 til februar 2026, og kontrakterne er generelt 6-årige med mulighed for forlængelse til i alt maksimalt 14 år. Af de 110 tildelte busser vil 106 blive elbusser. De sidste fire, som skal køre på en kort kontrakt på linje 388, må vente en omgang på at blive emissionsfrie. Men når al kørslen i udbud A23 fra vinteren 2026 er i gang, vil 60 procent at Movia-busparken være elektrisk. Til den tid kører der omkring 700 elbusser for Movia. De 106 nye fra udbud A23 reducerer Movia-bussernes årlige CO2-udledning med 7.800 tons til 52.000.

Linje 9A flyttet til udbud A23X

Udbudsenhed 6 med linje 9A, der udgjorde 20 busser og 99.170 årlige køreplantimer, blev taget ud af udbuddet undervejs i processen. Det var allerede varslet i udbudsmaterialet, at dette kunne ske. Årsagen er, at de påtænkte frekvensreduktioner på linjen blev vedtaget. Linje 9A er derfor i stedet med i udbud A23X i den nye, reducerede udgave, hvor den også har mistet A-busstatus og er omdøbt til linje 19. På denne måde blev udbud A23 reduceret til ovennævnte 110 busser og ca. 340.000 årlige køreplantimer.

I udbud A23X finder man desuden linje 5C og 350S samt en ny - eller snarere genoprettet - linje 135, som opstår i forbindelse med busomlægningerne ved Ring 3-letbanens åbning. Dette udbud er igangsat for nylig og vil snart blive gennemgået på Myldretid.

Anchersen fraværende i udbud A23

I udbuddet indgik linjerne 4A, 33 og 78 med i alt 33 busser, som Anchersen i dag kører, og Anchersens deltagelse i udbuddet ville derfor normalt synes helt oplagt. Imidlertid havde Anchersen ikke afleveret ansøgning om prækvalifikation ved fristens udløb 20. februar og har derfor heller ikke deltaget i udbuddet. I en kendelse fra Klagenævnet for Udbud blev en klage fra Anchersen over forløbet ikke tillagt opsættende virkning, og Anchersen har senere tilbagekaldt klagen, som derfor ikke bliver behandlet yderligere. Det fremgår af klagen, at Anchersen havde indtastet oplysninger i det elektroniske ansøgningssystem, men ikke gemt den endelige version heraf i systemet, og dermed var ansøgningen om prækvalifikation ikke afleveret til Movia. Ansøgningen er en såkaldt ESPD (European Single Procurement Document), hvor ansøger selvdeklarerer sin økonomiske og tekniske egnethed, og at man ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde af forskellig art, herunder f.eks. brud på EU-sanktionerne mod Rusland.

Seks andre busselskaber søgte om prækvalifikation og opnåede dette. Udover de to vindere var det DitoBus, Keolis, Tide Bus og Nobina, som alle fire også har indleveret tilbud.

Kilder: Evalueringstekniske priser ved udbud A23, offentliggjort af Movia 27.05.24; delkendelse fra Klagenævnet for Udbud 10.04.24; pressemeddelelse fra Movia 27.05.24