Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv

Movias 23. udbud i gang

Af Thomas de Laine

Linje 9A i Vanløse
Umove 7504 på linje 9A mellem Flintholm og Vanløse stationer i januar 2019. Linjen mister måske sin A-busstatus og placering i udbud A23. Foto: Thomas de Laine.

Det næste store Movia-udbud løber af stabelen i 2024, nemlig det 23. udbud af almindelig rutekørsel. I alt er det en lille femtedel af Movias kørsel, der denne gang skal fordeles, og det er altovervejende kørsel i Storkøbenhavn. Kun 17 af de ca. 187 busser kører uden for dette område, nemlig på Vestsjælland.

Forberedelserne har været i gang længe, og Myldretid omtalte i begyndelsen af august 2023 de foreløbige planer. I eftersommeren og efterårets løb blev det lagt fast, hvilke linjer der præcist kom med i udbuddet, og det blev lidt anderledes i det vestsjællandske end først forventet. Den fremrykkede omstilling til emissionsfri busdrift i Københavns og Frederiksberg kommuner, som har et mål om helt emissionsfri busdrift i 2025, gav tilbage i sommer endnu anledning til nogen usikkerhed om, hvilke linjer der skulle med i 23. udbud, men det er også kommet på plads. Konsekvensen er da også, at når kørslen under 23. udbud er kommet i drift, vil alle busser i København og på Frederiksberg være emissionsfrie - i praksis nok som elbusser.

23. udbud er desuden blevet delt op i to runder: Udbud A23, som tidsmæssigt gennemføres først, og så udbud A23X, der vil omfatte linjerne 5C og 350S med tæt ved 50 ledbusser ad en strækning, der muligvis senere skal have BRT eller letbane. I efteråret afholdt Movia en markedsdialog om udbud A23 og A23X, og efter indarbejdelse af inputs herfra blev første del, udbud A23, sat i gang midt i januar, hvor udbudsmaterialet er blevet udsendt. Til maj er det planen at udgive udbudsmaterialet til udbud A23X.

Udbud A23 alene omfatter 130 busser og ca. 540.000 årlige køreplantimer fordelt på 11 udbudsenheder. Seks forskellige busselskaber har kørslen i dag. Af dem har Keolis mindst på spil med cirka 11 busser, mens Umove og Anchersen deler pladsen som de mest "udsatte" med hver lidt over 30 busser i farezonen.

De 11 udbudsenheder er:

 1. Linje 560, 561, 562, 565, 566 og 568 med 11 busser og 32.999 årlige timer. Linjerne køres i dag af DitoBus. Kørslen skal overtages 8. februar 2026.

 2. Linje 421, 425, 570 og 615 samt enkelte ture på linje 430R med 6 busser og 24.002 årlige timer. Linjerne køres i dag af DitoBus. Dog køres linje 425 af Keolis. Kørslen skal overtages 8. februar 2026.

 3. Linje 21 og 23 med 17 busser og 82.489 årlige timer. Linjerne køres i dag af henholdsvis Keolis og Umove. Kørslen skal overtages 14. december 2025.

 4. Linje 33 og 78 med 9 busser og 43.684 årlige timer. Linjerne køres i dag af Anchersen. Kørslen skal overtages 12. oktober 2025.

 5. Linje 171, 172, 176, 184 og 185 med 17 busser og 71.099 årlige timer. Linje 171/172 køres i dag af Umove, linje 176 af Arriva (GoCollective) og linje 184/185 af De Blaa Omnibusser (Nobina). Kørslen skal overtages 12. oktober 2025.

 6. Linje 9A med 20 busser og 99.170 årlige timer. Linjen køres i dag af Umove. Kørslen skal overtages 14. december 2025.

 7. Linje 4A med 24 busser på 12,9-13,7 m og 94.087 årlige timer. Linjen køres i dag af Anchersen. Kørslen skal overtages 14. december 2025.

 8. Linje 200S med 13 busser på 12,9-13,7 m og 40.334 årlige timer. Linjen køres i dag af Arriva (GoCollective). Kørslen skal overtages 14. december 2025.

 9. Linje 388 med 4 busser og 20.868 årlige timer. Linjen køres i dag af Umove. Kørslen skal overtages 12. oktober 2025.

 10. Linje 166 med 7 busser og 31.990 årlige timer. Linjen køres i dag af Nobina. Kørslen skal overtages 14. december 2025.

 11. Linje 37 med 2 busser og 6.456 årlige timer. Linjen køres i dag af Arriva (GoCollective). Kørslen skal overtages 12. oktober 2025.

Enhederne 6 og 11 vil muligvis blive taget ud af udbuddet i forårets løb. For linje 9A i enhed 6 drejer det sig om en mulig væsentlig reduktion af kørslen på linjen, som er omtalt nedenfor, mens man for linje 37 i udbudsenhed 11 muligvis kommer til at "bruge" kørslen som kompensation for nedskæringer i en anden kontrakt. Linje 37 er i forvejen ikke nogen stor linje, og det er desuden besluttet, at den fra sommeren i år skæres væk på frederiksbergsk grund. Den tilbageværende linje med 2 busser vil derefter kun køre mellem Vesterport st. og Amagerværket med 1-2 afgange i timen. Af denne årsag er linjens busantal i udbuddet også lavere, end hvad der kører på den i dag. Linje 388 i udbudsenhed 9 er der tydeligvis også særlige forhold om, da den er udbudt på en 1-årig kontrakt og nok som følge deraf med "fossil" drift. Den er dog ikke varslet til at kunne blive taget ud af udbuddet på samme måde som linje 9A og 37.

På alle andre udbudsenheder end nr. 9 er kontrakten 6-årig med mulighed for forlængelse i to gange 4 år, som omtalt nedenfor, og kørslen skal være emissionfri. Bortset fra linje 4A og 200S skal der køres med standardbusser på ca. 12 m. Det betyder for linje 78 og for enkelte vognløb i udbudsenhed 1 en opnormering af busstørrelsen i forhold til nu, hvor der bruges en midibus på linje 78 og enkelte minibusser hos DitoBus.

Linje 9A uden 'A'?

I det udsendte udbudsmateriale indgår som nævnt linje 9A med den bemærkning, at denne del af udbudet måske vil blive annulleret. Årsagen er, at Københavns, Frederiksberg og Rødovre kommuner muligvis beslutter at reducere driften på linjen for at modgå de merudgifter, disse kommuner får som resultat af bustilpasningen til Sydhavnsmetroen til sommer. Behandlingen af spørgsmålet om linje 9A's fremtid finder sted så sent, at udbudsmaterialet til A23 har måttet sendes på gaden, før den politiske beslutning i kommunerne er truffet. Løsningen er derfor blevet, at linje 9A tages ud af udbud A23, hvis reduktionerne besluttes, og at den i stedet udbydes i udbud A23X med det korrekte kørselsomfang.

En udsættelse fra udbud A23 til A23X vil have den konsekvens, at målet om emissionsfri buskørsel i København inden udgangen af 2025 ikke helt kan nås, idet kørslen i udbud A23X først vil begynde 29. marts 2026 i stedet for 14. december 2025. Denne tre måneders forsinkelse er dog tidligere blevet accepteret for linje 5C's vedkommende.

Linje 9A er kommet i søgeløset i jagten på besparelser, da det er den mindst benyttede af A-buslinjerne med væsentligt ringere selvfinansieringsgrad end de øvrige. Økonomisk svarer linje 9A mere til linjerne 11, 21 eller 31, som ikke har køreplaner på A-busniveau. Årsagen til denne situation på linje 9A skal uden tvivl findes i linjeføringen, som siden tilpasningen til Metrocityringen i efteråret 2019 går helt uden om centrum. Som Movia udtrykker det: "Den har ikke en klar profil med betjening af en specifik transportkorridor, men består af mange forskelligartede funktioner". Linjen kører fra Glostrup station via Rødovre Centrum til Vanløse og derfra ad bl.a. Peter Bangs Vej til Cityringens Frederiksberg Allé station. Herfra fortsættes ikke ind til byen, men køres via Carlsberg og Sydhavn stationer til Mozarts Plads og Valbyparken. På Frederiksberg Allé metrostation føder linjen altså også ind fra syd.

Men det med at køre med linje 9A hen til metroen er der åbenbart ikke nok passagerer, der er med på. Set fra en passagers synspunkt er problemet med linje 9A nok, at det indebærer et relativt stort tidsspilde at skulle skifte fra bus til metro ved Frederiksberg Allé så kort fra målet. Andre forbindelser bliver nemt mere attraktive, og der er mellem Vanløse og Frederiksberg både den gamle metro, S-tog og buslinje 31 at konkurrere med, mens der fra Sydhavnsområdet både er S-tog, linje 7A og fra sommeren 2024 Sydhavnsmetroen som alternativer. Alle disse andre forbindelser går uden skift helt ind til byen.

Movia har udarbejdet et forslag til ny køreplan med lavere frekvens på linje 9A. Grundlæggende indebærer den en reduktion fra 8 til 6 busser i timen i både myldretiderne og øvrige dagtimer mandag-lørdag. Desuden vil man fjerne 3 af de 6 ture i timen om aftenen mellem Vanløse og Rødovre Centrum, så der hele vejen mellem Vanløse og Glostrup kun vil være 3 ture pr. time på denne tid af døgnet. Natdriften med halvtimesdrift mellem Valbyparken og Vanløse og timedrift videre til Glostrup er det ikke planen at ændre. Samlet er der tale om en reduktion på årligt ca. 19.000 timer og 5 busser eller omtrent 20 pct. af linjens nuværende driftsomfang.

Med 10 minutter mellem busserne som højeste frekvens vil linje 9A ikke mere leve op til minimumskravene for A-busser, og linjen vil derfor miste A-busstatus. Det betyder nok også, at linjenummeret vil blive ændret, f.eks. til 29. Det er kun sket én gang tidligere, at en A-buslinje har fået frataget sit 'A', nemlig da Næstved Kommune i nogle år havde fået nedgraderet bybuslinje 601A til 601. Den er dog siden blevet A-bus igen. En fodnote i det notat, Movia har afleveret til kommunerne om den foreslåede driftsreduktion, lyder: "Bemærk at med de kommende udbud, herunder linje 9A i A23, vil den røde farve på A-busserne forsvinde, hvormed der ikke længere vil være den store forskel mellem A-buslinjer og almindelige bybuslinjer." Det ville onde tunger nok kalde for en indrømmelse, men det er vel rigtigt, at den mest substantielle forskel på en A-buslinje og en almindelig linje er, hvor hyppigt bussen kommer. Diverse undersøgelser har vist, at passagererne ikke oplever behov for at kende en linjes konkrete afgangstider, når intervallet er 7 minutter eller mindre. De hidtidige 8 afgange i timen (7½-minuttersdrift) er således lige over denne grænse i forvejen. Med overgang til 10-minuttersdrift har linjen ikke længere en "turn up and go"-betjening.

Linje 9A tages som udgangspunkt kun ud af udbud A23, hvis alle dens "ejerkommuner" er enige om at reducere driften. Også Glostrup og Brøndby kommuner er trafikbestillere for linje 9A. Er der ikke enighed, vil linjen indgå i udbud A23 med sit nuværende omfang, som beskrevet ovenfor. Overvejelserne om linjens reduktion skal ses i sammenhæng med, at den ikke fuldt ud modgår de forøgede udgifter for Frederiksberg og Rødovre kommuner, og at der også er andre forslag til besparelser på bordet. De vedrører bl.a. linjerne 7A, 12 og 18.

Tid til elektricitet

I den markedsdialog, Movia gennemførte i slutningen af 2023, deltog seks operatører. Mange af dem fremførte bl.a., at udfordringerne med at få leveret elbusser og strøm til garageanlæggene stadig er så store, at det kan bringe kørselsopstarten i fare, hvis der arbejdes med den "normale" tidsplan for et Movia-udbud. Det vil sige, at med tildeling i august 2024 og tidligste kontraktbegyndelse i oktober 2025 vil tiden til at få installeret ladere og tilslutning til elnettet, levering elbusser mv. være i underkanten. Selvom cirka 14 måneder fra tildeling til kørselsovertagelse er ganske lang tid, når der sammenlignes med forholdene for 30 år siden, må det konstateres, at elforsyningen til de nye elbusgarager var et reelt problem så sent som i efteråret 2023. Her fik mindst ét garageanlæg først strøm få dage før kørselsovertagelsen, og på linje 500S måtte elbuspremieren udsættes mere end en måned, før der var strøm til laderne på garageanlægget.

For at imødegå problemet forsøger man at "forcere" processen i udbud A23. Forventningen er, at kørslen kan tildeles på baggrund af første tilbud uden en forhandlingsrunde og dermed flere måneder tidligere end august. Muligheden holdes åben for, at der kan være en forhandlingsrunde med efterfølgende aflevering af andet tilbud og først derefter tildeling. Håbet er dog, at forhandlingsrunden ikke er nødvendig, således at udbud A23 kan afgøres i midten af maj 2024. For udbud A23X, som indeholder den mere komplicerede linje 5C, hvor der skal køres med elledbusser, bliver der dog tale om en længere tidsplan.

Gul front!

Movia har barslet med krav til bussernes design for at sikre, at mindst en vis andel af bussernes fronter skal være gule og ikke f.eks. dækket af sort dekorationsglas. Trafikselskabet ønsker også, at DOT-Movia-logoerne har en vis respektafstand omkring sig, og at de ikke bliver for små. Baggrunden for disse nye designkrav fra Movia er bl.a. tilgængelighedshensyn, idet genkendeligheden af busserne er blevet forringet, efter at flere store busproducenter de senere år er gået over til at bruge mere sort glas og skyggebemaling på busserne.

Operatørerne har dog i markedsdialogen luftet nogle betænkeligheder ved de skærpede krav over for Movia. Problemet er for det første, at det danske busmarked er for lille til, at kravene menes at ville påvirke busproducenternes designvalg, og for det andet at særlige udformninger af busserne til Movialand kan gøre det vanskeligere at genplacere busserne uden for Movia efter kontraktudløb. Movia har derfor besluttet at indføre de nye designkrav sådan, at det forlangne omfang af Movia-gult på fronten og respektafstanden til logoerne kan opfyldes via foliering af busserne.

De nye designkrav er konkret blevet formuleret sådan, at mindst 50 procent af fronten på nye busser skal være Movia-gul. I denne andel medgår forrude og skiltekasse ikke, men eventuelt dekorationsglas gør. Der skal være 11,5 cm respektafstand hele vejen rundt om DOT- og Movia-logoet, hvilket er det samme som logoernes højde. Bortfaldet er samtidig den tidligere mulighed for at montere en lidt mindre udgave af DOT- og Movia-logoerne, hvis pladsen var kneben.

Kontraktlængde og forlængelsesmuligheder

I udbud A23 ændres kontraktperioden til at være 6 år med to mulige forlængelser à 4 år, altså til maksimalt 14 år. Hermed "normaliseres" emissionsfri kørsel kontraktlængdemæssigt, og man får samme incitamentsstruktur som tidligere med mulighed for at opnå kontraktforlængelse, hvis den aftalte kvalitet bliver leveret. For linje 5C og 350S er der særlige risci for operatørerne, da der skal indsættes 18 m-ledbusser, samtidig med, at kontrakten kun kan blive 12 år under indtryk af kommende projekter på strækningen i form af enten BRT eller letbane på Frederikssundsvej. Derfor kan den ordinære kontraktperiode godt gå hen at blive 8 år i udbud A23X, hvilket dog først afgøres forud for udsendelsen af udbudsmaterialet til foråret.

Ladning ved endestationerne på linje 5C

Det er kun få år siden, der fandt en del arbejde sted for at håndtere lademuligheder til busser i gadebilledet, f.eks. ved endestationerne. Udviklingen er dog gået hurtigt, og faktum er, at det kun er linje 2A i København og linje 13 i Aarhus, der her til lands planmæssigt lades ved endestationerne. Alle andre elbusser i Danmark lader hjemme på garageanlægget, hvilket i flere tilfælde indebærer, at der er anskaffet elbusser nok til, at busserne kan udveksles i løbet af dagen.

Linje 5C, som også har ledbusser, kunne dog godt gå hen at blive en tredje buslinje med ladning i driften. I hvert fald har samtlige seks operatører, der deltog i markedsdialogen, tilkendegivet over for Movia, at det vil være en fordel, hvis der forud for udbuddet kan findes egnede lademuligheder til elbusser ved linje 5C's endestationer. Det skal bemærkes, at der er fire sådanne, nemlig Herlev Hospital og Husum Torv i vestenden plus Sundbyvester Plads og Lufthavnen i sydøstenden. Dermed er Herlev, Københavns og Tårnby kommuner involveret. Movia besigtiger forud for udbud A23X endestationerne og vil forsøge at få egnede arealer stillet vederlagsfrit til rådighed for den vindende operatør. Operatøren vil i givet fald selv blive ansvarlig for anskaffelse, opsætning, drift, vedligeholdelse og i sidste ende nedtagning af ladeinfrastrukturen.

Kontantbilletsalg

Både operatørerne, chaufførerne og formentlig også Movia så egentlig helst, at salget af kontantbilletter hos chaufføren kunne ophøre, men som Aarhus' nylige afskaffelse af billetautomater i busserne har vist, så går den slags ikke nødvendigvis stille af, og der er love og regler, som skal overholdes.

Kontantbilletsalget var midlertidigt afskaffet over næsten halvandet år i 2020-21 under Corona-pandemien, så man kan vel godt sige, at der har været en generalprøve. Et problem ved at afskaffe kontantsalget er dog, at der findes nogle grupper af passagerer, som ikke har mulighed for betalingskort og dermed heller ikke kan benytte sig af apps eller Rejsekort med tank op-aftale, og de vil i så fald være henvist til billetkøb i automater eller kiosker så som 7-Eleven. Den slags faciliteter findes jo ikke nær alle stoppesteder, især ikke uden for byerne, og ydermere er personer uden mulighed for betalingskort formentlig overrepræsenterede blandt brugerne af kollektiv trafik. Når det er sagt, så sælges der i dag en del færre kontantbilletter, end der gjorde for år tilbage, og denne skribent kan da heller ikke erindre at have købt en kontantbillet på denne side af omkring 2010.

Her og nu afskaffes kontantbilletsalget ikke, men Movias 23. udbud indeholder en bestemmelse om, at betalingen pr. køreplantime reduceres med 3 kr. i februar 2024-prisniveau, hvis det sker i løbet af kontraktperioden. Dette modsvarer nogenlunde, at operatørerne vil spare udgifter til håndteringen.

Tidsplan for 23. udbud

Udbud A23 er nok engang udbud med forhandling efter Forsyningsvirksomhedsdirektivets regler. Udbudsmaterialet blev offentliggjort 16. januar 2024, og fristen for ansøgning om prækvalifikation er 20. februar. De første tilbud skal afleveres 25. april, og som omtalt er det meget tænkeligt, at tildelingen vil ske på baggrund af disse - forventet 14. maj. Der kan dog blive tale om en forhandlingsrunde med efterfølgende aflevering af reviderede tilbud, hvorefter tildelingsbeslutningen træffes.

Udbud A23X vil blive gennemgået på Myldretid, når udbudsmaterialet foreligger. I dette udbud ventes afgørelsen at falde primo december 2024.

Kilder: Udbudsmateriale vedr. udbud A23, Movia januar 2024; opsamling på resultat af markedsdialog vedr. udbud A23 og A23X, Movia 12.01.24; dokumenter vedr. mulig reduktion af linje 9A til Borgerrepræsentationens møde 01.02.24