Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv

Movias 23. udbud på vej

Af Thomas de Laine

5C-ledbus i Kastrup
Arrivas 41 CNG-gasledbusser, som blev leveret til opstarten af linje 5C i foråret 2017, ser ud til at komme hurtigt på udskiftningsbænken. Det bliver spændende at se, hvad vil ske med disse busser, når de i en alder af 8-9 år rammer brugtbusmarkedet. Foto i Kastrup 5. august 2018: Thomas de Laine.

Endnu før kørslen er begyndt på kontrakterne fra 21. udbud, og mens vi stadig venter på afgørelsen på 22. udbud, har Movia sit 23. udbud af almindelig rutekørsel i støbeskeen. Udbuddet forventes at få et omfang på ca. 200 busser og omkring 800.000 årlige køreplantimer, svarende til omkring en femtedel af kørslen for trafikselskabet. Kørslen i udbuddet vil være koncentreret i og omkring København.

Udbud A23, som det formelt hedder, bliver dermed mere omfattende end tidligere forventet. Årsagen er, at Københavns og Frederiksberg kommuner har besluttet at fremrykke omstillingen af deres bustrafik til emissionsfri drift. Begge kommuner har nemlig et mål om at blive helt emissionsfrie inden udgangen af 2025.

Movia har flere kontrakter med busselskaberne om linjer, der kører i Københavns og Frederiksberg kommuner med motorbusser, som først udløber efter dette tidspunkt. Det gælder f.eks. store linjer som 4A, 5C og 9A. For at kunne fremrykke overgangen til elbusser og altså dermed et udbud af kørslen, må kontrakterne på de berørte linjer bringes til ophør før tid med økonomisk kompensation til operatørerne til følge. Movia regner med, at de to kommuner i årene 2025 til 2029 må betale mellem 34 og 44 mio. kr. til disse kompensationer. Man kigger naturligt nok på muligheder for at nedbringe beløbet, og det kan f.eks. foregå ved at flytte nogle af linjerne til eksisterende kontrakter med emissionsfri drift, altså i praksis elbusser. Foreløbigt er der kommet en aftale på plads for linje 12, der er rokeret til en anden kontrakt, hvor elbusser er blevet overtallige efter driftsreduktioner andetsteds i Movias område.

Det fulde puslespil er dog ikke lagt endnu. Kommunerne og regionerne skal først beslutte deres trafik i udbuddet inden udgangen af oktober 2023, så først derefter kan det meldes ud, præcis hvilke linjer, der kommer med i udbuddet. Movia forventer bagefter at invitere til en markedsdialog forud for selve udbuddet, idet udbudsmaterialet påregnes udsendt i januar 2024. Kørslen efter de nye kontrakter skal påbegyndes mellem oktober 2025 og juni 2026.

I foråret forventede Movia, at følgende kørsel skulle være med i udbud A23, men der kan både komme flere linjer til, ligesom nogle af de listede linjer kan ende med ikke at blive udbudt i denne runde:

Med de linjer, der er oplistet her, indskiftningen af elbusser på linje 12 samt kontrakter, hvor kørslen endnu ikke er begyndt på linjer i udbud A21 og A22, står kun linjerne 21, 23, 33, 37 og 78 tilbage uden emissionsfri drift i Københavns og Frederiksberg kommuner (bortset fra et mindretal af busserne på linje 500S, kun kun kører meget perifært i Københavns Kommune). Linjerne køres af Keolis (linje 21), Umove (linje 23), Arriva (linje 37) og Anchersen (linje 33 og 78). Det er værd at bemærke, at disse linjer i omfang nogenlunde svarer til de 30 ikke-specificerede busser og kører i netop de kommuner, som er nævnt i det forventede A23-udbudsgrundlag. Hvad der dog også må indgå i ligningen er, at linje 7A, som køres af Anchersen, vil blive reduceret i omfang i 2024, når Metrocityringens gren til Sydhavnen åbner, og at dette vil frigøre enkelte meget nye elbusser, der kan indsættes på andre linjer.

Selvom der er en del usikkerhed om udbuddets endelige omfang, aner man, at især Arriva og Anchersen vil have megen kørsel i udbud, mens det for kørslen på Vestsjælland (linjenumrene mellem 421 og 615) primært af DitoBus, der har noget på spil.

Lang levetid for elbusser

Kontrakterne med emissionsfri busser forventes at kunne blive helt op til 14 år i udbud A23. Movias bestyrelse tiltrådte i maj, at dette fremover kan være den normale, højeste kontraktlængde for Movias kontrakter. Baggrunden er, at elbusser er mekanisk simplere end motorbusser og derfor forventes at kunne køre længere tid end de traditionelle 12 år. I et dokument om sagen til Movias bestyrelse hedder det således: "Udover at elbusserne vil kunne anvendes i kontrakter på op til 14 år, er det ligeledes forventeligt, at de efterfølgende vil kunne anvendes i endnu en kontrakt, og dermed anvendes længere end 14 år."

Den nye 14-årige kontraktlængde er tænkt som en basisperiode på 6 år, som kan efterfølges af to 4-årige forlængelser, såfremt operatøren har leveret tilstrækkelig kvalitet. Den hidtil seneste version har været en basisperiode på 8 år med tre 2-årige forlængelser, hvoraf den tredje alene var Movias ret. Med omlægningen af ordningen vil operatørerne bedre kunne afskrive busserne over 14 år i stedet for 12 år med billigere kørsel for Movia og trafikkøberne til følge. For al Movias rutekørsel er den resulterende besparelse estimeret til mere end 30 mio. kr. årligt. Til gengæld vil der være lidt længere mellem samme trafikkøberes mulighed for at ændre i kørselsomfanget uden særlig kompensation mv. Den længere levetid for busmateriellet skal understøttes af et nyt "tilstandskrav", som sikrer, at busserne fremstår rimeligt over for publikum. En form for revision af hver bus skal foregå hvert 7. år via en uvildig syns- og skønsmand.

Anchersen 3073 på Roskildevej
Henry Ford er kendt for at have sagt om sin Ford T-bil, at man kunne få den i lige den farve, man ville have, hvis bare min ville have den i sort! Sådan markedsfører MAN så vidt vides ikke deres Lion's City Electric, men hvis der kommer leverancer af typen til kørslen i udbud A23, skal de nok gives en anden bemaling end Anchersens bus 3073 for at leve op til Movias justerede designkrav. Foto: Thomas de Laine, 13. februar 2022.

Minimumsgullighed

En anden nyhed, der formentlig vil kunne ses i 23. udbud, er et minimumskrav til bussernes genkendelighed. Som tidligere omtalt på Myldretid, har det vist sig, at nogle passagerer har svært ved at genkende visse af de nyere bustyper som en Movia-rutebusser. Bestemte modeller er designmæssigt fra producenternes side udstyret med store, sorte glaspartier og skyggebemalinger, som begrænser pladsen til den kendte gule Movia-farve på front og sider. Movia nævner ingen navne, men her tænkes nok bl.a. på de seneste MAN Lion's City Electric- og Scania CityWide-busser.

Planen er, at Movia indfører et krav til, hvor stor en andel af bussens front, der som minimum skal være gul. Kravet vil blive udformet sådan, at det ikke udelukker nogen busproducenter.

Det er ikke første gang, der strammes op på, hvor meget af en bus, der må have andre farver end gul: I midten af 1990'erne indskærpede det daværende HT således, at bussernes vinduessprosser, kofangere og indfatning omkring forlygter mv. skulle holdes gule og ikke males sorte, efter at der bl.a. var leveret en større serie nye Volvo-busser til Linjebus med markant skyggebemaling omkring vinduerne. Hermed opnåede man naturligvis mere gule busser i overensstemmelse med HTs "brand", men det medførte også i nogen grad, at bussernes bemaling spillede dårligere sammen med selve busmodellens design, hvilket kunne resultere i et lidt klodset udseende. Omkring ti år senere blev der da også blødt lidt op igen. Pendulet svinger...

Rettelse 5. august 2023: Der stod oprindeligt fejlagtigt ovenfor, at linjerne 71, 72 og 74 var blandt dem, der endnu ikke var dækket med hensyn til emissionsfri drift. Linjerne indgår imidlertid i udbud A22.

Kilder: Foreløbigt udbudsgrundlag for udbud A23, Movia april 2023; dokument vedr. status for udbud ved Movias bestyrelsesmøde 11.05.23; udbudsbekendtgørelse afsendt af Movia 24.04.23