Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2008

Ingen metro til nordvestkvarteret

Af Thomas de Laine

Den netop indgåede budgetaftale i Københavns Kommune indebærer reelt en væsentlig trafikhistorisk beslutning: Der kommer ikke metro til nordvestkvarteret! Budgetforliget er indgået i nat mellem Socialdemokraterne, Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti.

Metroforbindelsen til nordvest, der skulle have grenet fra den kommende metrocityring ved Nørrebro st., forudsætter, at der anlægges et afgreningskammer her. Dette forventedes at beløbe sig til 215 mio. kr., der ikke er en del af metrocityringens finansiering, men derimod skulle lægges på bordet af Københavns Kommune. Det var nødvendigt at træffe beslutning om etablering af et afgreningskammer nu, da det vil være betydeligt vanskeligere og dyrere, hvis afgreningskammeret ikke etableres samtidig med bygningen af selve cityringen. Sker det først, når cityringen er i drift, vil det formentlig desuden indebære fuldt driftsstop på en del af denne i en lang periode.

I budgetaftalen hedder det:

Parterne er enige om, at en højklasset kollektiv trafik forbindelse til Nordhavn er af så væsentlig betydning for udviklingen af fremtidens by på Nordhavn, at det ønskes at prioritere denne forbindelse. I forlængelse heraf er parterne enige om at aflyse afgreningskammer til Nordvest.

Det er således ikke direkte en del af aftalen, at ideen om en metrolinje til nordvest er droppet, men dette er - jf. ovenstående - formentlig konsekvensen. Om der så herved banes vej for den letbane på samme strækning, som kommunen tidligere har gennemført en sammenligning med, er et åbent spørgsmål.

Kilde: Aftale om budget 2009 for Københavns Kommune, 18.09.08