Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2007

Metro til Lufthavnen indviet

Af Thomas de Laine

Det var lidt koldt, noget blæsende og temmelig gråt, da metroens forlængelse til Lufthavnen blev indviet fredag 28. september. De fremmødte fotografer kunne nok have ønsket sig bedre vejr, men dagen var ellers en festdag for langt de fleste: Den tredje og sidste etape af det oprindelige metroprojekt er nu ibrugtaget, og nye bydele er føjet til metronettet.

Særtoget med Kronprinsen
Særtoget med Kronprinsen ved Haveforeningen Formosa. Foto: Thomas de Laine.

Et særtog (togsæt 34) med bl.a. Kronprins Frederik, transportminister Jakob Axel Nielsen, Anne-Grethe Foss, Henning Christophersen og Jens Kramer Mikkelsen fra Ørestadsselskabet afgik fra Kgs. Nytorv station ca. kl. 14.05 og kørte uden stop til Lufthavnen, hvor kronprinsen efter taler af bl.a. Ørestadsselskabets bestyrelsesformand Henning Christophersen kunne klippe den røde snor kl. 14.51. Kort efter begyndte de passagerførende tog at køre. Første tog fra Lufthavnen mod Vanløse, der samtidig var det første ordinære tog på den nye bane, blev togsæt 32, mens det første tog i modsat retning var nr. 12. Disse to tog og deres nærmeste efterfølgere var stuvende fulde af interesserede københavnere.

Indvielsesarrangementet i Lufthavnen var forbeholdt pressen og andre inviterede, mens der var åbningsceremonier for folket på de fire andre nye stationer: Øresund, Amager Strand, Femøren og Kastrup. Her var der taler af Sascha Dupont, Sebastian Klein, Per Abildtrup fra Musikforeningen Femøren og Tårnbys borgmester Henrik Zimino. Desuden blev der uddelt kaffe, kage og diverse andet tingeltangel. Ved Amager Strand station afholdtes skattejagt mv. for børn, og aftenen bød på en koncert ved Femøren. Endelig var der gratis kørsel mellem Lufthavnen og Kgs. Nytorv fra åbningen og resten af dagen.

Metro-togsæt som totalreklame for Lufthavnen
Metro-togsæt 28 kører nu som totalreklame for Lufthavnen. Foto ved Kastrup station: Thomas de Laine.

Rigtig mange benyttede lejligheden til at køre en tur til Lufthavnen, og de få ordinære flypassagerer, der havde vovet at tage metroen, fik nok at gøre med at bugsere deres kufferter rundt i folkemængden. På stationerne kunne man også træffe en del jernbaneentusiaster bevæbnet med kameraer.

Amagerbanen er genåbnet
Næsten hele metroens tredje etape forløber fuldstændigt som en del af Amagerbanen, nærmere bestemt strækningen mellem Øresundsvej og Lufthavnen. Amagerbanen åbnede 17. juli 1907 og ophørte med passagertransport i 1947. Den fortsatte dog som godsbane, indtil den i 1974 helt blev nedlagt. Tilfældet ville, at banestykket genåbnes netop i 100-året for Amagerbanens indvielse.

Med forlængelsen til Lufthavnen er metroen blevet 4,5 km længere og har fået fem nye stationer. En tur fra Lufthavnen til Nørreport tager 14 minutter. Tredje etape har kostet 1,7 mia. kr., er gennemført inden for budgettet og åbnede lidt før tiden. Ifølge TV2-Nyhederne ventes hele metroen at få 4-5 mill. ekstra passagerer i det første år, hvor der køres til Lufthavnen.

Protestbanner ved Amager Strand station
"Kramer! Din metro larmer. Det er en ommer!" Foto: Thomas de Laine.

Kølig modtagelse i lokalområdet
Østamagerbanen er ret upopulær blandt beboerne i nogle af de kvarterer, den kører igennem. De utilfredse beboere, der er organiseret i Amager Metro Gruppen, havde ønsket, at metroen skulle graves ned, hvilket som bekendt ikke blev den endelige løsning. Langs den nye strækning var der derfor ophængt forskellige bannere med tekster a la "Kramer! Din metro larmer. Det er en ommer!". Og på Kastrup station hørte Myldretids udsendte en forbipasserende råbe til Jens Kramer Mikkelsen, Ørestadsselskabets direktør, "Den skulle bare have været gravet ned!".

Bevæger man sig rundt i den del af Sundbyøster, hvor metroen kører, må man da også erkende, at den rejser sig som en anden Berlin-mur ned gennem villakvartererne. For at beskytte de omkringboende mod metropassagerernes blikke, er der sat ekstra afskærmninger øverst på metroens gabionsvægge, og det betyder så også, at udsigten fra togene ikke er særlig interessant. Det er desværre typisk for nye banestrækninger, at udsigten hovedsageligt består af tunnelvægge, græsskråninger, støjafskærmninger o.lign. Udsigten er til gengæld ganske god syd for Femøren station, hvor banen kører på dæmning.

Metroen er færdig
Hele det oprindelige metroprojekt er som nævnt afsluttet med forlængelsen til Lufthavnen. Det havde hele tiden været hensigten at forlænge Lergravsparken-grenen til Lufthavnen, men den tredje etape vedtoges først senere. Dette var også den indirekte årsag til, at metroen i tre måneder sidste sommer slet ikke kørte mellem Christianshavn og Lergravsparken. I denne periode skulle den nye bane forbindes med endestationen ved Lergravsparken. Endestationen måtte ændres, eftersom man ikke havde anlagt den på den nødvendige stigning, da den jo kunne blive en permanent endestation, hvis forlængelsen til Lufthavnen aldrig blev vedtaget.

Og etapen til Lufthavnen var nær aldrig blevet til noget. Berlingske.dk skrev 26. september, at Ørestadsselskabet i begyndelsen af 2004, hvor Borgerrepræsentationen skabte usikkerhed om det planlagte projekt, overvejede en alternativ løsning, der ville give betjening af Amager Strandpark. Årsagen til usikkerheden var i øvrigt netop de lokale protester. Man ville have metroen gravet ned - noget, der ville fordyre projektet med omkring 800 mill. kr. Nedgravningen faldt i Borgerrepræsentationen, da Venstres Bente Frost gav en afgørende stemme, der gik imod hendes egen gruppe.

Siden hen er Metrocityringen vedtaget, og hvis alt klapper herfra, skal vi næste gang til metroåbning i 2018.

Kilder: Egne observationer; TV2-Nyhederne 28.09.07; Berlingske.dk 26.09.07