Myldretid

Menu

Baggrund & historieBybaner

Tidslinje for metrodriften i København

Af Thomas de Laine

Denne "tidslinje" er en oversigt i kronologisk form over større ændringer og begivenheder i metrodriften siden begyndelsen i 2002. Formålet med oversigten er at dokumentere ændringerne, inden de går over i glemslen. Tidslinjen bliver opdateret cirka én gang om året.

Kortvarige midlertidige driftsstop indgår ikke i oversigten. Det samme gælder ændringer vedrørende takstsystem, billetter og kort eller rejseregler, medmindre der er tale om særlige forhold, der kun gælder i metroen.

Spring direkte til 2005, 2010, 2015 eller 2020.

Metrotog ved Bella Center station
I metroens første år var der endnu ret ubebygget omkring højbanen gennem Ørestad. Her ses i sommeren 2004 et tog på vej fra Bella Center station mod syd, og billedet er taget fra perronen på Ørestad station. Bygningen under opførelse i baggrunden til højre er Ørestads Boulevard nr. 35, som kom til at rumme Københavns Energi og senere HOFOR (Hovedstadens Forsyning). Fra 1. maj 2022 bliver Metroselskabets hidtidige administrerende direktør Henrik Ploughmann Olsen ny direktør for netop HOFOR, hvor han i øvrigt afløser en anden kollektivtrafikal personlighed, nemlig Lars Therkildsen fra Bagsværd-vognmandsfamilien. Lars Therkildsen var desuden 1994-96 administrerende direktør for busselskabet City-Trafik. Foto: Thomas de Laine, 26. juli 2004.

17. oktober 2002

Det daværende Jernbanetilsynet udsteder en midlertidig sikkerhedsgodkendelse, så metroen som planlagt kan begynde driften 19. oktober, men kun i "begrænset drift", dvs. med halvt så mange afgange som planlagt.

19.-20. oktober 2002

Københavns metro, etape 1, indvies lørdag 19. oktober kl. 11.50, hvor Hendes Majestæt Dronningen på Kgs. Nytorv station erklærer den åben. Det sker efter et arrangement, hvor regenten forinden har kørt med et særtog uden stop fra Ørestad station. På Kgs. Nytorv er der taler af bl.a. statsminister Anders Fogh Rasmussen, trafikminister Flemming Hansen og overborgmester Jens Kramer Mikkelsen m.fl. Fra kl. 12 og resten af weekenden er der mulighed for at køre med metroen, men kun med et forudkøbt adgangstegn, der primært har været solgt i en gammel telefonkiosk på Kgs. Nytorv, og som kun giver adgang til at stå på metroen på en bestemt station inden for et angivet tidsrum. Togene kører mellem Nørreport og Ørestad henholdsvis Lergravsparken stationer. Det er ikke i åbningsweekenden muligt at køre til og fra Vestamager station. 20.000 mennesker benytter sig af tilbuddet på indvielsesdagen, hvor togene i øvrigt er propfyldte.

Driften og vedligeholdelsen af metroen de første 5 år varetages af leverandøren af togsystemet, dvs. Ansaldo, som i praksis har hyret en underentreprenør til opgaven. Reelt er det derfor selskabet Metro Service, der ved metroens åbning står for driften. Metro Service A/S er i slutningen af 1990'erne dannet til formålet med britiske Serco Group og danske Bus Danmark som ejere. Serco ejer to tredjedele af Metro Service og havde i sit hjemland bl.a. i årene 1997-2014 kontrakten om driften af Docklands Light Railway i London, som også er en førerløs, men ikke ubemandet, bybane. Bus Danmark er mindretalsaktionær i Metro Service med en tredjedel af aktierne og har erfaring med at udføre kollektiv trafik med bus i København. Bus Danmark var busselskabsdelen af det gamle HT, som i 1995 var blevet udskilt som selvstændigt aktieselskab, der dog ved etableringen af Metro Service-selskabet endnu var ejet af de fem amtskommunale enheder i Hovedstadsområdet. I foråret 1999 blev Bus Danmark solgt til britiske Arriva, hvis navn det i slutningen af maj 1999 desuden antog. Inden aftalen med Bus Danmark kom i stand var et andet busselskab i Hovedstadsområdet, Unibus (som også blev opkøbt af Arriva), inde i billedet som dansk part, men dette endte åbenbart blindt.

Ved åbningen kræver driften 19 togsæt, og dette antal havde man nået at modtage på Kontrol- og Vedligeholdelsescentret ved Vestamager station i Ørestad i sommeren 2002. Inden årets udgang var i alt 22 togsæt ankommet, og de sidste 4 togsæt nødvendige for de oprindeligt besluttede strækninger (etape 1, 2a og 2b) var på skinner i løbet af 2003.

21. oktober 2002

Første ordinære driftsdag på strækningerne i etape 1, dvs. Nørreport-Kongens Nytorv-Christianshavn og grene videre -Islands Brygge-Universitetet, DR-Byen-Sundby-Bella Center-Ørestad-Vestamager og -Amagebro-Lergravsparken. Linje M1 (grøn linjefarve) kører Nørreport-Vestamager og M2 (gul linjefarve) Nørreport-Lergravsparken. På grund af manglende sikkerhedsgodkendelse køres der kun hvert 12. minut på hver af linjerne og i 6-minuttersdrift på fællesstrækningen. Metroens driftstid er kl. 05-01; dog køres der hvert 15. minut hele natten efter fredag og lørdag.

3. december 2002

Jernbanetilsynet giver 29. november tilladelse til, at begge linjer begynder at køre hvert 9. minut med 4½-minutsdrift på fællesstrækningen. Dette sker fra 3. december.

Metrotog vest for Fasanvej
Tog mod Vanløse i tunnelmundingen ved Fasanvej på Frederiksberg 16. marts 2014. Foto: Thomas de Laine.

19. december 2002

Jernbanetilsynet godkender 16. december, at metroen kan gå i normal køreplan. Fra 19. december køres der hvert 7. minut på begge linjer, og med 3½ minuts mellemrum fra sammenfletningen til Nørreport.

6. januar 2003

Kørsel efter normal køreplan påbegyndes. Der kører herefter tog hvert 6. minut på hver linje med 3-minuttersdrift på fællesstrækningen.

24. februar 2003

Prøvekørsler til Frederiksberg som del af den almindelige drift begynder.

29. maj 2003

Etapa 2a åbnet: Nørreport-Forum-Frederiksberg. Begge linjer forlænges til Frederiksberg. Dronningen indvier strækningen.

Metrotog ved Islands Brygge station
Metrotog på vej op fra undergrunden ved Islands Brygge, 25. maj 2005. Foto: Thomas de Laine.

24. juni 2003

Arriva afhænder sin aktieminoritet i Metro Service til Serco, som herefter ejer hele Metro Service.

1. september 2003

Prøvekørsler til Vanløse som del af den almindelige drift begynder. Kørslen kræver nu 19 togsæt mod før 15.

12. oktober 2003

Etape 2b åbnet: Frederiksberg-Solbjerg-Lindevang-Vanløse. Begge linjer forlænges til Vanløse. Åbningen sker to måneder før det tidligere planlagte. Til gengæld deltager Dronningen ikke i indvielsen, eftersom der ikke er tale om en ny jernbanestrækning, men om genåbning af den sektion af Frederikssundsbanen, der indtil slutningen af det 20. århundrede blev betjent med S-tog Hellerup-Nørrebro-Vanløse-Frederiksberg.

24. januar 2004

Den nye station Flintholm mellem Vanløse og Lindevang åbner. Siden oktober har metroens tog passeret gennem den endnu ikke helt færdige station uden at standse.

18. marts 2004

Første nat med metrodrift nat efter torsdag. Der køres herefter nat efter torsdag-lørdag.

Metrotog ved Ørestad station
Metrotog mod Frederiksberg passerer over fjernbanesporene ved Ørestad station, 30. juli 2003. Foto: Thomas de Laine.

April 2004

Frem til 31. oktober lukker dele af metroen hver søndag kl. 20 af hensyn til vedligeholdelsesarbejde.

31. oktober 2004

Metroen indstiller driften kl. 24 i stedet for 01 nat efter søndag-onsdag - stadig af hensyn til vedligeholdelsesarbejde. De delvise søndagslukninger ophører samtidig.

2005

De 8 ekstra togsæt, som er nødvendige i forbindelse med den kommende etape 3, Lergravsparken-Lufthavnen, er leveret.

Marts 2006

Ørestadsselskabet udnytter en option på forlængelse af kontrakten med Ansaldo. Kontrakten, der oprindeligt var 5-årig med udløb i oktober 2007, forlænges med 3 år til oktober 2010.

26. juni-27. september 2006

Linje M2 og strækningen Christianshavn-Amagerbro-Lergravsparken indstilles og erstattes af busser. Arbejdet skyldes, at den eksisterende korte strækning sydøst for Lergravsparken station skal sammenkobles med den nye etape 3-strækning til Lufthavnen. Efter genåbning vender M2-togene under åben himmel et lille stykke uden for tunnelmundingen på den nye strækning.

Totalreklametoget ved Vanløse station
Første totalreklametog i metroen ved Vanløse, 11. september 2006. Foto: Thomas de Laine.

11. september 2006

Første totalreklametog indsættes i driften. Reklameperioden er ca. to måneder, og toget reklamerer for Handelsfinans.

25. september 2006

"Solbjerg" station ændrer navn til "Fasanvej, Solbjerg", og "Universitetet" station ændrer navn til "DR-Byen, Universitetet". Navneændringerne slår pga. en "koordineringsfejl" først igennem på skilte på stationer og på displays og højttalerinformation fra et senere tidspunkt, senest medio oktober, og der ændres endnu ikke på linjekort og metrosøjler.

Ukendt tidspunkt før december 2006

Metroen lukker kl. 24 søndag-onsdag mod tidligere kl. 01 for at kunne optimere vedligeholdelsesarbejde. (Det er uklart, om dette er fortsat fra 31. oktober 2004, eller om det er blevet genindført). Gammel åbningstid forventes indført igen ca. første halvår 2007.

December 2006

Gældende køreplan: Mandag-fredag kl. 07-10 og 15-18 4-minuttersdrift på grenene og 2-minuttersdrift på fællesstrækningen; kl. 05-07, 10-15 og 18-24 hhv. 6- og 3-minuttersdrift. Nat efter torsdag-lørdag 15-minuttersdrift på både grenene og fællesstrækningen. Helligdage køres som weekender (der svarer til kl. 10-15?). Natkørsel efter jule- og nytårsaften.

M2-tog under vending ved Strandlodsvej
Fra slutningen af september 2006 og et år frem vendte M2-togene tomme lige uden for tunnelmundingen øst for Strandslodsvej - mellem Lergravsparken station, som var åbnet i 2002, og den nye Øresund station, der åbnede i september 2007. Foto: Thomas de Laine, 23. juni 2007.

4.-6. maj 2007

Prøvekørsler med metrotog for egen kraft på etape 3.

14. august 2007

Prøvekørsler til Lufthavnen som del af den almindelige drift begynder.

28. september 2007

Etape 3 åbner: Lergravsparken-Øresund-Amager Strand-Femøren-Kastrup-Lufthavnen. Linje M2 forlænges til Lufthavnen. Tidligere ændringer af stationsnavne slår igennem på linjekort og metrosøjler.

Ved indvielsen afgår et særtog fra Kgs. Nytorv station ca. kl. 14.05 med bl.a. Kronprins Frederik og transportminister Jakob Axel Nielsen samt Anne-Grethe Foss, Henning Christophersen og Jens Kramer Mikkelsen fra Ørestadsselskabet. Særtoget kører uden stop til Lufthavnen, hvor Kronprinsen efter taler mv. klipper den røde snor kl. 14.51. Kort efter begynder de passagerførende tog at køre - det første af disse afgår fra Lufthavnen mod Vanløse.

Særtog til Lufthavnen ved indvielsen
Særtoget med Kronprins Frederik og andre gæster passerer Haveforeningen Formosa på vej mod Lufthavnen, hvor snoren til etape 3 skal klippes. Det er 28. september 2007, og kort efter kan amagerkanerne for første gang i 60 år igen køre med passagertog på en stor del af den tidligere privatbane Amagerbanen! Foto: Thomas de Laine.

Oktober 2007

Underentreprenøren Metro Service A/S overtages af et joint-venture mellem Ansaldo STS og Milanos trafikselskab Azienda Trasporti Milanese, ATM. ATM driver bl.a. metroen i den italienske by. Baggrunden for overtagelsen er, at Ansaldo og Serco, som hidtil har ejet Metro Service, ikke har kunnet nå til enighed om en forlængelse af kontrakten frem til 2010, hvilket skulle modsvare Ansaldos forlængede kontrakt med Ørestadsselskabet, jf. marts 2006 ovenfor. Selve skiftedagen for den gamle og den nye kontrakt med Metro Service er muligvis 1. januar 2008.

26. oktober 2007

Ørestadsselskabet opdeles i Metroselskabet og Arealudviklingsselskabet. Førstnævnte overtager ansvaret for metroen, og sidstnævnte skifter senere navn til By & Havn. By & Havn viderefører de aktiviteter, der har med grundsalg og opbygning af Ørestad at gøre.

16. marts 2009

Fra natten til mandag 16. marts kører metroen også nat efter søndag-onsdag og har således herefter døgndrift. Nat efter fredag-lørdag køres hvert 15. minut på hele nettet; nat efter søndag-torsdag hvert 20. minut (nat efter torsdag har derved fået reduceret frekvensen fra fire til tre afgange i timen).

August 2010

Et togsæt får forsøgsvist anden indretning for at give bedre passagercirkulation og kapacitet. I toget er tværsæderne i den ene side af de tre vogne fjernet og erstattet af ståpladser. Det først ombyggede tog indsættes i august 2010, og der ombygges relativt hurtigt yderligere to tog. Senest foråret 2014 har i alt 9 togsæt fået den nye indretning.

19. oktober 2010

Metro Service indleder sin anden kontraktperiode om drift og vedligehold af metroen, efter at opgaven i løbet af 2009 har været i udbud. Kontrakten er 5-årig med mulighed for forlængelse i yderligere 3 år.

19. oktober 2012

Metroselskabet fejrer metroens 10-årsdag med bl.a. små flag, der er klistret på togene.

Metrotog ved Universitetet station
Metrotog i svinget ved Universitetet station 26. juli 2004 - endnu uden DR-Byen og Koncerthuset i baggrunden. Stationen, hvor fotografen står, skiftede siden navn til DR-Byen. Foto: Thomas de Laine.

2014-15

Alle de overjordiske stationer får monteret perrondøre og perronafskærmning, således at hele metroen herefter har perrondøre og fuld adskillelse mellem banelegemet og områder, hvor passagerer har adgang. Dette betyder, at stationernes Obstacle Detection System (ODS) ikke længere vil være nødvendigt. Netop ODS-systemet er en stor synder, når det gælder årsager til forsinkelser i metroen, bl.a. som følge af falske alarmer forårsaget af vejrlig eller andre ufarlige situationer.

Etableringen af perrondøre og afskærmning påvirker til gengæld driften i en længere periode: I foråret og sommeren 2014 forstærkes perronerne langs kanterne, så de kan bære perrondørene og afskærmningen, og fra efteråret 2014 til sommeren 2015 bliver perrondøre og afskærmning monteret. Begge runder arbejde indebærer spærringer af sporene ved de perroner, hvor der bliver arbejdet. Der er både tale om perioder, hvor metroen kører i det ene spor, og perioder med fuld lukning af strækninger, hvor der i stedet indsættes metrobusser.

Maj og august 2014

De to første ud af tre metrostationer får en ekstra elevator. Alle tre steder er den nye elevator placeret inde i stationsrummet i stedet for i den ene endevæg som de oprindelige elevatorer. I maj afsluttes arbejdet med installation af den nye elevator på Nørreport, og i august er elevatoren på Kgs. Nytorv klar.

1. januar 2015

Den nye paraplyorganisation Din Offentlige Transport, DOT, oprettes med Metroselskabet, Movia og de øvrige jernbaneoperatører inden for Trafikselskabet Movias område som samarbejdspartnere. Paraplyorganisationen er bestemt i en ændring af loven om trafikselskaber, som Folketinget vedtog 11. juni 2014 i lyset af manglende samarbejde mellem parterne i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Det politiske ønske er, at de forskellige parter forsøger at trække passagerer til den kollektive trafik samlet set i stedet for at konkurrere om kunderne, og man ønsker at komme væk fra f.eks. ukoordinerede billettilbud og markedsføringsaktiviteter, ligesom man vil have mere fælles trafikinformation. DOT skal derfor være ét ansigt og brand over for kunderne i den kollektive trafik og omfatte aktiviteter som f.eks. billetsalg, kundeservice, rejseregler, trafikinformation og markedsføring.

Forår 2015

Japanske Hitachi overtager Ansaldo-selskaberne, og herefter er Hitachi Rail med hovedkvarter i Genova i Italien den ene ejer af Metro Service, hvis kontrakt i øvrigt er forlænget til 2018.

August 2015

Efter at alle stationer har fået perrondøre, og ODS-systemet ved stationerne er slukket, indsættes der i myldretiden - i hvert fald om morgenen - et ekstra tog i driften, således at der herefter kører 29 i stedet for 28 tog i drift, når der er flest. Dette forøger kapaciteten med 550 pladser i timen, svarende til 1½ ekstra afgang. Det var i august 2015 desuden planen at øge antallet af tog fra 29 til 30 fra foråret 2016, men det vides ikke, præcist hvornår frekvensudvidelser er sket. Primo 2022 var status, at antallet af togsæt i drift i myldretiden var oppe på 31.

Metroselskabet kan i øvrigt hurtigt konstatere en forbedring i driftens stabilitet, efter at ODS-systemet på stationerne blev taget ud af brug.

De resterende togsæt ombygges fra ca. august 2015 med indretningen, hvor der kun er sæder i den ene side i hver vogn. Metroselskabet selv oplyste 21. august 2015 i en pressemeddelelse, at det var ombygningen af 19 tog, der resterede på dette tidspunkt. Tidligere på året udestod 25 tog iføge Myldretids oplysninger.

20. december 2015

Den gangtunnel, der i perioden 2000-2002 anlagdes mellem metrostationen og såvel S-togs- som fjerntogsperronen på Nørreport station, er blevet forlænget frem til en ny trappe op i Frederiksborggade på sydøstsiden af Nørre Voldgade. Tunnelforlængelsen og trappen åbner 20. december 2015. Til gengæld er den nordgående bil-, bus- og cykeltrafik i Nørre Voldgade siden 2002 også flyttet til at foregå vest for trappenedgangene til S-togs- og fjerntogssporene, så det er hovedsageligt en plads for gående og cykelparkering, den forlængede gangtunnel fører under. Forlængelsen af tunnelen blev besluttet i 2010. Forbindelsen op til Frederiksborggades sydøstlige del var ikke med i det oprindelige metroanlæg, fordi man ikke dengang kunne enes om, hvem der skulle betale for tunnelen.

Ca. januar 2016

Da Sverige midlertidigt indfører grænsekontrol, som forventes at skabe udfordringer for DSBs tog til Lufthavnen, udvides metrodriften på linje M2 (og muligvis tilsvarende på linje M1). Myldretidsfrekvensen forlænges med en time om morgenen og i perioder om aftenen. Derved bliver der 5 afgange, eller hvad der svarer til 1.500 passagerer, mere i timen - en udvidelse på 25 pct. Bemandingen øges også. Det er uklart, hvor længe metrodriften var udvidet således, og om udvidelsen blev ændret undervejs.

Metrotog ved DR-Byen station
Metrotog på linje M1 i kurven ved DR-Byen station 23. februar 2014. Ørestad Nord er efterhånden udbygget langs banens østside, hvilket er tydeligt, når der sammenlignes med det næsten ti år ældre billede længere oppe. Den blå bygning til højre i billedet er DR Koncerthuset, som åbnede i januar 2009 med knap to års forsinkelse og en budgetoverskridelse på over 200 procent. Foto: Thomas de Laine.

Marts 2017

Bomærket for paraplyorganisationen DOT monteres på togene.

Primo april 2017

Hovedtrappen til Kgs. Nytorv station på pladsen foran Magasin spærres delvist og erstattes af en midlertidig trappe. Senere fjernes den gamle trappe helt. Hovedtrappen skal i forbindelse med anlæg af forbindelsestunnelen til Metrocityringens kommende Kgs. Nytorv station flyttes til en ny placering. Kgs. Nytorv station forventes efter Metrocityringens åbning at blive en af landets travleste stationer.

2017

Ekstra elevator på Frederiksberg station åbner.

7. marts 2018

Der underskrives kontrakt på bestilling af 8 nye metrotogsæt til udvidelse af driften på linje M1 og M2. Togene skal leveres i 2020 og skal muliggøre en forøgelse af frekvensen på strækningen Vanløse-Christianshavn til 36 tog i timen i myldretiden.

2018-19

På metrostationerne på linje M1 og M2 udskiftes de oprindelige LED-togviserskilte på stationerne med nye farvefladskærme. De nye skærme giver flere forbedringer, bl.a. visning af linjenummeret på næste tog i en cirkel i linjefarvens baggrund (grøn for M1, gul for M2). Samme type skilte bruges i øvrigt på de nye stationer på Metrocityringen.

1. januar 2019

Efter at drifts- og vedligeholdelsesopgaven på de "gamle" metrostrækninger på ny har været genudbudt i 2016-17, påbegyndes en ny kontraktperiode med Metro Service, som har genvundet opgaven. Den nye kontrakt løber 5 år og 7 måneder med mulighed for forlængelse i op til yderligere 5 år. Dette giver bl.a. mulighed for, at opgaven næste gang kan genudbydes samtidig med det første genudbud af opgaven med drift og vedligehold af Metrocityringen.

20. januar 2019

Zonegrænsen mellem takstzone 1 og 2 flyttes, så Frederiksberg station ikke længere er grænsestation, men placeret i zone 2.

20. marts 2019

Den nye hovedtrappe på Kgs. Nytorv station, placeret mellem Lille Kongensgade og Østergade (Strøget), åbner. Den leder til et stort fordelingareal, hvor der både er adgang til metrostationen for linje M1/M2 og til den kommende metrostation for Metrocityringen, dvs. linje M3/M4. Adgangen til sidstnævnte del er dog spærret frem til Metrocityringens åbning.

13. september 2019

Et tomt metrotog, togsæt 24, afsporer, da det rammer sporskiftet på vej ud fra sidesporet lige øst for Lindevang station, hvor det var blevet henstillet, da det var fejlramt. Ingen personer kommer til skade, men driften mellem Vanløse og Frederiksberg må indstilles nogle timer, indtil toget er fjernet og sporet repareret.

Frederiksberg Allé station på åbningsdagen
Frederiksberg Allé station på Metrocityringen og linje M3 på åbningsdagen 29. september 2019. Stationen er apteret i grønt, hvilket symboliserer træerne i alléen. Efter tilpasning af busnettet i København et par uger efter åbningen føder flere buslinjer i øvrigt ind til Metrocityringen ved netop Frederiksberg Allé station. Foto: Thomas de Laine.

25. september 2019

Trafikstyrelsen udsteder de sidste godkendelser og ibrugtagningstilladelse til Metrocityringen.

29. september 2019

Metrocityringen og dermed linje M3 (rød linjefarve) åbner: København H-Rådhuspladsen-Gammel Strand-Kgs. Nytorv-Marmorkirken-Østerport-Trianglen-Poul Henningsens Plads-Vibenshus Runddel-Skjolds Plads-Nørrebro-Nørrebros Runddel-Nuuks Plads-Aksel Møllers Have-Frederiksberg-Frederiksberg Allé-Enghave Plads-København H.

Indvielsesarrangementerne begynder kl. 14 på Rådhuspladsen og ved Frederiksberg station. Ved ceremonierne taler bl.a. Metroselskabets administrerende direktør Henrik Plougmann Olsen, statsminister Mette Frederiksen, Københavns overborgmester Frank Jensen, Frederiksbergs borgmester Simon Aggesen samt ikke mindst Hendes Majestæt Dronningen, idet der traditionen tro er royal deltagelse ved indvielse af nye jernbanestrækninger. Og fra kl. 15 kan folket stige ned i stationerne begge steder og begynde at køre med togene. Fra kl. 16 er Metrocityringen helt åben, idet dørene på de øvrige stationer også bliver slået op (den første time kunne man stige af og på på alle stationerne, men kun komme ind fra gaden på de to indvielsesstationer). Det er gratis at køre med metroen resten af dagen, også på linje M1 og M2. Modsat 17 år tidligere er der ingen særlige adgangsbegrænsninger på åbningsdagen. I alt 127.000 mennesker når en kortere eller længere tur med Metrocityringen på dagen.

Der er leveret i alt 39 togsæt til Metrocityringen inklusive materiel til de kommende grene til Nordhavnen og Sydhavnen. Alle 39 tog indgår fra september 2019 i driften, og der er derfor i det daglige en del tog i overskud. I første omgang kører Metrocityringen heller ikke med den frekvens på 92½ sekunder (39 afgange i timen), som den senere vil få mellem København H og Østerport. Det er også Metro Service, som har driften og vedligeholdelsen af Metrocityringen i de første år efter åbningen.

Metrocityringen og de 39 tog har et Kontrol- og Vedligeholdelsescenter ved Otto Busses Vej på Kalvebod Brygge. Her findes desuden en simpel "metrostation", som kun er for personale (se også under 28. marts 2020). Der er ikke sporforbindelse mellem Metrocityringen og de tidligere åbnede metrostrækninger og heller ikke mellem anlægget ved Otto Busses Vej og de øvrige jernbanespor i området.

30. september 2019

Det såkaldte "kvalitetstillæg" indføres for rejser med metroen - også på linje M1 og M2. Tillægget er en del af finansieringen af Metrocityringen og svarer gennemsnitligt til 1 kr. pr. rejse, men er differentieret for voksne, børn og pensionister, almindelig takst og tidsrum med off-peak-rabat. For voksne er tillægget 1,60 kr. som normalpris, men kun 1,28 kr. off-peak. Rabatten på tillægget er for børn 50 pct. (normalpris 0,80 kr.) og for pensionister 25 pct. (normalpris 1,20 kr.). Pensionister betaler ikke kvalitetstillæg på Rejsekort og pensionistkort. Indførelsen indebærer, at Rejsekort-rejsende skal lave skifte-check-ind ved at bruge Rejsekort-læsere på metrostationerne og ikke andre Rejsekort-læsere på f.eks. DSBs del af stationen. Rejsende med fastprisperiodekort skal have kort med gyldighed til metroen for 80 kr. ekstra om måneden for voksne, og rejsende med et fastprisperiodekort uden metro skal købe en tilkøbsbillet til 12 kr. for at kunne benytte metro. Der er ikke kvalitetstillæg på alle typer rejsehjemmel, som nævnt bl.a. ikke pensionistkort. I første omgang er i praksis cirka tre fjerdedele af alle metrorejsende omfattet af kvalitetstillægget. Kravet om at bruge metroens Rejsekort-læsere ved skift indføres teknisk set allerede tidligere på året, men det håndhæves først med kontrolafgifter fra åbningen af Metrocityringen. I den første tid efter indførelsen af kvalitetstillægget er der tilbageholdenhed med at udskrive kontrolafgifter, men herefter koster manglende kvalitetstillæg, herunder skifte-check-ind på forkert Rejsekort-læser, en kontrolafgift på 750 kr. for voksne.

12.-26. januar 2020

Metrocityringen erstattes af metrobusser, mens der foretages prøvekørsler forud for åbning af grenen til Orientkaj og linje M4. Metrobusserne, der kører med linjenumrene 111M (med uret), 222M (mod uret) og 444M (myldretidssupplering på Metrocityringens østlige del), kræver ikke kvalitetstillæg.

23. februar 2020

Efter en natlukning begynder linje M4 mellem København H og Orientkaj teknisk set at køre, men der medtages ikke passagerer.

17. marts 2020

På København H åbner natten til 17. marts gangtunnelen fra metrostationen til den eksisterende gangtunnel under 1911-hovedbanegårdens spor 1-12.

20. marts 2020

Natkørsel, dvs. kørsel i tidsrummet kl. 00-05, ophører indtil videre som følge af Covid-19-pandemien, hvor der i øvrigt i løbet af de foregående cirka 10 dage er indført betydelige nedlukninger og restriktioner i samfundet. Bl.a. skal brugen af kollektiv trafik begrænses, og passagertallene er kraftigt reduceret.

Ca. 24. marts 2020

Orientkaj-togene, som også betegnes linje M4 på skiltene, begynder at medtage passagerer; dog ikke mellem Østerport og Orientkaj. Dette sker for at bidrage til, at der holdes afstand i metroen, så Covid-19-smittespredning begrænses.

Metrotog ved Orientkaj station
Et metrotog på linje M4 afgår fra Orientkaj station på Nordhavnslinjens første driftsdag 28. marts 2020. Også i Nordhavnen går udviklingen hurtigt, men stationen lå på det nærmeste inde på en byggeplads i dens første måneder. Foto: Thomas de Laine.

28. marts 2020

Strækningen Østerport-Nordhavn-Orientkaj åbner, og linje M4 (med blå linjefarve) begynder at køre København H-Orientkaj. For at undgå Covid-19-smittespredning er der ingen festligholdelse, og det oplyses ikke på forhånd, hvornår på dagen driften til Orientkaj begynder. Metroselskabet opfordrer i pressen folk til at blive væk. Kørslen med passagerer til Orientkaj begynder i praksis ca. kl. 10.00.

Ved København H sikrer metrostewards, at ankommende tog på linje M4 tømmes, hvorefter togene kører tomme til et overjordisk vendespor med en kort personaleperron lige efter tunnelmundingen på Kontrol- og Vedligeholdelsescentret på Otto Busses Vej. Tre metrostewards er konstant til stede på København H og beskæftiget med tømning af M4-tog. Ved anlægget af Metrocityringen blev det fundet billigere at indrette driften sådan end at anlægge et vendespor vest for København H, selvom vendingen på Otto Busses Vej kræver et togsæt mere i drift.

Formentlig mere eller mindre fra åbningen af linje M4 sker det dog især nat efter fredag, lørdag og søndag, at M4-togene ikke tømmes på København H og vendes på Otto Busses Vej, men fortsætter med passagerer til Nørrebro, hvor der vendes ved perron. Herved spares personalet bl.a. for ubehagelige oplevelser med berusede passagerer. Der er dog også observeret passagerførende M4-tog mellem Nørrebro og København H uden for disse tidsrum, men ikke som en regelmæssig betjening.

22. maj 2020

Der køres nat efter fredag og lørdag igen frem til kl. 02.

1. juni 2020

Nat efter søndag-torsdag køres igen frem til kl. 01.

8. juni 2020

Fra og med natten efter søndag 7. juni genoptages natdrift i fuldt omfang.

Medio 2020

Tre togsæt på linje M1/M2 får forsøgsvist ændret indretningen til langsæder.

30. juni-ultimo december 2020

De 8 ekstra togsæt til linje M1/M2 leveres til Kontrol- og Vedligeholdelsescentret ved Vestamager station. Også disse tog er fra leveringen indrettet med langsæder.

Fra ca. primo september 2020

Prøvekørsler af de nye tog til linje M1/M2 begynder på aftenspærrede delstrækninger fra omkring begyndelsen af september 2020. Dette strækker sig over en længere periode, der bl.a. omfatter aften og nat efter søndag-torsdag i det meste af maj og juni 2021.

17. januar 2021

Der indføres kvalitetstillæg for pensionisters Rejsekort-rejser med uændret 25 pct. rabat på tillægget, dvs. normalpris 1,20 kr. pr. rejse (1,60 kr. for voksne).

26. marts 2021

Den permanente hovedtrappe og gangtunnel på Østerport station åbner. Siden åbningen af Metrocityringen har en midlertidig trappe lidt længere fra DSBs stationsbygning på Østerport været anvendt.

Metrotog af nye type i Vanløse
Et af de 8 nye metrotog til linje M1/M2 holder parkeret i spor 3 på Vanløse station 30. marts 2022. På dette tidspunkt havde de været anvendt i ordinær drift i knap tre måneder. Foto: Thomas de Laine.

Sommer 2021-sommer 2022

Ved Vanløse station er sporforholdene blevet ombygget i sommeren 2021 for at gøre stationen bedre i stand til at håndtere den udvidede drift, hvor man fremover vil have op til 36 tog mod hidtil højst 31 tog i drift på linje M1/M2 i myldretiden. Stationen er den eneste på metroen, hvor alle tog på både linje M1 og M2 skal vende, og dermed har stationen mere end 30 togvendinger i timen og vil få endnu flere.

Togene vender i Vanløse skiftevis i stationens spor 1 og spor 2, dvs. hhv. den sydlige og nordlige side af stationens perron. Når et tog nærmer sig Vanløse fra Flintholm, og det perronspor, det skal ind i, ikke er ledigt, må toget køre langsomt og nogle gange helt stoppe og vente øst for Vanløse station, indtil der er plads på stationen. Det samme gælder de tilfælde, hvor et tog skal ud af Vanløse fra spor 2, samtidig med at det ankommende tog skal ind i spor 1, og deres veje dermed krydser. Med sporombygningen vil tog, der skal holde ved perron i spor 2 i Vanløse, fremover kunne køre ad spor 3 næsten helt frem til stationen, mens et andet tog forlader perronen i spor 2 og kører gennem transversalen over i sporet mod Flintholm. Spor 3 tillader så at sige det ankommende tog at bypasse transversalerne mellem spor 1 og 2. Til gengæld vil denne "snigemanøvre" ikke kunne bruges, hvis det ankommende tog skal ind i spor 1. Ændringen betyder selvfølgelig også, at der ikke kan henstilles tog i spor 3, mens det skal kunne anvendes til dette formål. Det var endnu i 2021 almindeligt, at der f.eks. mellem myldretiderne henstilledes tog i spor 3. Det er dog også kun meningen, at spor 3 fremover skal bruges til det nye formål under spidsbelastning og ved uregelmæssigheder, således at der fortsat kan parkeres tog i sporet uden for myldretiden.

I forbindelse med ombygningen kører metroen fra om aftenen 12. september 2021 og frem til marts 2022 ikke mellem Frederiksberg og Vanløse søndag-torsdag aften og efterfølgende nat (tidsrummet ca. kl. 22-06). Undtaget herfra er dog skoleferier samt perioden henover jul og nytår. I perioden skal der bl.a. lægges kabler og foretages ændringer i signalsystemet, ligesom det hele skal testes, alt sammen for at den tættere toggang kan lade sig gøre. Efterfølgende skal der opnås sikkerhedsgodkendelser, før den udvidede toggang kan realiseres.

Metrotog nord for Femøren
30. september 2007 er et tog på den nyåbnede strækning mod Lufthavnen på vej op på banedæmningen lige nord for Femøren station. Gangbroen i baggrunden blev senere skærmet ind - formentlig for at undgå, at der kan blive smidt genstande ned på de førerløse tog. Foto: Thomas de Laine.

4. januar 2022

Natten til 4. januar indsættes metrotog af 2020-leverancen for første gang på linje M1 og M2. Togene indfases langsomt i driften og bruges i første omgang kun i aften- og nattetimerne. Senest omkring 1. marts anvendes de også i myldretiden, men i april må de foreløbigt tages ud af drift i myldretiden, da børnesygdomme med togene har givet anledning til ekstra mange driftsforstyrrelser over et par uger.

Primo januar 2022

Metroen runder passager nummer 1 milliard siden åbningen i oktober 2002. Passagerrekorden var på dette tidspunkt 530.000 passagerer på samme dag. Rekorden blev sat fredag 29. november 2019 - to måneder efter åbningen af Metrocityringen og tre en halv måned før Covid-19-pandemien fjernede en stor del af den kollektive trafiks passagerer.

16. januar 2022

Ved den årlige takstjustering i DOT-området nedsættes kvalitetstillægget for en rejse med metro til 1,50 kr. og dermed til 1,20 kr. off-peak, mens tillægget til et fastprisperiodekort til 30 dage falder til 60 kr. Børn betaler fortsat halv pris og pensionister trekvart pris i forhold til kvalitetstillægget. Årsagen til nedsættelsen er, at der fra midten af 2022 også indføres kvalitetstillæg på pensionistkort, hvilket ikke hidtil har været teknisk muligt, og da tillægget er fastsat ud fra, at det skal svare til en gennemsnitlig krone pr. passager, medfører ændringen en mindre reduktion i tillægget for andre grupper.

1. juli 2022

Der indføres kvalitetstillæg på pensionistkort på 70 kr. for 3 måneder (3 gange 23 kr.). Herefter vil ca. 80 pct. mod hidtil ca. 75 pct. af alle metrorejsende betale kvalitetstillæg. Samtidig hæves folkepensionsalderen og dermed aldersgrænsen for pensionistkort fra 65 til 67 år.

Forventet 2022

Frekvensen på linje M1 og M2 udvides, efter at bl.a. sporombygningen ved Vanløse station er tilendebragt, og de 8 ekstra togsæt er fuldt indsat i driften.

Forventet 2024

Sydhavnsstrækningen København H-Havneholmen-Enghave Brygge-Sluseholmen-Mozarts Plads-København Syd (nuv. Ny Ellebjerg) åbner og betjenes ved videreførelse af linje M4 til København Syd. Teknisk set deler den nye gren til Sydhavnen sig fra Metrocityringens eksisterende anlæg omkring Havneholmen Skakt, der findes umiddelbart nordøst for Banedanmarks Trafiktårn Øst, idet strækningen mellem København H og dette punkt i forvejen er en del af forbindelsen mellem selve Metrocityringen og Kontrol- og Vedligeholdelsescentret ved Otto Busses Vej.

Artiklen er ajourført og i mindre omfang rettet i februar 2022. Titlen er samtidig ændret fra "Oversigt over metrodriftens historie 2002-09".

Kilder

Artiklen er baseret på oplysninger, der løbende opsamles fra dagspressen, Metroselskabets pressemeddelelser, Twitter, det tidligere blad MetroNyt, diverse fora og tidsskrifter for jernbaneentusiaster samt egne observationer.

Kontakt Myldretid, hvis du savner noget, ser en fejl eller kan hjælpe med at præcisere noget af det, der er uklart.