Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2002

To måneder med metro

Af Thomas de Laine

Metroen kører. Trods fødselsvanskeligheder har metroen fungeret uden større problemer i to måneder, og passagererne har ikke holdt sig væk.

Indvielsen fandt sted med dronning osv. lørdag d. 19. oktober, og denne dag og den næstfølgende gik med indvielsesarrangementer, prøveture og motionsløb. I skyggen af denne begivenhed kørte de sidste busser på de gamle buslinier 2, 5 og 9 og flere andre, og HURs nye flagskib - A-busserne - rullede ud på linie 2A og 5A.

Driften indtil nu
Metroen kørte i begyndelse for "halv kraft", dvs. hvert 12. minut på begge linier i myldretiden, men fra 19. november kunne kravet om mindst 6 minutter mellem togene fraviges ved forsinkelser, og fra 3. december har togene kørt hvert 9. minut. 16. december gav Jernbanetilsynet tilladelse til, at metroen kunne påbegynde normal drift. Fra 19. december udnyttedes dette delvist, og omkring primo januar bliver driften normal, altså tog hvert 6. minut på hver af grenene, og det halve interval på liniernes fællesstrækning.

De to første måneder har været uden større problemer. Eneste "sag" var under premierekørslen søndag d. 20. oktober, da et metrotog stoppede i sammenfletningen af de to grene. Dette førte til et 75 minutters driftsstop, og toget måtte evakueres efter ca. 20 minutter, da der efter et stykke tid opstod iltmangel i toget!

Passagertal
Passagertallene i metroen har ikke skuffet - i hvert fald ikke endnu. D. 13. november kunne man fejre passager nummer 1 million, og man vil have rundet 3 millioner inden årets udgang. Der var i begyndelsen ca. 49.000 daglige passagerer, hvilket er ca. 11.000 færre end ventet. Det lavere tal er blevet forklaret med, at metroen jo kørte på halv kraft, hvilket også en del af problemerne med busomlægningerne blev tilskrevet. Til sammenligning havde buslinie 2A ca. 40.000 og linie 5A ca. 52.000 passagerer dagligt efter cirka en måned. Samlet er der kommet ca. 16.000 flere passagerer i den kollektive trafik, skriver HUR i en pressemeddelelse d. 5. december.

Om lørdagen har metroen for øvrigt lige så mange passagerer som på de fire første dage i ugen, og fredag ligger også over, så det er en rigtig indkøbs- og udflugtsbane, København har fået sig! Fredag d. 13. december - af alle dage - blev topscoreren med 59.000 passagerer.

Busomlægningerne
Busnettets omlægning gik ikke helt uden gnidninger. Visse linier har fået ekstrakørsel, og særligt slemt er det på linie 350S. Denne linie blev skåret meget ned, da metroen nu kører på den centrale del af strækningen, men det blev hurtigt nødvendigt at supplere liniens nye køreplan med flere ture, så der nu igen er op mod 12 afgange i timen i myldretiden (som i årene 1995-99 og om sommeren i de seneste år).

Også linie 19 kunne ikke helt undværes på Amager. Midt i januar forlænges linien til Amagercentret, og den nedlægges alligevel ikke. Østerbro savnede forbindelsen til "øen".

Med den ekstra buskørsel kører der for øvrigt samlet set flere busser, end før metroen åbnede. Fordelingen er dog anderledes, og HUR har da også modtaget et pænt antal klager. Som tidligere omtalt på Myldretid, har HUR valgt "forsinkelsesstrategien", der betyder, at nedskæringerne sker med cirka et halvt års forsinkelse i 2003-04, mens metroen ibrugtages 2002-03.

Kilder: Pressemeddelelser fra Ørestadsselskabet 20.10., 12.11., 19.11., 29.11., 17.12. og 20.12.02; pressemeddelelser fra HUR 22.11. og 05.12.02