Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2002

Rapport fra en metroøvelse

Af Thomas de Laine

To soldater er på øvelse i faldskærmsudspring. De springer begge ud, men kun den enes faldskærm folder sig ud. Den anden råber til sin kammerat på vej ned: "Det er da godt, det kun er en øvelse!" Her følger en førstehåndsberetning fra en øvelse i metroen i sidste uge.

Torsdag d. 10. oktober afholdtes én blandt flere øvelser i metroen forud for åbningen. I disse dage skrev aviserne jo en del om, hvorvidt Jernbanetilsynet ville godkende metroen, så den kunne begynde at køre den 19. oktober som planlagt. Denne godkendelse kom som bekendt en uge efter, men øvelsen forløb da ikke helt uden små problemer. Begge dele bekræfter min tidligere fremsatte teori om, at metroen nok skal åbne den 19. oktober, men at problemerne skal findes i driften.

Myldretid på Kongens Nytorv st.
Øvelsen fandt sted klokken 16-19 og faldt i tre dele. Ét hold begyndte på metrostationen på Christianshavn og et andet på Kongens Nytorv st. - heraf de 250 førstnævnte sted. I første del skulle der ses på passagerstrømme på Kongens Nytorv st. under spidsbelastning - en slags simulering af myldretid.

Øvelsen fungerede således, at passagererne skulle køre mellem Christianshavn st. og Nørreport st. og stå af på Kongens Nytorv st. undervejs. På Kongens Nytorv st. skulle de så gå helt op og derpå ned igen. Denne øvelse indledtes med, at et metrotog kørte de første 250 deltagere fra Christianshavn til Kongens Nytorv, hvorefter de skulle op og ned ad trapperne. Herefter skulle de deltagere, der begyndte på Kongens Nytorv - heriblandt Myldretids udsendte - begynde at køre med togene frem og tilbage.

Inden første del af øvelsen sluttede, havde jeg og mine følgesvende dog kun nået at køre fra Kongens Nytorv til Nørreport og retur. Så var klokken blevet 17.30! Der var nemlig lidt problemer med, at de første tog ikke rigtig kunne køre, da der først var kommet mennesker ind i dem. Dette problem forsvandt dog.

Øvelsen gav også anledning til et par sjove observationer:

Dørene
Dørene var et kapitel for sig. På forhånd var der jo historien om, hvad der skete i tilfælde af, at et tog kørte for langt eller for kort, så dørene i toget ikke holdt ud for dørene på perronen. Denne situation opstod ikke - i hvert fald ikke, hvor jeg var tilstede.

Til gengæld kunne man iagttage toget signalere afgang og begynde at lukke dørene på Kongens Nytorv st., inden øvelsesdeltagerne var kommet ud, og de andre ind. Her er det selvfølgelig et spørgsmål om at justere den software, der styrer dørene, men det er helt klart, at det er nødvendigt at togene skal kunne komme af sted fra en station, selvom folk er på vej ind og ud. Ellers vil et myldretidstog aldrig forlade en station i City. Imidlertid kan man vist godt forvente, at en del børnehaver bliver "klippet midt over" i daglig drift.

Der var også en del tilfælde, hvor dørene på perronen og i toget åbnede og lukkede uafhængigt af hinanden. Dette skete først og fremmest, når nogen forsøgte at holde dørene åbne, selvom toget forsøgte at lukke og køre.

Det bliver under alle omstændigheder interessant at studere dette i drift. En del førerløse metroer i resten af verden har faktisk personer ansat til at kontrollere dørlukning.

Stationsindretningen
Et andet punkt, der fortjener særlig omtale, er indretningen af stationerne. Her vil jeg fortrinsvis tage udgangspunkt i Kongens Nytorv st.

En særligt betænkeligt forhold, som man dog er opmærksom på, er, at gelænderne på rulletrapper og plateauer har en bredde, der netop passer til, at en ølflaske kan stå der. Værre er det, at der ikke er nogen form for afskærming mellem trapperne og perronerne. Der er altså en vis fare for, at flasker og andet kan blive tabt eller smidt ned på ventende passagerer en fredag aften.

Noget helt andet er rulletrapperne. Når man kommer ned på Kongens Nytorv st. fra gadeniveau, møder man først to opadkørende rulletrapper (uden nogen indikation af, at de kører opad). Man skal bruge de nedadkørende rulletrapper, der er placeret bagest. Når man så er kommet helt ned på perronen skal man om til foden af den opadkørende rulletrappe for at komme til klippekortsautomaten. At denne er placeret her, hænger muligvis sammen med, at den derved er tæt på elevatoren. Man kunne dog sagtens løse det hele ved blot at lade rulletrapperne køre omvendt (dette skulle være teknisk muligt) og vende skiltet med "Udgang" på perronen.

Et par andre uhensigtsmæssigheder er, at der på hver side kun er et enkelt destinationsskilt, der viser, hvor toget kører hen (Lergravsparken eller Vestamager). Er dette skilt ude af drift, er man faktisk nødt til at se skiltene på enden af togene - og det kan man ikke, når det er ved perron.

Angivelse af spornumre sker også med meget små skilte, men denne information vil dog sjældent være særlig kritisk.

Resten af øvelsen
Mellem første og anden øvelse fik jeg pludselig udleveret nogle gule papirer med diverse interne oplysninger om øvelsen - ikke noget rigtig vigtigt, men det var da alligevel sjovt. Årsagen har ret sikkert været, at min lysegrå jakke har samme farve som metrostewardernes!

Anden del af øvelsen bestod i en "evakuering" af Kongens Nytorv st., hvor alle blev hentet op til overfladen. Herefter fortsatte 150 af de 500 i alt deltagere med tredje del af øvelsen (brand og evakuering), der foregik omkring Amagerbro st., mens de øvrige fik sandwich og sodavand og derefter frit kunne køre på hele nettet til kl. 19. Jeg var selv en tur ude ved Vestamager og retur, og denne del af seancen fungerede faktisk helt problemfrit.

Alt i alt en ganske interessant oplevelse. Nu bliver det spændende at se, hvordan københavnerne tager imod deres nye bane.

Kilder: Egne observationer samt drejebog til "Large Scale Passenger Training, 10. oktober 2002, kl. 16.00-19.00 Kgs. Nytorv Station"