Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2002

VTs 7. udbud afgjort

Af Thomas de Laine

Der sker ikke ligefrem en revolution i Vestsjællands Amt ved årsskiftet. Da VTs bestyrelse d. 6. september afgjorde trafikselskabets 7. udbudsrunde, tilfaldt det meste af kørslen de hidtidige entreprenører, og de fleste af busserne udskiftes ikke. Eneste taber i denne blev runde blev Arriva Danmark.

Udbuddet omfattede 135 busser og 343.000 vogntimer fordelt på 39 udbudsenheder svarende til cirka to tredjedele af VTs kørsel. De resterende 50 busser i amtet var i udbud i 6. udbudsrunde med virkning fra 1. januar 2001, og kom dengang på 5- og 8-årige kontrakter.Der var 10 selskaber, der afgav tilbud, og de otte af dem fik kørsel.

Markedsforhold
Tendensen med prisstigninger fortsætter. Således er prisen i gennemsnit steget 13 pct. i forhold til prisen på samme kørsel i den nuværende kontraktperiode. VT havde i budgettet for 2003 regnet med en prisstigning på 10 pct. De 13 pct. højere priser betyder, at VT får en merudgift på 17 mill. kr. i 2003.

VT arbejder fortsat med en slags markedsbegrænsning. Således kunne én entreprenør i 7. udbud højst opnå kørsel med 67 busser, og det højeste antal busser en entreprenør kan have for trafikselskabet er 77. De konkrete tal skyldes formentlig, at den største entreprenør i amtet, Connex Transport Danmark, netop havde 67 busser i udbud i 7. runde.

Ved valget af denne strategi undgås en situation, hvor man f.eks. har én meget stor entreprenør, der får økonomiske problemer, hvorved forsyningen er truet. Dette er tidligere set i f.eks. STS-området i forbindelse med LF-Bus' konkurs i 1997 og var også relevant på Fyn i forbindelse med de økonomiske problemer i Combus.

De "gamle" busser kører videre
Der kommer kun få nye busser som følge af udbuddet. En stor del af de busser, der i dag anvendes til kørslen, skal også køre i den næste kontraktperiode. Disse busser er for de flestes vedkommende omkring 5 år gamle, så det er både samfundsøkonomisk og miljømæssigt en god løsning, påpeger VT i sin pressemeddelse. Myldretid har tidligere diskuteret denne problematik - se f.eks. 400 nye busser eller færre nedskæringer? omkring dette i HUR-området. I første halvdel af 2003 indsættes dog 20 nye busser.

Resultatet
Ruterne blev fordelt på entreprenører således:

Arriva Danmark:
Rute 14, 15, 20, 77, 81, 101, 108, 110, 141, 234, 251, 252, 416, 651, 654, 701, 741 og 742 med 34 busser.
Rute 141, 234 og 701 med 8 busser overtages fra Connex Transport. Selskabet har herefter 56 busser i trafik for VT.

DitoBus:
Rute 12, 143, 152, 153, 222, 500, 502, 801 og 804 med 13 busser.
Rute 12, 801 og 804 med 7 busser overtages fra Arriva Danmark. Rute 500 og 502 med 3 busser overtages fra Connex Transport (DitoBus har dog kørt som underentreprenør i hele kontraktperioden og har selv haft kørslen i årene 1995-1997). Selskabet har herefter 40 busser i trafik for VT.

Jensens Turisttrafik:
Rute 231, 232, 390, 401, 402 og 403 med 8 busser.
Rute 401, 402 og 403 med 4 busser overtages fra Arriva Danmark. Ringsted Turisttrafik har kørt disse ruter som VT-entreprenør i gamle dage. Selskabet har herefter 8 busser i trafik for VT.

Connex Transport:
Rute 13, 30, 31, 34, 35, 35E, 37, 41, 42, 59, 83, 87, 88, 89, 248, 249, 301, 303, 313, 320, 330, 331, 332, 361, 362, 410, 415, 417, 470, 702, 711, 712, 831, 832, 834, 836, 959 med 67 busser.
Rute 301 og 303 med 8 busser overtages fra Arriva Danmark. Selskabet har herefter 67 busser i trafik for VT.

Østtrafik:
Rute 472, 474 og 474 med 3 busser.
Ruterne overtages fra Connex Transport. Selskabet er hermed tilbage i VT-området efter fire års fravær.

Vedde Turistfart:
Rute 811 og 816 med 4 busser.
Ruterne overtages fra Arriva Danmark. Også dette selskab vender hermed tilbage til VT-området.

Torben Sørensen, Skælskør:
Rute 89, 503, 900 og 902 med 4 busser.
Rute 503 med 1 bus overtages fra Arriva Danmark. Selskabet har herefter 4 busser i trafik for VT.

De Grønne Busser:
Rute 621 og 624 med 2 busser.
Selskabet har herefter 2 busser i trafik for VT.

Endvidere har Sven Enevoldsen, Sejerø, 1 bus for VT, som ikke var med i dette udbud.

Eneste selskab med en nettotilbagegang er Arriva, der i alt mister 21 busser.

Det er ikke oplyst, hvem de to resterende tilbudsgivere var.

De nye kontrakter træder i kraft 1. januar 2003.

Kilder: VT-pressemeddelelse 06.09.02; Busfronten 148.11-12