Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2009

Forlig om ny bane København-Køge-Ringsted

Af Thomas de Laine

Der skal bygges en helt ny jernbane fra København over Køge til Ringsted. Det indgår i det forlig om investeringer i jernbanerne, som alle Christiansborgs partier undtagen Enhedslisten i dag har indgået.

Banen vil forløbe fra Ny Ellebjerg station og langs motorvejen via Køges nordvestlige udkant til Ringted. I det nordvestlige Køge etableres en ny station fælles med S-banen og med sporforbindelse ad den eksisterende Roskilde-Køge-strækning til Køge og Næstved. Med den nye bane kommer der altså til at ligge to parallelle baner langs Køge Bugt.

"Nybygningsløsningen" bliver med andre ord nu en realitet, og debatten om denne løsning kontra en udvidelse af den eksisterende bane til Roskilde er altså efter mere end 10 år overstået. Den nye bane skal finansieres af de ca. 10 mia. kr., der afsattes i transportaftalen i januar 2009. Derudover har forligsparterne aftalt at bruge yderligere 350 mia. kr. på en overdækning af banen på strækningen gennem det grønne område langs Kulbanevej i Valby, ligesom banen føres i tunnel under Vigerslev Allé frem til stibroen ved Ulstrupvej og videre nedgravet i trug frem til Avedøre Havnevej. De sidste ting er Dansk Folkepartis fingeraftryk på aftalen. Efter planen kan banen tages i brug i 2018.

Syd for Grønttorvet reserveres at areal, så der sikres mulighed for senere at etablere en niveaufri skæring/udfletning ved Ny Ellebjerg, hvor den nye bane er i forbindelse med godsforbindelsessbanen Vigerslev-Sjællandsbroen og fjerntogssporene mod Vigerslev og Roskilde.

Det er mange, mange år siden, der sidst er gennemført anlæg af større statsbanestrækninger. Udover broerne må det længste stykke i nyere tid være banen fra Sydhavnen via Ørestad og Tårnby til Lufthavnen, der åbnede i 1998. Og når den nye bane åbner, vil det næsten være 100 år siden, der sidst blev åbnet en egentlig hovedstrækning - nemlig Ringsted-Næstved-banen fra 1924.

Lovforslaget om anlæg af den nye bane vil blive fremsat i foråret 2010.

Også andre udbygninger
I aftalten indgår også dobbeltspor på Nordvestbanen over de ca. 20 km mellem Lejre og Vipperød, som der også har været talt om i mange år. Fordelene ved dobbeltsporet her bliver store, da der også frigøres kapacitet mellem København og Roskilde som følge af den helt nye strækning. Tilsammen åbner det mulighed for flere tog til og fra Nordvestbanen end i dag. Dobbeltsporet alene giver mulighed for at reducere køretiden med op til 6 minutter i begge retninger, og anlægget ventes ibrugtaget i 2015.

Der udvides tilsvarende til dobbeltspor mellem Vamdrup og Vojens, ligeledes med ibrugtagning i 2015. Denne udbygning fremmer først og fremmest godstrafikken og er tænkt som en slags første etape, idet den langsigtede idé er etablering af fuldt dobbeltspor på hele banen gennem Sønderjylland.

Herudover skal der ske en større renovering af fjerntogsdelen af Nørreport station, som vil koste 200 mio. kr. og indebære en otte måneders lukning af fjerntogsperronen i 2013.

Godstrafikken bliver endelig tilgodeset med en kapacitetsudvidelse af kombiterminalerne i Høje Taastrup og Taulov samt nye sporforbindelser ved havnene i Esbjerg og Nyborg. Sporforbindelserne ved havnene er dog betinget af medfinansiering fra privat side, kommunerne og/eller EU.

I alt betyder aftalen, at der over de næste ni år skal investeres 12-13 mia. kr. i den danske jernbane.

Kilder: Pressemeddelelse fra Transportministeriet 22.10.09; aftaleteksten fra forliget