Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2007

Store sporarbejder på Kystbanen og Køge Bugt-banen

Af Thomas de Laine

Igen i år er der store sporarbejder på vigtige jernbanestrækninger i Hovedstadsområdet. På både Kystbanen og Køge Bugt-banen strækker arbejdet sig over flere måneder, og især til sommer skal pendlernes tålmodighed prøves af.

Kystbanen
48 km spor mellem Hellerup og Helsingør skal udskiftes i perioden 19. maj-26. august. Desuden skal der bl.a. ske en renovering af Strandmøllebroen mellem Klampenborg og Skodsborg.

I den 14 uger lange periode vil en stor del af strækningen være enkeltsporet, og i fire uger betyder ombygningen af Hovedbanegården, at dennes spor 5 og 6 ikke kan benyttes. Endelig vil der være hastighedsnedsættelser på helt ned til 40 km/t. Den særlige køreplan er delt i to perioder pga. særlige udfordringer ved Strandmøllebroen, idet der skiftes særkøreplan med virkning fra 12. juni. I den sidste periode er køretiderne lidt længere.

Det har nok været noget af en udfordring at udforme særkøreplanen, og der vil bl.a. være forlængede ophold på hhv. 4 og 9 minutter på Østerport og København H for togene, mens rejsetiden København-Helsingør forlænges med op til 20 minutter. Der kører færre tog end sædvanligt, og myldretidstogene vil køre efter forskellige mønstre hen over perioden. De færre tog får en samlet kapacitet svarende det normale antal passagerer, hvorfor der bl.a. køres med tre togsæt i stedet for to på de fleste myldretidsafgange og benyttes dobbeltdækkertog i myldretiderne (sådanne forekommer i forvejen).

Uden for myldretiden vil der køre to tog i timen mellem København H og Helsingør, der standser ved alle stationer. I myldretiden vil der køre to ekstra tog i timen, der springer nogle stationer over. De ekstra tog i myldretiden kan dog ikke køre tre uger i juli. På afgangene mellem København H og Helsingør vil der ikke være DSB 1'. I perioden 29. maj-11. juni kan togene af tidsmæssige årsager ikke standse i Vedbæk i myldretiderne, og der vil i stedet bilve indsat busser.

Kystbanen hænger som bekendt sammen strækningen til Lufthavnen i Kastrup, og her vil der som normalt køre seks tog i timen, men med ændrede afgangstider. Særkøreplanen kan fås på stationerne efter påske, men kan allerede nu ses på DSBs hjemmeside.

Arbejdet på Kystbanen fortsætter i øvrigt i nogle efterårsweekender og efterårsferien og forventes i alt at koste 215 mio. kr.

Køge Bugt-banen
Fra marts til oktober 2007 ombygges 32 km spor på Køge Bugt-banen. Denne S-bane har flest passagerer, 18,5 mio. årligt, hvilket i øvrigt er mere end dobbelt så mange som på Kystbanen. Samtidig udskiftes 20 sporskifter, og der lægges også nogle nye, hvor man i dag savner transversaler. Arbejdet foregår i øjeblikket mellem Dybbølsbro og Hundige, og når dette skrives, er man bl.a. igang omkring Hundige station og har foretaget udskiftning af spor ved Vallensbæk.

Hidtil har sporarbejdet kun berørt passagererne i aftener og weekender, men i ferieperioderne vil der blive tale om længere tid med særlige køreplaner.

Den istandsatte Køge Bugt-bane er en forudsætning for den nye S-togskøreplan, der træder i kraft 23. september. Arbejdet løber op i 244 mio kr., og vil være afsluttet Dybbølsbro-Hundige medio august og Hundige-Køge ultimo oktober.

Hele S-banenettet bliver fornyet frem til 2014, hvor der årligt skal ombygges én finger.

Kilder: Banedanmark, DSB i dag 27.03.07, Jernbanen nr. 1, februar 2007, DSB Trafikinfo