Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2019

Togbuskørsel for en milliard i udbud

Af Thomas de Laine

De Blaa Omnibusser 4056 i Helsingør
Sommeren 2018 var Kystbanen erstattet af busser i en længere periode. I den anledning har De Blaa Omnibusser 4056 på dette billede netop afsat passagerer på Stationspladsen i Helsingør efter en lang tur fra Klampenborg. Foto: Thomas de Laine, 4. august 2018.

DSB indledte i begyndelsen af måneden et udbud af togbuskørsel for jernbaneselskabet. Der er tale om nye kontrakter, der erstatter de eksisterende aftaler om både planlagt og akut togbuskørsel samt ved visse skolerejser. Kørslen kan finde sted over hele landet og til Malmø, Ystad, Flensborg og Hamburg.

Ad hoc-kørslen, altså den akutte, er defineret som de tilfælde, hvor busser rekvireres med en responstid på under 24 timer. Derudover skelnes der mellem lang og kort planlagt kørsel. Buskørsel i forbindelse med skolerejser finder sted, når der ikke er kapacitet i togene til den gruppe, skolerejsen omfatter.

Udbuddet drejer sig togbuskørsel, der endnu ikke er planlagt, men vil blive bestilt, når der kommer sporarbejde, eller hvis f.eks. køreledningsnedfald giver et akut behov for togbuskørsel. Udbuddet er inddelt i fire delaftaler, der fungerer som en slags rammeaftaler. Opgaven indbefatter derfor at sikre den buskørsel, DSB i det enkelte tilfælde bestiller, ved at skaffe og koordinere driften med det antal busser, der er behov for - det vil sige formentlig vinderens egne busser og chauffører, men også underentreprenørers. DSBs bestilling vil fra gang til gang typisk indeholde en rute med tider og standsningsmønster, et antal busser pr. afgang og krav vedrørende stand by-busser.

Den anslåede samlede værdi af de fire delaftaler er i udbudsbekendtgørelsen sat til lige godt 1 mia. kr. for de 8 år, aftalerne maksimalt kan løbe. Aftalerne er som udgangspunkt 4-årige, men kan forlænges i 2 gange 2 år.

Delaftale 1 omfatter S-banen og Kystbanen, og her er kravet bybusser - dog skal der bruges turistbusser ved kørsel til Malmø. Den krævede minimumskapacitet er 80 bybusser til planlagt kørsel og 60 busser til ad hoc-kørsel.

Delaftale 2 indeholder den øvrige togbuskørsel øst for Storebælt samt kørsel til Hamburg og Malmø. Minimumskapaciteten er her 70 turistbusser til planlagt kørsel og 50 busser til ad hoc-kørsel.

Delaftale 3 dækker kørslen vest for Storebælt og ind i Tyskland, hovedsageligt mod Hamburg. Minimumskapaciteten er 70 turistbusser til planlagt kørsel og 50 busser til ad hoc-kørsel.

Togbuskørslen i forbindelse med skolerejser udgør delaftale 4, som omfatter hele landet inkl. ture ind i Tyskland og Sverige mod især Flensborg hhv. Ystad. Kravet er her en minimumskapacitet på 30 turistbusser i højtiderne og 20 turistbusser resten af året. Ad hoc-kørsel er ikke omfattet, da dette klares under de tre øvrige delaftaler.

Udbuddet sker som udbud efter forhandling. Busselskaber, der ønsker at deltage, skal søge om prækvalifikation senest 2. december.

Kilder: Udbudskendtgørelser afsendt af DSB 01.11.19 og 06.11.19