Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2019

Metrocityringen forsinket indtil september

Af Thomas de Laine

Metrotog ved Fasanvej
Metrotog 32 på den eksisterende metro kommer ud af tunnelen ved Fasanvej på Frederiksberg. Foto: Thomas de Laine, 16. marts 2014.

Åbningen af metrocityringen bliver cirka to måneder forsinket, har Metroselskabet her til formiddag meddelt. Den planlægges nu åbnet i slutningen af september, og en præcis åbningsdato bliver meldt ud i juni.

I foråret lykkedes det ikke for Metroselskabets entreprenør at nå den såkaldte Ready For Handover-milepæl, og derfor har en mængde tests og efterfølgende prøvedrift samt arbejde for assessoren ikke kunnet komme i gang til tiden. Sikkerhedsgodkendelsen fra Trafikstyrelsen er dermed også forsinket, og Metroselskabet måtte opgive at melde en åbningsdato ud i april, som tidligere planlagt.

Siden har man analyseret situationen, inklusive muligheden for at optimere arbejdet med de forskellige udeståender, så man kunne undgå en forsinkelse af åbningen, men man har altså nu konkluderet, at det ikke er realistisk. Metroselskabet har derfor i stedet lagt en ny tidsplan sammen med entreprenøren CMT (Copenhagen Metro Team), som står for byggearbejdet og er årsag til forsinkelsen, og Hitachi Rail STS (det nu japanskejede tidligere Ansaldo STS), og det er på baggrund af denne plan, at man nu regner med en åbning i slutningen af september. Trafikstyrelsens godkendelse foreligger dog endnu ikke, når man i juni melder den endelige åbningsdato ud.

Forsinkelsen kommer til at koste ca. 165. mio. kr. i form af tabte passagerindtægter og forlængelse af perioden med prøvedrift. Det svarer til en forøgelse af anlægsbudgettet på en halv procent. Metroselskabet skriver i dagens pressemeddelelse om sagen, at udgifterne til metrocityringen dermed samlet set er steget med 10,5 pct. siden den ejergodkendte kontraktindgåelse i januar 2011. Man vil forsøge at få dækket de ekstra omkostninger af CMT.

Konsekvenser for Nyt Bynet-busnettet

Myldretid har tidligere fortalt om de beredskabsbusser, der skal på gaden, hvis der bliver en periode mellem åbningen af metrocityringen og indførelsen af det nye buslinjenet kaldet "Nyt Bynet", som er tilpasset metrocityringen med deraf følgende væsentligt bortfald af buskørsel visse steder i byen.

Movia skal som udgangspunkt varsle entreprenørerne mindst tre måneder før indførelsen af Nyt Bynet, således at entreprenørerne kan indøve chaufførerne i de nye og ændrede ruter, tilpasse busantallet, tilføje eller fjerne blå og røde hjørner på busserne, og ikke mindst gennemføre de fornødne personalemæssige ændringer, idet en del buschauffører jo bliver overtallige. Når en åbningsdato for metrocityringen først foreligger i juni, kan Nyt Bynet med andre ord ikke indføres før september, men dette er jo for så vidt også fint i tråd med, hvad der nu er udmeldt fra Metroselskabet.

De tillægsaftaler, der allerede er indgået mellem Movia og entreprenørerne relateret til de mange linjeændringer, er dog baseret på, at Nyt Bynet vil åbne mellem 4. august og 29. september 2019. Hvis det går sådan, at metrocityringen først åbner efter 29. september, og Nyt Bynet må udsættes, bliver det nødvendigt at genforhandle tillægsaftalerne. I den forbindelse skal man huske, at den "endelige" metroåbningsdato i slutningen af september bliver fastsat, inden godkendelsen fra Trafikstyrelsen foreligger, og man derfor kan risikere, at godkendelsen kommer senere end forudsat.

Forsinkes åbningen af metrocityringen yderligere, og bliver forsinkelsen så stor, at åbningen kommer til at ligge efter køreplansskiftet 8. december 2019, bliver problemet noget større. Den dato træder der nye kontrakter i kraft på linjerne 2A og 350S samt den nye linje 18, og de nye kontrakters busantal mv. svarer til den form, linjerne har i Nyt Bynet, hvor bl.a. linje 350S er betydeligt mindre. Desuden får linje 2A elbusser, der skal lades ved endestationerne, hvoraf den ene - Refshaleøen - ikke betjenes af linje 2A i det nuværende linjenet. Busberedskabet er kun tilgængeligt i fuldt omfang frem til midten af december 2019, og efter april 2020 findes det kun i meget begrænset omfang. En forsinkelse af metrocityringens åbning til efter december 2019 vil derfor også indebære, at aftalerne om busberedskabet skal genåbnes.

Kilder: Pressemeddelelse fra Metroselskabet 21.05.19; dokument med orientering om status for Nyt Bynet til Movias bestyrelsesmøde 15.05.19