Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2018

Lørdag åbner Aarhus Letbane til Odder og Lisbjerg

Af Thomas de Laine

Variobahn-vogntog på Randersvej
Variobahn-vogn 1111-1211 på Randersvej 28. december 2017. Foto: Thomas de Laine.

Lørdag morgen 25. august begynder Aarhus Letbane at køre til Odder og Lisbjerg. Det sker fra driftens begyndelse, således at første afgang fra Odder bliver kl. 5.37, mens første afgang fra Aarhus H mod Odder er kl. 6.19. I den anden ende ankommer første vogntog til Lisbjergskolen kl. 5.47, og afgår igen mod syd kl. 5.50.

Godkendelsen har som bekendt trukket ud, men den endelige ansøgning blev afleveret til Trafikstyrelsen fredag 17. august. Og en uge efter forelå langt om længe godkendelsen. Fredag eftermiddag blev det så offentliggjort, at driften på Odder- og Lisbjerg-strækningerne ville begynde allerede den følgende morgen - i øvrigt næsten på toårsdagen for den foreløbige lukning af Odderbanen. Med disse åbninger vokser letbanen med ca. 32 km, hvilket er omkring fem gange længden på den strækning, der har været i drift siden 21. december mellem Aarhus H og Universitetshospitalet.

Letbanen får naturligvis ny køreplan fra og med lørdag 25. august, og hele strækningen køres fortsat under linjenummer L2. Mandag-lørdag køres i dagtimerne hvert 10. minut på strækningen Aarhus H-Universitetshospitalet, og hver tredje tur er en "lang tur", der kører hele vejen til eller fra Odder eller Lisbjergskolen, som altså begge får halvtimesdrift. Fra ca. kl. 18.30 udtyndes driften til kvartersdrift på den indre strækning, halvtimesdrift til Lisbjergskolen og timedrift til Odder. Aftenkøreplanens principper gælder også om søndagen.

Interessant nok kører der allerede fra mandag 27. august et par ekstra hverdagsafgange af hensyn til uddannelsessøgende, nemlig kl. 7.18 fra Odder til Aarhus med ankomst lige omkring kl. 8, der føres videre til Universitetshospitalet. Desuden køres en ekstra morgenafgang fra Universitetshospitalet til Aarhus H kl. 8.23-8.42. Om eftermiddagen køres en ekstra tur fra Aarhus H til Lisbjergskolen kl. 15.05-15.32, som returnerer fra Lisbjergskolen kl. 15.35, 5 minutter efter forrige afgang. Fra Aarhus H fortsætter denne tur kl. 16.04 som ekstra afgang på Odderbanen med ankomst til Odder kl. 16.48. Også den gamle køreplan for "Oddergrisen" havde sådanne ekstratog.

Sammen med Odderbanen ibrugtages også Tango-vogntogene. Siden december har der alene været anvendt Variobahn-vogntog i driften. I første omgang kommer det vist til at blive oplevet ret tilfældigt, hvilke afgange Variobahn- henholdsvis Tango-vogntogene kører, for køreplanen er på hverdage tilrettelagt sådan, at Odder-togene nordgående føres igennem til Lisbjerg, mens der køres Lisbjergskolen-Aarhus H og Universitetshospitalet-Odder i sydgående retning. Med lørdagens åbninger kræver den daglige drift på hverdage ca. 10-11 vogntog mod hidtil 5.

Indtil Grenaabanen åbner, hvilket der endnu ikke foreligger en dato for, er det stadig ikke den permanente køreplan, der gælder. Til den tid vil Odderbanen imidlertid få kvartersdrift til Mårslet. Midttrafik har allerede oplyst, at man forventer, at letbanen til Odder bliver så populær, at der - indtil udvidelsen af driften - kan blive kapacitetsproblemer i myldretiderne. Derfor vil trafikselskabet og Aarhus Letbane løbende vurdere situationen, og der vil om nødvendigt blive fortstærket med busser. Men efter to år uden skinnebåren trafik til Odder er det et godt spørgsmål, om der bliver brug for forstærkning lige med det samme. Man kunne godt forestille sig, at passagergrundlaget lige skal genopbygges først.

Midttrafiks linje 81, der siden august 2016 har kørt som erstatning for Odderbanen, vil blive opretholdt i cirka en uge fra banens genåbning.

Selve åbningsdagen er jo blevet kendt meget sent, og det er da heller ikke før lørdag 8. september, at der vil finde en officiel fejring sted i Odder.

Kilder: Nyheder fra Aarhus Letbane 21.08.18 og 24.08.18; køreplan for Aarhus Letbane pr. 25.08.18