Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2018

Metro Service har genvundet metrodriften

Af Thomas de Laine

Metrotog i Milano
4-vognsudgave af det københavnske metrotog i drift på Milanos metrolinje M5 18. april 2014. Foto: Thomas de Laine.

Metroselskabet afgjorde i december, at Metro Service har genvundet driften af Københavns eksisterende metro. Og efter nytår annoncerede man tillige, at der er kapacitetsudvidende tiltag på vej.

Genudbuddet af metrodriften

Der var tale om opgaven med drift og vedligeholdelse af Københavns "gamle" metro, altså linjerne M1 og M2 mellem Vanløse, Vestamager og Lufthavnen, der åbnede i 2002-07. Kontrakten træder i kraft 1. januar 2019 og løber 5 år og 7 måneder med mulighed for forlængelse i op til 5 år. Kontraktperioden er tilrettelagt sådan, at Metroselskabet næste gang vil have mulighed for at sende driften af den oprindelige metro og metrocityringen med Nordhavns- og Sydhavnsgrenene i udbud samlet eller i hvert fald samtidigt.

I forbindelse med udbuddet, der blev igangsat med invitation til at søge om prækvalifikation i efteråret 2016, var der tillige optioner på i løbet af kontraktperioden at reducere med 1 togsæt, at tage kundecentret ud af kontrakten og at tage metrobuskørslen ud af kontrakten. Det sidste ville i givet fald formentlig indebære, at Metroselskabet selv ville organisere denne, fremfor at lade Metro Service stå for at hyre busselskaber ind til at køre. Udover Metro Service var to andre bydere prækvalificeret til at deltage.

Metro Service igen

Det er den tredje kontraktperiode på metroen, som hele tiden har haft Metro Service som operatør og/eller underleverandør. Metro Service havde oprindeligt en anden ejerkreds, hvor bl.a Arriva ved åbningen af metroen tilbage i 2002 indgik som mindretalsaktionær, men i dag er Metro Service et joint-venture mellem italienske ATM og japanske Ansaldo STS.

ATM står for Azienda Trasporti Milanesi og er et trafikselskab i Milano samt et antal byer i Lombardiet i det nordlige Italien. ATM driver her såvel metro- som bus-, trolleybus- og sporvognsdrift, herunder metrolinje M5 i Milano, der er en førerløs "københavnermetro" baseret på Ansaldo-teknologi og med togsæt som de københavnske, dog i opdateret version.

Ansaldo STS har udviklet selve metrosystemet i København, mens det rullende materiel er bygget af AnsaldoBreda, der ikke er med i Metro Service. Både Ansaldo STS og AnsaldoBreda blev i 2015 solgt af de hidtidige italienske ejere til japanske Hitachi, der dog har bevaret Ansaldo-navnene.

Udover drift og vedligeholdelse af metroen og den første kontraktperiode på metrocityringen står Metro Service bag vindertilbuddet på drift og vedligeholdelse af den kommende Ring 3-letbane, såfremt den endeligt vedtages.

Mere kapacitet

Passagertallene på linje M1 og M2 er begyndt at stige igen efter nogle år på omkring 55 mio. passagerer, så man nu er nået op på 61 mio. En del af forklaringen er nok Øresundstogenes problemer med grænsekontrollen, der har gjort metroen til en endnu mere attraktiv forbindelse mellem City og Lufthavnen, men der må forventes yderligere passagervækst svarende til næsten 50 pct. inden for mindre end 20 år. Dermed vil ca. 200.000 daglige eller 61 mio. årlige rejsende i 2016 blive til ca. 290.000 daglige eller 89 mio. årlige rejsende i 2035.

Tidligere har man bl.a. ændret indretningen af togene, så 24 siddepladser i hvert togsæt bortfaldt til fordel for flere ståpladser, og efter at alle stationer havde fået perrondøre, blev der indsat et ekstra togsæt i morgenmyldretiden. Det er imidlertid for lidt, så Metroselskabet har i en ny plan afsat 2 mia. kr. til at skabe mere kapacitet.

Allerede i 2019 kommer de første ændringer. Både det nuværende materiels indretning og stationernes indretning skal ændres, så der bliver plads til flere passagerer og et bedre flow. Det er herunder hensigten at opnå, at passagererne fordeler sig mere jævnt på perronen.

På længere sigt vil man øge frekvensen fra 30 til 36 tog i timen, altså halvandet minut mellem togene i myldretiden i stedet for to minutter. En forudsætning herfor er en udvidelse af materielbeholdningen med 8 ekstra togsæt. Ved udløbet af den nye kontrakt mellem medio 2024 og medio 2029 vil broderparten af de nuværende metrotog være 25-30 år gamle. Der er tale om 34 togsæt, hvoraf de ældste par stykker har været prøvekørt i Italien helt tilbage i 1998, og de fleste blev leveret til de oprindeligt åbnede strækninger. Kun de sidste 5 togsæt kom lidt senere til brug for etape 3 til Lufthavnen, som blev vedtaget senere og først åbnede i 2007. Det er meget tænkeligt, at udvidelsen med 8 ekstra togsæt tidsmæssigt vil hænge sammen med en udskiftning af de 34 oprindelige togsæt.

Kilder: Udbudsbekendtgørelse afsendt af Metroselskabet 16.11.16 og 10.01.18; pressemeddelelse fra Metroselskabet 17.12.17; nyhed på M.dk 05.01.18