Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2015

Mere om Movias 14. udbud

Af Thomas de Laine

Arriva 1378 i Helsinge
Når de nye kontrakter i udbud A14 træder i kraft, er det nok endegyldigt slut med Volvo B10BLE i Hovedstadsområdet. Arriva 1378, Volvo B10BLE/Aabenraa årg. 2000, som linje 390R ved Helsinge station. Foto: Thomas Weidekamp.

Udbudsmaterialet til Movias udbud A14 af almindelig rutekørsel er nu udsendt. Blandt nyhederne i 14. udbud er indførelsen af grønne hjørner på busser, der kører på ekspresbuslinjer, og at der på en række linjer skal være mulighed for, at den ene af busserne kan udskiftes med en elbus.

I alt indgår 67 busser og ca. 200.000 årlige køreplantimer i udbuddet, som er inddelt i følgende 12 enheder:

 1. Linje 600S og 91N med 21 busser på ca. 13,2-13,7 m og ca. 85.100 årlige køreplantimer. 25 busser skal overtages med kørslen, der i dag udføres af Umove.
 2. Linje 65E med 4 busser og ca. 5.300 årlige køreplantimer. Linjen oprettes 13. december 2015 og kører Skibby-Hillerød. Linjen køres i første omgang af Umove.
 3. Linje 307 og 337 med 3 busser og ca. 9.900 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af Nobina.
 4. Linje 305 (nuv. 305E) samt fast ekstrakørsel på linje 301 og 307 med 2 busser og ca. 2.500 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag Arriva.
 5. Linje 370 og 374 med 3 busser og ca. 6.800 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af Nobina.
 6. Linje 390R med 4 busser og ca. 20.300 årlige køreplantimer. Linjen køres i dag af Arriva.
 7. Linje 71, 72, 74, 847 og 848 samt fast ekstrakørsel på linje 22, 132, 166, 167 og 200S med 5 busser på ca. 10 m og ca. 13.400 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af Anchersen.
 8. Linje 137 og 139 med 3 busser på ca. 12 m og ca. 4.900 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af Anchersen.
 9. Linje 35, 77 og 78 med 5 busser på ca. 12 m og 2 busser på ca. 10 m og ca. 26.200 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af Anchersen.
 10. Linje 253, 254, 271, 272, 273 og 274 med 8 busser og ca. 8.200 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af Lokaltrafikken på en skolebuskontrakt med Stevns Kommune.
 11. Linje 241, 242, 243, 244, en ny linje 247 samt en fast ekstratur på linje 255 med 2 busser på ca. 12 m og 3 busser på ca. 8 m og ca. 10.700 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Strøby Turist, bortset fra den nye linje 247 mellem Borup og Herfølge, der ikke erstatter eksisterende kørsel.
 12. Ny linje 735 med 2 busser på ca. 8 m og ca. 5.500 årlige køreplantimer.

Det bemærkes, at linje 305(E) nednormeres fra 13,7 m-busser til 12 m-busser, mens linje 35 omvendt opnormeres fra 10 m-busser til 12 m-busser.

Kørslen på enhed 1-9 skal overtages ved køreplansskiftet 11. december 2016, mens kørslen på enhed 10-11 skal påbegyndes efter skolesommerferien i august 2016. Den nye linje 735 skal køres fra en dato i oktober 2016.

Busovertagelse
De busser, der skal overtages med linje 600S/91N, er Umoves vogne 7470-7494, som er 13,7 m-busser af typen DAF SBR4000/Jonckheere Transit årgang oktober 2008. Busserne skal overtages til deres nedskrevne værdi pr. 11. december 2016, som er 686.641 kr. pr. bus. Og busserne skal som vanligt overtages, uanset om der bydes med anvendelse af disse busser eller ej.

Velkommen til de grønne hjørner
Linje 65E er en af de nye ekspresbuslinjer, E-linjer, som er planlagt i Region Hovedstaden. Der har eksisteret E-linjer i Hovedstadsområdet i 40 år, men de sidste efterhånden mange år har det været noget uklart, hvad man som passager egentlig skulle lægge i, at en bus havde et 'E' efter linjenummeret. Der eksisterer f.eks. E-linjer, som standser ved alle stoppesteder.

Nu har man imidlertid genopfundet konceptet, så det igen begynder at give mening, og linje 65E er blandt de nye linjer. Og ligesom A-busserne, S-busserne og senest R-busserne skal E-busserne lakeres med grønne hjørner front/dørside og bagende/vinduesside.

I øvrigt skal busserne på linje 390R i forbindelse med den nye kontrakt også have blå R-bushjørner, sådan som det i december 2014 blev indført på linje 310R og 320R i udbud A12. Linje 370, som er R-buskandidat, kan også blive krævet forsynet med blå hjørner undervejs i kontrakten.

Det nye E-buskoncept indebærer samtidig, at der går koncept i linjenumrene, som bliver tocifrede med 0 eller 5 til sidst, f.eks. 15E (nuv. 173E), 30E (nuv. 330E) eller 65E. I den forbindelse omnummereres de linjer, der i dag er E-linjer, men ikke lever op til det nye koncept. Derfor bliver f.eks. linje 305E til linje 305. Desuden skal der omnummereres nogle linjer, der i dag optager linjenumre, som skal bruges til E-busser: Linje 30 bliver allerede fra 13. december 2015 til linje 34, mens linje 40 bliver til linje 37.

Nyt togbuskoncept
Udbuddet indeholder også et andet nyt produkt fra konceptfabrikken: Linje 735 er en del af et nyt togbuskoncept og dækker mere præcist over en rute mellem Nørre Alslev station og Subbekøbing Havn. Det er et 2-årigt forsøg, hvor bussen forbinder med regionaltog til/fra København på Nørre Alslev station. Forsøget går bl.a. ud på, at der er korrespondancesikring ved brug af f.eks. mobilapps hos chaufførerne. Kontrakten er også kun 2-årig med mulighed for forlængelse i op til 4 år. Enheden kan da heller ikke indgå i kombinationstilbud med andre enheder.

Elbusser
I flere af udbudsenhederne skal 1 bus eventuelt erstattes af en elbus, således at Movia har en option på at få en elbus i stedet for en almindelig bus. Det drejer sig om linjerne 65E, 35/77/78, 137/139, 253/254/271/272/273/274, 305 hhv. 370/374. Efter Movias vurdering vil det være muligt at bruge en type, der kan oplades i garagen, med undtagelse af elbussen på linje 65E, hvor det kan være nødvendigt at oplade i løbet af dagen, hvilket der også er plads til i linjens vognplan. Elbussen skal være ny og leve op til samme krav som de øvrige busser. Udover udgiften til at købe eller lease elbussen skal de ekstra omkostninger vedr. drift, ladestandere osv. indregnes i tilbuddet.

Indsættelsen af elbusserne forudsætter dog, at Movia modtager ansøgt støtte fra Energistyrelsen, og det var endnu ikke afklaret ved udsendelsen af udbudsmaterialet. Først kort efter tildelingsbeslutningen forventer Movia at kunne fortælle vinderne af udbuddet, om de skal købe elbusser eller ej. Hertil kommer, at det enkelte busselskab ikke må modtage for meget offentlig støtte, jf. EUs såkaldte de minimis-regel for mindre støttebeløb. Derfor kan der også kun blive tale om at indsætte elbusser, hvis busselskabet ikke over de seneste tre år har modtaget for meget offentlig støtte fra forskellige myndigheder.

Ekstra komfort og cykelmedtagning
Til de busser, som skal køre på linjerne 65E, 390R, 600S og 735, ønsker Movia ekstra komfort. Man nævner som eksempler støjdæmpende tæpper på lofter og vægge eller USB-strømstik. Det er dog op til tilbudsgiverne at være kreative, idet Movia blot ønsker at blive præsenteret for mulighederne under forhandlingerne.

På linjerne 65E, 91N, 253, 254, 271, 272, 273, 274, 305, 307, 337, 370, 374, 390R og 600S skal busserne indrettes, så der kan medtages to cykler (eller barnevogne), og cykler skal kunne fastgøres med en sele.

Videre proces
Prækvalifikationsfasen er afsluttet, og udbudsmaterialet er i oktober måned udsendt til de busselskaber, som kan byde. Fristen for at aflevere tilbud er 11. november 2015, og derefter foregår forhandlingerne, idet udbuddet som sædvanligt er udbud efter forhandling. Valget mellem de forhandlede tilbud vil ske ud fra kriterierne pris med vægten 40 pct., kvalitet af drift med vægten 35 pct., miljø med vægten 10 pct. og kvalitet af busmateriel med vægten 15 pct. En afgørelse kan ventes i midten af marts 2016.

Når det gælder miljøet, skal brugte busser mindst leve op til EEV-normen. På enhed 3 og 5 (linje 307, 337, 370 og 374) kan Euro 5-busser dog accepteres. På enhederne 1, 2 og 6 (S-, E- og R-linjerne) accepteres kun Euro 6-busser.

Kilde: Udbudsmateriale vedr. udbud A14, oktober 2015