Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2015

Movias 14. udbud i gang

Af Thomas de Laine

Anchersen 3213 som servicebus på Amager
Anchersen vandt tilbage i udbud S1 og S3 kørslen på de servicebuslinjer, Københavns Kommune ville oprette over hele byen. Undervejs fortrød kommunen dog, og de linjer, der nåede at komme i drift, blev nedlagt. I stedet fik Anchersen kompenserende kørsel på bl.a. linje 35, 137 og 139. Her ses Anchersens vogn 3213 på den kortlivede servicebuslinje 871 på Peder Lykkes Vej på Amager i oktober 2011 - lige før nedlæggelsen. Bussen kører i dag på de nu udbudte linjer. Foto: Thomas de Laine.

Movia har iværksat sit 14. udbud af almindelig rutekørsel. Udbuddet omfatter ca. 69 busser og ca. 200.000 årlige køreplantimer fordelt på 12 udbudsenheder. Der er tale om de resterende, forlængede kontrakter fra udbud A2, hvor Arriva, Nobina og Fjord-bus (Umove) har en mængde kørsel i Nordsjælland. Herudover er der bl.a. tale om nogle kontrakter med Anchersen i og omkring København, der oprindeligt indeholdt servicebuskørsel, men som senere via kompensationer for nedlagte servicebuslinjer er kommet til at indeholde en del ordinære linjer med mindre busser. Der indgår også en skolebuskørselskontrakt i Køge-området med Strøby Turist, hidtil lukket skolebuskørsel i Stevns Kommune samt et forsøg med en busrute i Guldborgsund Kommune.

Det er værd at bemærke, at bybusserne i Roskilde ikke indgår i udbuddet, selv om det har været fremme i lokalpressen, at Arrivas kontrakt om denne kørsel i udbud A6 fra 2010 ikke blev forlænget udover den obligatoriske 6-årige periode.

Linje 338E hos Nobina i Hillerød er heller ikke med i udbuddet, da denne linje bliver nedlagt. I øvrigt kan der forventes nogle ændringer af linjerne i Hillerød-området.

Elektriske busser er nok engang på dagsordenen i dette udbud, idet der på nogle udbudsenheder vil indgå en option på udskiftning af en ikke-elbus til en elbus som del af et puljestøttet forsøg.

De følgende enheder er udbudt:

 1. Linje 600S og natbuslinje 91N med 21 busser og ca. 85.000 årlige køreplantimer. De DAF SBR4000/Jonckheere Transit-busser fra 2008, som i dag kører på linjerne, skal overtages med kørslen. Linjerne køres i dag af Fjord-bus (Umove), Slangerup, i udbud A2.
 2. Linje 372E med 4 busser og ca. 6.500 årlige køreplantimer. Der er tale om en ny ekspresbuslinje Hillerød-Frederikssund-Skibby, som planlægges oprettet som del af et relanceret ekspresbuskoncept. I udbudsbekendtgørelsen er linjen nævnt med linjenummeret 65E, der stammer fra en tidligere fase i arbejdet med linjen.
 3. Linje 307 og 337 med 3 busser og ca. 11.100 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af Nobina, Hillerød, i udbud A2.
 4. Linje 305E (der som følge af de genopfundne ekspresbusser forventes omdøbt til 305) samt enkelte ture på linjerne 301 og 307 med 3 busser og ca. 2.300 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Arriva, Hillerød, i udbud A2.
 5. Linje 370 og 374 med 3 busser og ca. 6.500 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af Nobina, Hillerød, i udbud A2.
 6. Linje 390R med 4 busser og ca. 20.800 årlige køreplantimer. Linjen køres i dag af Arriva, Hillerød, i udbud A2.
 7. Linje 71, 72 og 74 på Frederiksberg samt servicebuslinjerne 847 og 848 i Glostrup og Rødovre samt faste ekstrature på linjerne 22, 132, 166, 167 og 200S med 5 busser og ca. 13.400 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Anchersen, Jernholmen, i servicebusudbud S1/S3.
 8. Linje 137 og 139 med 3 busser og ca. 4.900 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af Anchersen, Jernholmen, i servicebusudbud S1/S3.
 9. Linje 35, 77 og 78 med 7 busser og ca. 25.400 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af Anchersen, Jernholmen, i servicebusudbud S1/S3.
 10. Linjerne 253, 254, 271, 272, 273 og 274 med 8 busser og ca. 8.000 årlige køreplantimer. Disse linjer eksisterer ikke i dag og opstår som følge af planlagte ændringer i kørslen, idet hidtil lukket skolebuskørsel i Stevns Kommune åbnes for passagerer.
 11. Linjerne 241, 242, 243, 244 og en ny linje 247 samt fast ekstrakørsel på linje 255 med 6 busser og ca. 10.100 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af Strøby Turist, Varpelev, i skolebusudbud U3. Dog er linje 247 en ny linje Borup-Bjæverskov-Algestrup, som Køge Kommune har modtaget puljemidler til at etablere.
 12. Linje 735 i Guldborgsund Kommune med 2 busser og ca. 4.800 årlige køreplantimer, der køres som et 2-årigt forsøg. Kontrakten er således også 2-årig, men med mulighed for forlængelse i op til yderligere 4 år. Denne udbudsenhed kan eventuelt blive annulleret.

De nye kontrakter vil træde i kraft på forskellige datoer i august, oktober og december 2016. Bortset fra på den sidste enhed vil kontrakterne være 6-årige med mulighed for forlængelse i op til yderligere 6 år, hvis den aftalte kvalitet er leveret osv.

Udbuddet er som vanligt udbud efter forhandling med frist for ansøgning om prækvalifikation 2. oktober. Selve udbudsmaterialet er således heller ikke udsendt endnu.

Kilde: Udbudsbekendtgørelse afsendt 01.09.15; Sn.dk 09.05.15