Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2012

Nordhavnsmetroen er en realitet

Af Thomas de Laine

Metrotog på KVC, Vestamager
Fra dengang metro i København endnu var fremtid: Det først leverede metrotogsæt (sæt nr. 02) på Kontrol- og Vedligeholdelsescentret på Vestamager i juni 1999. Foto: Troels Zahren Martens.

Det står nu klart, at metrocityringen også får en gren til Nordhavnen. I en ny aftale indgået af forligspartierne bag En grøn transportpolitik, dvs. Regeringen, Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, kommer statens del af finansieringen nemlig på plads. Tidligere har Københavns Kommune fundet pengene til sin del af regningen.

Afgreningen til Nordhavnen er tidligere beskrevet på Myldretid. Tilbage i februar blev Københavns Kommune og staten enige om projektet, og kommunen havde som sagt sin del af finansieringen - 300 mio. kr. - på plads.

Statens andel var til gengæld ikke fundet endnu. Finansudvalget godkendte i første omgang kun et aktstykke på 96 mio. kr., der kunne finansiere diverse forberedende arbejder frem til denne sommer. Derved blev den endelige beslutning om at etablere afgreningen holdt åben.

I den nye aftale, der blev indgået i går, afsætter staten 328 mio. kr. til nordhavnsmetroen. Pengene kommer fra besparelser på det store signalprogram på landets "rigtige" jernbaner. Her har en budgetanalyse vist, at der er noget at hente på udgifterne til styring mv. af programmet.

Metroen til Nordhavnen bliver således en realitet. Planen er, at metroens forgrening til Nordhavnen vil åbne i 2019, året efter metrocityringen. Fra Østerport vil linjen gå via Nordhavn S-togsstation til en endestation ved Orientkaj. Senere hen kan linjen forlænges ud i området, efterhånden som det udvikler sig med nye boliger og arbejdspladser.

Kilde: "Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: Bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn mv." 20.06.12