Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2000

Bustrafikken deles af fire entreprenører

Af Thomas de Laine

I de fleste amter deles bustrafikken af fire entreprenører. Den 19. december bragte "de Laines bussider" en nyhed med overskriften "Fire busselskaber kører 80 pct. af busserne". Der viste sig efter kort tid at være en fejl i kilden, der var decembernummeret af HTs blad Ligeud. I den nye udgave af bladet, nr. 1/marts 2000, kommer forklaringen på problemet: Figuren viser ikke Arriva Danmark, Combus, Linjebus og City-Trafiks samlede andele i hvert enkelt trafikselskab, men de fire største busselskabers samlede andele, uanset hvilke selskaber, der er tale om. Nyheden bringes derfor her igen i rettet, omskrevet tilstand.

- - -

Fire busselskaber kører 80 pct. af busserne

Det er de store busselskaber, der præger billedet, når det gælder entreprenørkørsel for de amtskommunale trafikselskaber. En figur i HTs trafikpolitiske magasin Ligeud viser de fire største busselskabers samlede andel af den udliciterede kørsel i Danmark, og de fire største busselskabers samlede andel i hvert af de 12 amtskommunale trafikselskaber.

På landsplan er det skandaleramte Combus med datterselskabet Aalborg Omnibus Selskab, der er størst, med en samlet markedsandel på 39 pct. Arriva Danmark og Linjebus ligger som nummer to og tre med hhv. 16 og 17 pct. City-Trafik er nummer fire med 8 pct. De resterende 20 pct. deles af alle de øvrige busselskaber.

I nogle amter er monopoliseringen mere fremskreden end andre. Tendensen er mindst i Sønderjyllands Amt, hvor de fire største af entreprenørerne kun sidder på tilsammen 75,7 pct. af den udliciterede kørsel. Her indledte man dog også først udlicitering af buskørslen med virkning fra 30. maj 1999. I Ringkøbing Amt deler fire busselskaber 80,4 pct. af den udliciterede kørsel og i Nordjylland er det 82,1 pct.

I den anden ende af skalaen ligger Fyns Amtskommune, der har ladet Combus sætte sig på al den kørsel, amtet har udbudt i licitation med undtagelse af 2 pct., der trafikeres af ét andet busselskab. Med andre ord, sidder én entreprenør her på 98 pct. Tallet er også 100,0 pct. for Ribe Amts Trafikselskab (RAT), oplyser figuren. De resterende amter lader mellem 90,5 pct. (HT) og 99,5 pct. (Viborg Amt) af den udbudte kørsel udføre af de fire største entreprenører.

Tallene er interessante, når man nu har talt om at indføre markedsbegrænsning, så én entreprenør f.eks. kun kan have 25 pct. af buskørslen i Danmark. Som det ses på tallene, ville det ramme Combus hårdt. Et alternativ var maksimalt 25 pct. i hvert amt. Dette ville ramme tre af de fire selskaber hårdt. Eksempelvis har Linjebus ca. tre ud af fire busser i Storstrøms Amt og over halvdelen af alle busser på Bornholm. Combus har som nævnt monopol (98 pct.) på Fyn. Arriva ville have et problem i HT-området, hvor selskabet kører knap hver anden bus i dag.

Umiddelbart ser det dog ikke ud til, at der bliver indført markedsbegrænsning. I hvert fald ikke på nuværende tidspunkt. Til gengæld kan de enkelte amtskommunale trafikselskaber gøre det uden at komme på kant med EU-reglerne, oplyser Ligeud. Men som tallene viser, så er det allerede for sent flere steder - med mindre man vil acceptere, at et busselskab ikke kan byde på sin egen kørsel, når den genudbydes, hvilket nok ikke vil blive opfattet som helt rimeligt set fra den pægældende entreprenørs synspunkt! Det var da også udsigten til markedsbegrænsning, der sidste år fik Arriva til at trække sit købstilbud på Combus tilbage.

Tallene stammer fra Konkurrencestyrelsen, og har ikke de senest afgjorte licitationer med. Bemærk tillige, at tallene kun omfatter udbudt kørsel. Bladet, Ligeud nr. 4/december 1999, og bladet med rettelsen, nr. 1/marts 2000, kan bestilles på HTs hjemmeside.

Kilde: Ligeud nr. 4/dec. 99; Ligeud nr. 1/mar. 00