Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2010

Flere penge til Århus-letbanen og investering i jernbanestationer

Af Thomas de Laine

Regeringen (Venstre og Konservative) har i dag indgået en transportaftale om "Bedre mobilitet" sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, SF, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance - kort sagt alle Folketingets partier, bortset fra Enhedslisten. Aftalen handler om udmøntningen af en række puljer og det videre arbejde med flere anlægsprojekter og er indgået som led i den løbende planlægning ud fra de overordnede principper i den to år gamle aftale om grøn transportpolitik fra januar 2009.

Dagens aftale indeholder en række initiativer, der blandt mange andre ting drejer sig om nye og forbedrede jernbanestationer, letbanen i Århus, løsningen på Ring 3 og udvikling af bustrafikken. De væsentligste nyheder med relevans for Myldretid omtales i de følgende.

Nye og moderniserede stationer
Over hele landet er stationer i spil til nyåbning, genåbning eller forbedring:

Århus-letbanen, Ring 3 og Odense
I aftalen om grøn transportpolitik blev der afsat 2 mia. kr. til kollektive trafikløsninger i Århus og Ring 3 ved København, hvoraf de 500 mio. kr. var øremærket til Århus-letbanens første etape. Dette ændres nu, så det er 700 mio. kr., der er reserveret til Århus-letbanen. Staten vil indgå som mindretalsejer i et anlægsselskab sammen med Århus Kommune og Region Midtjylland, og staten vil desuden overdrage Grenaabanen (der er en statsbanestrækning) til det kommende letbaneselskab eller parterne bag det. Staten vil til gengæld ikke selv deltage i et sådant driftsselskab. VVM-undersøgelsen af Århus-letbanens første etape viste behov for et samlet anlægsbudget på 1,4 mia. kr. inkl. reserver.

Puljen til Århus-letbanen og Ring 3 vil senere blive udvidet med 200 mio. kr., så der fortsat vil være 1,5 mia. kr. en "højklasset kollektiv trafikløsning" på Ring 3. Endelig noterer parterne i aftalen sig, at der med "Aftale om bedre veje" fra december sidste år er reserveret 4 mio. kr. til en VVM-undersøgelse af en letbane i Odense.

Flere buspassagerer og bedre fremkommelighed for busser
Aftalens parter vil også støtte en række projekter, der skal tiltrække flere passagerer til busserne landet over eller øge bussernes fremkommelighed. Heri indgår flere forsøg, hvor man afprøver nye ideer til tiltrækning af passagerer, og en række konkrete tiltag, der skal hjælpe busserne lettere gennem trafikken. Listen over projekter i aftalen er lang og gentages derfor ikke her.

Veterantog
Sidst, men ikke mindst, indeholder aftalen en pulje på 5 mio. kr. til veterantogskørsel i 2011!