Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2008

Sydtrafik sender Vestbanen i udbud

Af Thomas de Laine

Lokalbanen Varde–Oksbøl–Nørre Nebel, der også kaldes Vestbanen, er på vej i udbud. Det er Sydtrafik, der gennemfører udbuddet, som omfatter drift, vedligeholdelse, planlægning, kapacitetstildeling og markedsføring samt anvendelse af værkstedet i Varde.

Den eksisterende kontrakt med Arriva, der blev indgået af Ribe Amt tilbage i 2002, udløber ved udgangen af 2010. Der udbydes en 8-årig kontrakt for perioden 1. januar 2011-9. december 2018 med en option på forlængelse i yderligere 2 år.

Udover passagertogstrafik på strækningen Varde-Oksbøl-Nørre Nebel omfatter udbuddet forventet videreførsel af togene på statsstrækningen Varde-Esbjerg i samarbejde med operatøren på denne. Varde-Esbjerg er også i udbud for tiden, nemlig som en del af Trafikstyrelsens genudbud af Arrivas kontrakt i Midt- og Vestjylland.

Vinderen af udbuddet forventes at indsætte nyt rullende materiel i stedet for de Y-tog, der anvendes i dag, og dette nye materiel skal ved kontraktophør overdrages til Vestbanen A/S eller den efterfølgende operatør. Det gælder også, selvom materiellet måtte være leaset - en bestemmelse der svarer til vilkårene i Trafikstyrelsens udbud. Det fremgår af Sydtrafiks annoncering af udbuddet, at materiellet forventes at indgå i en fælles pulje med materiellet på strækningen Varde-Esbjerg. Leje og anvendelse af Vestbanens værksted i Varde indgår i kontraktforhandlingerne.

Udbuddet er ikke underlagt procedurerne i Forsyningsvirksomhedsdirektivet, men de sædvanlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed mv. i EU-reglerne skal selvfølgelig overholdes. Der vil være tale om et udbud efter forhandling med forudgående prækvalifikation, og mindst tre, men højst fem virksomheder vil blive prækvalificeret. Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Fristen for at søge om prækvalifikation er 8. september, og selve udbudsmaterialet ventes klart i slutningen af samme måned. Der vil være tilbudsfrist 17. november 2008, og Sydtrafik kan forventes at afgøre udbuddet i begyndelsen af 2009. Der tilstræbes parallelitet i forhold til Trafikstyrelsens udbud i Midt- og Vestjylland.

Kilder: Annoncering af udbuddet på Sydtrafik.dk; referat af bestyrelsesmøde i Sydtrafik 14. august 2008