Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2008

Arrivas togtrafik i udbud

Af Thomas de Laine

Arriva-tog i Ringkøbing
Et af Arrivas 29 Lint-togsæt i Ringkøbing 10. marts 2007. Foto: Thomas de Laine.

Trafikstyrelsen sender nu trafikken på Arrivas strækninger i Midt- og Vestjylland i genudbud med virkning fra 2010.

Udbudsbekendtgørelsen blev afsendt 9. maj, og udbuddet omfatter kørsel på strækningerne Tønder-Esbjerg, Esbjerg-Skjern, Skjern-Århus, Århus-Struer, Struer-Skjern og Struer-Thisted med ca. 7,5-8 mio. togkm årligt. Hertil kommer en option på grænseoverskridende trafik mellem Tønder og Nieb├╝ll.

Den udbudte kontrakt er en nettokontrakt, hvor operatøren beholder billetindtægterne og derudover får en betaling fra staten, der sikrer en vis betjening. Udover kørslen med togene skal operatøren også selv stå for vedligeholdelse og klargøring af materiellet, billetsalg på en række stationer og passagerinformation. Det indgår, at en del DSB-ejede faciliteter skal lejes. Kort sagt er der tale om vilkår svarende nogenlunde til dem, Arriva i dag har på de udbudte strækninger.

Det er operatøren selv, der stiller med det rullende materiel. Ved kontraktudløb skal togene overdrages til staten eller den næste operatør, uanset om om materiellet måtte være leaset. Der er desuden mulighed for at leje et mindre antal MR-tog fra DSB.

Udbuddet gennemføres som udbud efter forhandling, og fristen for at søge om prækvalifikation er 10. juni. Der vil blive prækvalificeret højst otte virksomheder, hvis navne offentliggøres i løbet af juni måned. Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Kontrakten ventes underskrevet i begyndelsen af 2009 og vil gælde i 8 år fra 12. december 2010 til 9. december 2018 med option for Trafikstyrelsen på forlængelse i 2 år.

Arrivas kørsel på Vestbanen, strækningen Varde-Oksbøl-Nørre Nebel, skal også i udbud med virkning fra 2010. Det bliver Sydtrafik, der står får dette udbud.

Kilde: Udbudsbekendtgørelse 09.05.08