Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2006

Sidste dag med gamle S-tog bliver 3. februar

Af Thomas de Laine

FS 7293 i Ballerup
Det har fremgået af dagspressen, at en enkelt S-togsvogn med asbest har været i drift helt til 23. november 2006. Det var styrevogn FS 7293, som efter en ulykke blev kønsskifteopereret fra at have været motorvogn MM 7699. Denne vogn var let genkendelig ved at have en fordybning i taget dér, hvor pantografen i sin tid havde siddet. Her ses vognen i Ballerup i sommeren 2005. Foto: Thomas de Laine.

I mere end 38 år har de såkaldte 2. generationstog trafikeret S-banen. De første indsattes ved elektrificeringen af Nordbanen Holte-Hillerød i 1968, og lørdag 3. februar 2007 kører typen for sidste gang i almindelig drift.

Udrangeringen af de sidste 2. generationstog har trukket ud flere gange og er reelt mere end et år forsinket pga. bl.a. 8-årseftersyn af de første 4. generationstog og problemer med de nu udrangerede 3. generationstog. Senest har 2. generationstogene været centrum for opmærksomhed i forbindelse med asbestsagen. Den endelige udrangering af togene har dog ikke noget med dette problem at gøre.

DSB S-tog og Dansk Jernbane-Klubs afdeling for Hovedstadsområdet arrangerer, at den sidste tur bliver flagsmykket. Det sidste tog vil afgå fra Høje Taastrup og køre til Holte og retur som et ordinært tog på linje B/B+. Den præcise afgang offentliggøres senere. Efter ankomst til Høje Taastrup vil toget blive rangeret ud på værkstedsområdet ved S-togsdepotet, hvor der vil være en opstilling af 2., 3. og 4. generation af S-tog. Herefter er arrangementet slut, og der vil fremover alene køre 4. generationstog på S-banen.

2. generationstogene blev bygget af Frichs og Scandia, og de første leveredes i 1967. Der blev bygget flere serier af disse tog med mindre forskelle, som dog mest var for kendere. Mest markant var nok, at de syv første styrevogne var indrettet med 1. klasse af hensyn til passagererne nord for Holte. De blev dog normaliseret efter få år. De første leveringer bestod udelukkende af motor- og styrevogn i et 2-vognstog, og alle S-tog var oprangeret af 1-4 sådanne togsæt. De senest leverede vogne var imidlertid uden førerrum og sattes ind mellem eksisterende motor-styrevognspar til et 4-vognstog. Siden et tidspunkt omkring 2003 har kun denne udgave kunnet ses i drift på S-banen. Vognene har endvidere til dels ændret udseende gennem flere renoveringsprogrammer fra midten af 1980'erne og cirka 10 år frem.

Fire generationer af S-tog:

1. generationstog i Klampenborg 2. generationstog i Klampenborg
3. generationstog i Høje Taastrup 4. generationstog i Valby

Øverst til venstre: 1. generation af S-tog var i drift fra S-banens oprettelse i 1934 og til 1978. Øverst til højre: 2. generation har været i drift fra 1968 og udrangeres endeligt i februar 2007. Nederst til venstre: 3. generation fik aldrig den store udbredelse og leveredes i to omgange: Nogle prototypesæt i slutningen af 1970'erne og en serieleverance i midten af 1980'erne. Prototyperne blev ophugget ca. 1994-95, mens serieleverancen blev endeligt opgivet i 2006. Nederst til højre: 4. generation har kørt i normal trafik på S-banen siden 1996. Alle fotos: Thomas de Laine.

Der er bevaret og renoveret et trevognstog af 1. generation, som dog ikke har været holdt køreklart siden 2003. Af 2. generation er to togvognstog udtaget til bevaring, og det ene togsæt er under istandsættelse. Der haves ikke kendskab til planer om bevaring af 3. generationsmateriel.

Kilde: Information fra DJK-Hovedstadsområdet