Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2006

Ringbanen er færdig: Ny Ellebjerg taget i brug

Af Thomas de Laine

Ringbanetog på Ny Ellebjerg station
S-tog på Ringbanen på Ny Ellebjerg station. Foto: Thomas de Laine, 18. november 2006.

Ukristeligt tidligt om morgenen torsdag 16. november 2006 blev den permanente Ny Ellebjerg station taget i brug af det første tog på S-togslinje F. Ny Ellebjerg vil fra januar 2007 være omstigningsstation mellem Ringbanen og Køge Bugt-banen og et par buslinjer.

Stationen var umiddelbart efter åbningen endnu præget af lidt byggerod og afspærringer af adgangsvejene til Køge Bugt-banens perroner mv. Køge Bugt-banens del af stationen og stien til Ellebjergvej tages først i brug lørdag 6. januar 2007, hvor der gennemføres et indvielsesarrangement. Efter dette arrangement standser Køgt Bugt-banens tog også på stationen, og Ringbanen går over til 5-minuttersdrift. Endelig føres buslinjerne 16E og 133, der i forvejen kører på Carls Jacobsens Vej, ind via busterminalen ved stationen.

Samtidig med åbningen af Ny Ellebjerg station nedlægges Ellebjerg station permanent. Denne station, der er beliggende ved Køge Bugt-banens skæring med Ellebjergvej, har aldrig haft de store passagertal, når der ses bort fra tidspunkter med arrangementer i Valby-Hallen. Stationen er i øvrigt den første S-banestation, der nedlægges, når der ses bort fra ombygningen af strækningen Frederiksberg-Vanløse til metrodrift.

Ifølge Banedanmarks hjemmeside ventes Ny Ellebjerg station i 2010 at have ca. 25.000 rejsende på almindelige arbejdsdage. Heraf vil cirka en tredjedel skifte til og fra Køgt Bugt-banen.

Stationens indretning
Ny Ellebjerg er en station med mange spor: Ringbanen har to spor, der slutter ved en øperron nærmest Carl Jacobsens Vej. Syd for disse spor ligger de to spor for fjerntog mellem Vigerslev og den nedlagte godsbanegård og DSBs værksteder mv. Syd for disse igen findes de to fjerntogsspor mellem Vigerslev og Øresundsbanen. På tværs er Køge Bugt-banens spor placeret på en række broer, der har fået påsyet en perron på hver side. Havde man opretholdt den oprindelige plan om perron for Øresundsbanens tog, skulle denne have ligget fra Køge Bugt-banens perron og helt ud til Gl. Køge Landevej. I planerne for en kapacitetsudvidelse mellem Østerport og Ringsted indgår i øvrigt planer om en fjernbanestation på Ny Ellebjerg med perron ved sporene mellem Vigerslev og godsbanegården.

Køge Bugt-banens perroner har i enden nærmest Sjælør trapper og elevatorer til forpladsen ved Carl Jacobsens Vej, hvorfra der også er adgang til Ringbanens ø-perron. I den modsatte ende har Køge Bugt-banens perroner adgang til en stiforbindelse til Ellebjergvej. Denne indretning indebærer, at passagerer fra Ellebjergvej til Ringbanen skal en tur via en af Køge Bugt-banens perroner for at komme til toget. Når Køge Bugt-banens perroner tages i brug til januar, kan stationen nok pynte sig med titlen som Danmarks mest vindomsuste station, idet der absolut ikke er meget til at tage af for vinden. Dette er noget der, sammen med de mindre hensigtsmæssige adgangsveje og den mildest talt uambitiøse busbetjening af stationen, nok hyppigt vil blive hørt som kritikpunkter mod stationen i fremtiden.

Banedanmarks oversigtskort over Ny Ellebjerg station
Oversigtskort over stationen (© Banedanmark)

Stationen er i øvrigt ubetjent, men har dog en billetautomat på både Carl Jacobsens Vej- og Ellebjergvej-siden. En morsom detalje er, at stationen - som stationer, der betjenes af både S-tog og fjerntog - drives af DSB og ikke DSB S-tog. Også selvom der altså ikke kører DSB-tog fra stationen! Dette skyldes selvfølgelig, at stationen oprindeligt også var tiltænkt betjening med DSBs regionaltog mellem Roskilde og Lufthavnen. Denne regionaltogslinje nedlagdes i januar 2005, og fjernbaneperronen blev følgelig pillet ud af projektet.

Gl. Køge Landevej
Den midlertidige Ny Ellebjerg station, der har været i brug siden 8. januar 2005, blev nedlagt med sidste tog fredag 10. november 2006. Allerede den efterfølgende nat fjernedes perronen, der var placeret ovenpå det nordligste spor. Stationen var beliggende ved Ringbanens skæring med Gl. Køge Landevej på dennes vestside, og perronen var genbrug af den midlertidige C.F. Richs Vej station, der lå nord for Flintholm og var sydlig endestation for linje F og F+ i perioden februar 2002-januar 2004.

Ringen er sluttet
Med åbningen af Ny Ellebjerg station er Ringbanen færdig. Projektet, der har kostet 1,6 mia. kr., har omfattet opgraderingen af den gamle S-bane fra Hellerup til Flintholm, anlæg af en ny bane på den gamle godsbanering med de seks nye stationer Flintholm, K.B. Hallen, Ålholm, Danshøj, Vigerslev Allé og Ny Ellebjerg. Ringbanen giver forbindelse til samtlige S-baneradialer via omstigningsstationerne Hellerup, Ryparken, Flintholm, Danshøj og Ny Ellebjerg. Tilsammen er Ringbanen ca. 11,5 km lang, og den forventes at få op til 92.000 daglige rejsende. Inden for 600 meter fra Ringbanens tolv stationer findes ca. 30.000 arbejdspladser, og der er bosat ca. 78.000 erhvervsaktive.

Arbejdet begyndte i 2000, og indebar bl.a., at strækningen Ryparken-Vanløse erstattedes med busser fra april 2001 til februar 2002. Fra januar 2004 kørte Ringbanen mellem Hellerup og Flintholm med omstigning til Frederikssundsbanen og metroen, og januar 2005 kunne Ringbanen tages i brug helt frem til den midlertidige Ny Ellebjerg station. I slutningen af december 2005 kunne de nye 4. generations-S-tog endelig indsættes på banen.

Tog og busser på Ny Ellebjerg st.:

Der er planer om på et senere tidspunkt at etablere en højfrekvent buslinje fra Ny Ellebjerg st. via Sjælør st., Mozarts Plads, sydhavnen og Fisketorvet til Hovedbanegården.

Kilder: Banedanmarks sider om Ringbanen [http://www.bane.dk/visBanearbejde.asp?artikelID=154, 19.11.06]; Sydhavnen - Ringen sluttes - med bus, HUR 2006; oplysninger og observationer fra studietur med DJK-Hovedstadsområdet 18.11.06