Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2006

Ny S-togskøreplan ligger klar

Af Thomas de Laine

Farvel til pluslinjerne og faste 20-minuttersintervaller. I den nye S-togskøreplan, der træder i kraft 12. august 2007, er der gjort op med et par gamle principper. Resultatet er bl.a., at der bliver noget færre linjer, som til gengæld kører oftere.

I første omgang forlænges Ringbanen til den permanente Ny Ellebjerg station, der ibrugtages i fuldt omfang 7. januar 2007. Samtidig nedlægges Ellebjerg station på Køge Bugt-banen. Alle tog, der passerer Ny Ellebjerg, vil stoppe her fra samme dato. I samme forbindelse overgår Ringbanen til 5-minuttersdrift i dagtimerne mandag-fredag. Aften, weekender og helligdage køres hvert 10. minut. På strækningen Hellerup-Klampenborg køres dog hvert 20. minut og kun i dagtimerne mandag-fredag. Den midlertidige Ny Ellebjerg station ved Gl. Køge Landevej nedlægges i øvrigt med sidste driftsdag 10. november 2006, hvorefter Ringbanen føres igennem til den permanente Ny Ellebjerg station.

De store ændringer finder sted fra 12. august, hvorfra S-banenettet kommer til at bestå af følgende linjer:

A - Hundige-Farum med stop ved alle stationer. 10-minuttersdrift i dagtimerne mandag-lørdag; 20-minuttersdrift på andre tidspunkter.

B - Høje Taastrup-Holte med stop ved alle stationer. 10-minuttersdrift i dagtimerne mandag-lørdag; 20-minuttersdrift på andre tidspunkter.

Bx - Høje Taastrup-Farum uden stop Glostrup-Danshøj, Ryparken-Vangede, Vangede-Buddinge og Bagsværd-Hareskov. 20-minuttersdrift i myldretiderne mandag-fredag.

C - Ballerup-Klampenborg med stop ved alle stationer. 10-minuttersdrift i dagtimerne mandag-lørdag; 20-minuttersdrift på andre tidspunkter. Når der er 10-minuttersdrift, forlænges hver anden tur Ballerup-Frederikssund med stop ved alle stationer.

E - Køge-Hillerød uden stop Ishøj-Ny Ellebjerg, Hellerup-Lyngby og Lyngby-Holte. 10-minuttersdrift i dagtimerne mandag-lørdag; 20-minuttersdrift på andre tidspunkter.

F - Ny Ellebjerg-Hellerup (over Flintholm-Nørrebro) med stop ved alle stationer. 5-minuttersdrift i dagtimerne mandag-lørdag; 10-minuttersdrift på andre tidspunkter. Ingen videreførsel til Klampenborg.

H - Frederikssund-Østerport uden stop Veksø-Måløv, Ballerup-Herlev og Herlev-Vanløse. 20-minuttersdrift i hele driftstiden.

Opgør med gamle principper
Linje A+, B+, F+ og H+ nedlægges helt. Pluslinjerne er et relativt nyt fænomen på S-banen, idet de først indførtes i 1993. Dengang oprettedes linje H+ som en helt ny linje, mens linje A+ og B+ var en omdøbning af linje K hhv. L. Linje F+ hed M helt frem til 2002. Indtil 1989 var der en anden form for "pluslinjebenævnelse" i form af betegnelser som f.eks. linje Bb. Også linje Ex nedlægges i 2007, og linje Bx er dermed S-banens eneste x-linje - og den eneste der har andet end et enkelt bogstav som betegnelse.

Lige siden de første S-tog kørte i 1934 har alle S-banelinjerne haft fast 20-minuttersdrift. Dette var praktisk af flere grunde og havde bl.a. den fordel, at minuttallene så blev nemme at huske, da "endetallene" blev ens, altså -03, -23 og -43. Princippet har været bevaret lige siden, men forlades altså i 2007. Dette skulle så give en simplere linjestruktur, hvor der efterhånden var blevet mange forskellige linjer på alle S-banegrenene at huske på.

Vindere og tabere
Helt generelt er der tale om, at nogle vinder og andre taber. Passagererne på Køge Bugt-, Ballerup-, Farum- og Klampenborg-banernes inderste dele får flere afgange og en køreplan med ensartet spredning af togene. Inden for stationerne Ny Ellebjerg, Danshøj, Vanløse, Ryparken og Hellerup standser alle S-tog desuden ved alle stationer. Mellem Dybbølsbro og Østerport bliver der således højst 4 minutter mellem togene. Prisen betales forskellige andre steder:

De konkrete minuttal for den nye S-togskøreplan er endnu ikke offentliggjort.

Kilde: Jernbanen nr. 3, juni 2006, s. 11-12