Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2004

HURs 16. udbud afgjort: Connex får det hele

Af Thomas de Laine

Ved endnu et ukristeligt tidligt morgenmøde afgjorde HURs trafikudvalg tirsdag d. 14. december, at det blev Connex, der løb med hele gevinsten i 16. udbud. Udbuddet omfattede ca. 8 pct. af den samlede kørsel for HUR eller 68 busser og 282.000 bustimer på linierne 10, 18, 26, 30, 32, 33, 36, 75E, 82N, 83N og 85N - alle i det centrale København og på Amager.

Alle busser på linierne er i dag gasbusser, og et af de store spørgsmål i forbindelse med dette udbud var, om den engang så store københavnske gasbusflåde ville blive yderligere decimeret. Det bliver imidlertid kun delvist tilfældet. Connex har nemlig vundet alle linierne med brugte, renoverede gasbusser.

I dag udføres en del af kørslen af Arriva Danmark, mens Connex i forvejen kører resten selv. Nu vil den opmærksomme læser spørge sig selv, hvor Connex får de ekstra gasbusser fra. Brugte flaskegasbusser til HUR-kørsel hænger jo ikke lige på træerne, selvom Scania har et antal, der i maj 2004 er udrangeret fra Arriva i Roskilde. Da Arrivas Ryvang garage mister kørsel med gasbusser til Connex i dette udbud, vil der samtidig blive frigjort gasbusser herfra, men omvendt synes det noget risikabelt at anskaffe flere gasbusser.

Svaret er, at Connex vil bruge et antal gasbusser, der kører på kontrakt i 8. udbud, der udløber i oktober 2005. De konkrete busser kører i dag på linie 350S. I perioden maj-oktober 2005 skal der så køre et antal midlertidige dieselbusser på en del af turene i 16. udbud.

Det samlede resultat for gasbusbestandens vedkommende er dog, at Arriva må skille sig af med yderligere ca. 30 stk., svarende til antallet driftsbusser på linie 10, 26 og 75E.

I det hele taget er nøglen til forståelsen af udbuddets udfald måske netop gasbusserne: Arrivas gasbusser er leasede og kan tilbageleveres ved kontraktudløb. Connex ejer selv sine gasbusser, og hænger dermed også selv på den økonomiske øretæve, hvis busserne ikke kan genplaceres. Dette burde få indflydelse på, hvilken pris, selskabet er parat til at køre til. HURs bevæggrunde for at vælge netop Connex' tilbud er dog ikke oplyst.

Selvom gasbusserne fortsætter, så gør de det dog ikke hele kontraktperioden igennem. Cirka midtvejs, nemlig senest i 2008, skal alle busserne nemlig udskiftes med nye, miljøvenlige dieselbusser. Her kunne man igen godt forvente, at det faktisk var Connex selv, der ikke ønskede at køre med gasbusserne, der er dyrere i vedligeholdelse, længere end det kan betale sig.

Prismæssigt endte bustimeprisen denne gang på 435 kr. Dette må betragtes som forholdsvis billigt sluppet - priserne i 9.-14. udbudsrunde har generelt ligget på ca. 465-470 kr./bustime. En anden interessant observation er, at bustimeprisen i 16. udbud er præcis 100 kr. lavere end i 1. udbud i 1989/90. Alle de her nævnte priser er i prisniveau september 2004.

Udbuddet betyder i øvrigt, at cirka 100 chauffører skal skifte arbejdsplads fra Arriva til Connex, men chaufførerne skulle være garanteret ansættelse.

Kontraktperioden er 6 år, men en ny bestemmelse fra og med 15. udbud betyder, at Connex har ret til 2 års forlængelse af kontrakten, hvis de i de første 5 år af perioden lever op til det kvalitetsniveau, der er aftalt med HUR. Om dette er tilfældet afgøres ud fra de kvalitetsmålinger, HUR løbende gennemfører. I den forbindelse spørges årligt 25.000 buspassagerer om deres oplevelse af turen.

Kilde: Pressemeddelelse fra HUR 14.12.04