Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2004

Regional- og lokalruterne fordelt ved VATs 6. udbud

Af Thomas de Laine

Det blev Bække Buslinier, der løb med regional- og lokalruterne i VATs 6. udbud. Firmaet går derved fra 2 til 20 busser for Vejle Amts Trafikselskab.

Kørslen skulle egentlig have været fordelt allerede 23. februar, hvor afgørelsen på første del af VATs 6. udbud faldt. Dengang blev det klart, at Connex fik bybuskørslen i Kolding. Man mente imidlertid, at man var nødt til at foretage yderligere undersøgelser, før lokal- og regionalruterne kunne fordeles. Det skete så 22. marts.

Den vundne kørsel er 15 regionalbusser og 3 lokalbusser med i alt ca. 43.414 årlige køreplantimer. Alle busser vindes fra Connex Danmark, der udfører kørslen i dag. Bække Buslinier tager over fra køreplansskiftet i juni, og kontrakten varer i hele 8 år.

Det valgte tilbud var det laveste, oplyser VAT. Dog kunne man have valgt samme selskabs endnu billigere tilbud, der var med busoverdragelse, hvilket vil sige, at busserne skulle overdrages til en eventuelt ny entreprenør ved kontraktudløb. Dette vurderede VAT dog ikke var økonomisk fordelagtigt.

VAT sparer herved 2,4 mill. kr. pr. år og hele 3,4 mill. kr. om året i forhold til budgetteret.

Bække Buslinier kommer bl.a. til at overtage kørslen på rute 311, Vejle-Vejen, og denne rute skal køres på en såkaldt incitamentskontrakt. På denne linie afhænger entreprenørens indtægter af passagertallet. VAT har praktiseret noget lignende tidligere, men ikke i forbindelse med et udbud. Noget tilsvarende findes i HUR-området, hvor Arrivas kontrakt på linie 400S indebærer, at Arriva kan få forøget betalingen, hvis passagertallet stiger.

Den vundne kørsel omfatter i alt følgende ruter: 201, 207, 211, 214, 402, 404, 407, 782, 790 og 791.

Entreprenørfordelingen ser efter VATs 6. udbud således ud:

Bent Thykjær:
42 regionalbusser og 23 lokalbusser (der spares herved 1 bus i forhold til i dag)

Wulff Bus:
40 bybusser, 4 regionalbusser og 8 lokalbusser (der spares herved 1 bus i forhold til i dag)

Connex Danmark:
22 bybuser (der afgives 18 busser og spares samtidig 4 busser i forhold til i dag)

Arriva Danmark:
25 regionalbusser og 3 lokalbusser (der spares herved 2 busser i forhold til i dag)

Rårup Taxi:
20 lokalbusser

City-Trafik:
12 bybusser

Vejle Busservice:
8 lokalbusser

Ove's Taxi, Vonge:
3 lokalbusser

Bjert Busser:
3 lokalbusser

Nr. Nebel-Tarm-Skjern Busser:
2 regionalbusser

Bække Buslinier:
17 regionalbusser og 3 lokalbusser (der overtages 18 busser)

Kilde: Pressemeddelelse fra VAT 22.03.04 [http://www.vat.dk/presse139.htm, 23.03.04]