Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2004

HUR-linier skifter entreprenør som kompensation

Af Thomas de Laine

Til maj sker der omfattende reduktioner af buskørslen i Hovedstadsområdet som led i de besparelser, HUR desværre er nødt til at gennemføre. Dette indebærer, at nogle entreprenører får en reduktion i deres kørselsopgaver for HUR, der er større end kontrakterne tillader, eller større end HUR af andre grunde finder rimeligt.

I kontrakterne mellem HUR og entreprenørerne er der indbygget bestemmelse om, hvor meget kørslen må reduceres inden for kontraktperioden. Overskrides denne grænse, må HUR tildele anden kørsel i samme geografiske område, eller alternativt betale for kørsel, der reelt ikke skal leveres.

Disse bestemmelser har tidligere ført til, at linier har skiftet entreprenør i forbindelse med f.eks. større linieomlægninger. F.eks. overtog City-Trafik linie 32 fra Bus Danmark i september 1995, fordi City-Trafiks egen linie 73E blev indskrænket betydeligt i forbindelse med oprettelsen af linie 350S. I forbindelse med de store nedskæringer og omlægningerne ved åbningen af metroens etaper, har der allerede været betydelige omrokeringer af linier som kompensation.

De linier, der er frigivet til kompensation, er kørsel i 7. udbud, hvor kontrakten er opsagt fra maj måned 2004, og hvor genudbud som del af 14. udbud er undladt. Det drejer sig som tidligere omtalt her på siderne om følgende linier: 117, 118 og 119 i Høje Taastrup-området, linie 129, 130, 135, 136, 530P og 531P i Brøndby-Vallensbæk-Glostrup-området og linie 327, 333, 334, 338, 537P og 538P i Birkerød-Farum-området.

Linierne er nu blevet fordelt til de selskaber, der får reduceret kørsel i andre kontrakter med HUR. Linierne flyttes derfor også til disse kontrakter.

City-Trafik overtager linierne 129, 130, 135, 136, 530P og 531P fra Connex Danmark.

Arriva Danmark overtager linie 142 fra Connex Danmark.

De Hvide Busser overtager linie 327, 334, 338, 537P og 538P fra Arriva Danmark. Rettelse: Arriva beholder linie 334.

Fjord-bus overtager linie 333 fra Arriva Danmark.

Connex Danmark beholder linierne 117, 118 og 119.

Alle ændringer sker ved køreplansskiftet 23. maj 2004.

Det vides p.t. ikke, hvilke kontrakter ovenståender linier vil være placeret i.

Tak til Jørgen Bonne for rettelser!

Kilde: Busfrontens mailingliste