Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2003

Kollektiv trafik under strømsvigtet

Af Thomas de Laine

Den kollektive trafik blev sat på en alvorlig prøve, da strømmen gik i hele Østdanmark tirsdag den 23. september kl. 12:36. Strømmen forsvandt på Sjælland, Lolland-Falster, Møn, Bornholm og i Skåne. Det var det største strømsvigt i Danmark siden 1981 og det største i Sverige siden 1983. Årsagen var to næsten samtidige fejl på den svenske side af de sammenkoblede østdanske og svenske elnet.

Uden strøm kunne metroen naturligvis ikke køre, og den blev derfor lukket ned, og nogle tog måtte tømmes i tunnelen. Hele S-togsnettet gik også i stå, og folk måtte forlade togene, der hvor de nu engang holdt. En mængde elektriske regional- og fjerntog havde det samme problem, mens de dieseltrukne tog til en vis grad kunne køres et lidt mere passende sted hen for afsætning af passagerer.

En toglæs RUC-studerende blaffer på Roskildevej ved Brøndbyøster station Et toglæs RUC-studerende blaffer på Roskildevej ved Brøndbyøster station. Der var cirka 15 minutter til en linie 123 skulle passere, og den ville sikkert være stoppet til bristepunktet.
Myldretids udsendte sad selv i netop sådan et tog, der kørte frem til at holde ud for S-togsperronen ved Brøndbyøster station, hvorefter passagerer fik lov at forlade toget ved at gå over sporene og op på perronen. Oppe ved Roskildevej blaffede et togfuld RUC-studerende sig derefter ind til byen. Der var utroligt mange, der standsede og tog folk med. Jeg blev selv samlet op efter et ganske kort øjeblik. I det hele taget håndterede langt de fleste strømsvigtet rigtig fint.

At også dieseltogene blev ramt skyldtes dels, at signalerne var ude af drift. Derudover holdt der jo en del eltog rundt omkring, der ikke kunne flytte sig. Selvom strømsvigtet ikke omfattede Fyn og Jylland, spredte uregelmæssighederne sig også meget hurtigt hertil.

Værst gik det for passagererne i et Øresundstog, der holdt ude på Øresundsbroen. Først efter fire timer, kunne disse passagerer bringes til lands af busser fra Københavns Lufthavn. Der sad også to tog fast i Storebæltstunnelen, men de blev hjulpet ud ved hjælp af strøm fra Fyn.

Den kollektive trafik var altså alt i alt reduceret til busdrift. Situationen blev ikke bedre af, at mange mobiltelefoner ikke virkede, at det var vanskeligt at bestille en taxa, og at vist nok kun et enkelt af de københavnske taxaselskaber var i stand til at håndtere betalinger med Dankort. Åh jo, vi er afhængige af elektriciteten, som vi er vant til blot strømmer ud af stikkontakterne!

Busnettet er selvsagt ikke indrettet til at klare presset alene. Jeg selv, der skulle hjem fra København til Roskilde, havde taget linie 15 til Ålholm Plads med den bagtanke, at jeg nok havde en chance for at komme ind i en linie 123, hvis jeg tog den fra endestationen. Men nej. Der var (selvorganiseret!) kø hele vejen fra stoppestedet og næsten helt til den anden ende af pladsen! Linie 123 kører kun hvert 20. minut, og den bid af køen, den første bus kunne rumme, var ikke større, end at der kunne beregnes 2-3 timers ventetid i køen. Så vi var et par stykker, der delte en taxa.

Hen over eftermiddagen vendte strømmen tilbage, men der gik endnu timer, før trafikken igen var normal. Metroen vendte så vidt vides først tilbage til normal drift onsdag morgen, mens S-togsdriften blev genoptaget i løbet af aftenen. Regional- og fjerntogsnettet, herunder Øresundstogene, var meget længe endnu præget af strømsvigtet.