Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2002

Hurtigere og flere S-tog fra 15. september

Af Thomas de Laine

Midt i september sker der markante forbedringer på S-togsnettet: Køge Bugt-banen overgår til ren betjening med nye S-tog, hvorved rejsetiderne kan reduceres. Samtidig tages dobbeltsporet til Frederikssund i brug.

Indsættelsen af de nye S-tog er nu nået så langt, at linierne på Køge Bugt-banen kan overgå helt til betjening med de nye tog. Det betyder samtidig, at disse togs højere hastigheder kan udnyttes til at skære rejsetiden ned. Den vundne tid bliver dog til dels brugt til ekstra standsninger.

På Frederikssundsfingeren bliver der 10-minuttersdrift helt til Frederikssund. Det er nu muligt, da udbygningen til dobbeltspor er afsluttet. I perioden 3.-17. august kørte der i forbindelse med det afsluttende arbejde S-togsbusser på strækningen Veksø-Frederikssund.

Samlet liste over ændringer:
Linie A får ny køreplan og betjenes fremover kun med nye S-tog.
Linie A+ ændrer navn til E+ og standser fremover også på Dybbølsbro st., så Fisketorvet betjenes bedre. (Rettelse pr. 9. sep. 02: navneændringen finder ikke sted alligevel ifølge køreplansfolderen, red.) Også denne linie betjenes fremover kun med nye S-tog.
Linie Bx standser fremover også på Nordhavn og Svanemøllen stationer.
Linie E standser fremover også på Friheden st., så der opnås forbindelse til buslinie 200S. Også denne linie betjenes herefter kun med nye S-tog.
Linie Ex forlænges til Køge og kommer til at køre uden stop hele vejen mellem Ishøj og København H. Også denne linie betjenes fremover kun med nye S-tog.
Linie F afkortes fra Klampenborg st. til Hellerup st. I stedet kører linie F+.
Linie M ændrer navn til F+ og kører til Klampenborg i stedet for linie F.
Linie H standser fremover også på Husum st., så der opnås forbindelse til buslinie 200S, og på den nye station Gl. Toftegård mellem Ølstykke og Stenløse.
Linie H+ forlænges til Frederikssund og standser fremover også på Enghave st. af hensyn til A-buslinie 1A fra maj 2003 og på Dybbølsbro st., så Fisketorvet betjenes bedre, samt på Nordhavn og Svanemøllen stationer.

Linie E, E+, H og H+ får desuden reduceret rejsetiden i større eller mindre omfang. Der er tale om 1-5 minutter til-fra Frederikssund og 3-4 minutter til-fra Køge. Den nye køreplan kan allerede nu ses på DSB S-togs hjemmeside. Endvidere er køreplanen forberedt for det ekstra stop ved Flintholm station fra 2003.

Videre indsættelse af nye S-tog
Fra 15. september 2002 er alle S-tog på linie A, E, E+ og Ex nye S-tog. I 2003 overgår linie B, B+ og Bx til ren betjening med nye S-tog, og frem til 2005 indsættes de på linierne H og H+. I 2005 indsættes de sidste tog på linie C.

De sidste 15 tog i den oprindelige ordre på 120 sæt er konverteret til 30 tog af halv længde. Disse tog skal køre på Ringbanen, der i øvrigt får overført tredjegenerationstogene, der i dag henholdsvis holder på værkstedet i Høje Taastrup (de fleste) og kører på linie B/B+ (ét heltog, dvs. to sæt).

I takt med indsættelsen af de nye S-tog sættes køretiderne ned. Det sker som nævnt pr. 15. september 2002 på Køge Bugt-banen, fra 2003 på Hillerød- og Høje Taastrup-fingrene og i 2005 på Frederikssund-, Farum- og Klampenborg-fingrene samt i de centrale dele af byen. Det sidste kan først gennemføres, når alle S-tog er af den nye type. Forskellen i hastighed drejer sig om 20 km/t, idet de nye S-tog kan køre 120 km/t. Rejsetiderne reduceres med ca. 10 pct.

De nye S-tog indtil nu
Indsættelsen af den fjerde S-togsgeneration påbegyndtes i 1996, hvor de første to sæt (tilsammen ét heltog) indsattes på linie A+. I første del af 1997 indsattes ydereligere seks sæt (altså tre heltog) på linien.

Pr. 1. juni 1997 flyttedes togene til linie E mandag-fredag og linie A i weekenderne. Fra 1999 gik serieleverancen igang, og de nye S-tog optræder nu på alle Køge Bugt-linierne samt efterhånden også ganske meget på linie B, B+ og Bx. I forbindelse med færdiggørelsen af dobbeltsporet til Frederikssund har et nyt S-tog endvidere været prøvekørt dér.

Kilder: Berlingske Tidende 31.07.02; Jernbanen nr. 3/jun. 02