Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv

Aalborg går i plus 23. september

Af Thomas de Laine

En af de nye dobbeltledbusser
En af de nye dobbeltledbusser på Tide Bus' garageanlæg i Aalborg 4. juli 2023. Foto: Jeppe Steensgaard.

Aalborg Plusbus åbner lørdag 23. september. Plusbussen er, alt efter definitioner, landets første rigtige BRT-linje, og anlægsaktiviteterne har været synlige flere steder i Aalborg de seneste omkring fire år. Åbningen har måttet udsættes lidt, men i disse måneder foregår de afsluttende arbejder, og de særlige BRT-busser er under test i Aalborgs gader.

Plusbussen kører på en 11 km lang rute fra Væddeløbsbanen i Aalborg Vestby gennem centrum og forbi Aalborg Banegård til AAU Busterminal ved universitetet sydøst for byen. Ruten, som også er bybussernes linje 2, vil senere blive forlænget med omkring en kilometer til det kommende Aalborg Universitetshospital. Der er 22 stoppesteder langs ruten, som ligger i lidt større indbyrdes afstand end tidligere - 550 mod før 400 meter i mellem. To stoppesteder kommer til med forlængelsen til hospitalet. Der er indrettet reserveret vejareal på omkring tre fjerdedele af ruten, bl.a. i Jyllandsgade, og derudover hjælpes busserne hurtigere frem af signalprioritering i lyskryds. Køreplanen rummer mellem 4 og 8 afgange i timen alt efter ugedag og tidspunkt. Hertil kommer et trafikstyringssystem, der skal hjælpe chaufførerne med at sikre, at busserne spredes nogenlunde jævnt over ruten.

Stoppestederne har fået "stationsstandard" med særdeles rummelige læskærme, billetautomater, bænke, realtidsinformation og standere til tjek ind og tjek ud på Rejsekort. "Perronerne" er 75 meter lange og kan dermed lige rumme tre af linjens busser. Perronerne er lidt højere end normal kantsten for at give så niveaufri adgang til busserne som muligt. Flere steder i byen har man samtidig indrettet egentlige stationsforpladser med beplantning, og John F. Kennedys Plads - pladsen ved banegården og busterminalen - er blevet ombygget med nye bybusstoppesteder og en særlig tagoverdækning, der nærmest er en slags portal på turen ind i bymidten, når man kommer sydøstfra.

Det rullende materiel på Aalborg Plusbus er 14 elektriske dobbeltledbusser på knap 24,8 meters længde, bygget af Solaris i Polen. De rummer hver 153 pladser, heraf 49 siddepladser, og er leveret til Aalborg i perioden fra efteråret 2022 til foråret 2023. De er i skrivende stund endnu ikke sat i drift med passagerer, men kan ses i trafikken som led i de test- og indøvningskørsler, som blev indledt 12. marts. Busserne udmærker sig bl.a. ved, at chaufføren er helt afskærmet fra passagererne og ikke skal stå for billettering, ligesom busserne af trafiksikkerhedsmæssige grunde er udstyret med en kunstig motorlyd og et system, der begrænser deres makshastighed til 20-30 km/t på bestemte delstrækninger med bløde trafikanter.

Tide Bus overtog al bybuskørslen i Aalborg efter et udbud i august sidste år og indsatte straks en større flåde af Golden Dragon- og Van Hool-elbusser på byens øvrige linjer. Men på netop linje 2, som altså egentlig er det store vidunder, har Tide Bus i første omgang måttet køre med et antal Volvo-dieselbusser, der blev overtaget fra Keolis.

BRT står for "Bus Rapid Transit" og er en internationalt brugt betegnelse for strækninger med højklasset busbetjening i reserveret areal. En "rigtig" BRT har typisk meget til fælles med letbaner og har f.eks. stoppesteder - eller "stationer" - i nogenlunde samme udstyr. Der er dog stor forskel på, hvor meget der gøres ud af anlæggene: I Brisbane i Australien finder man f.eks. BRT-ruter, som kører på dedikerede veje af nærmest motorvejsstandard, ligesom der rundt om i verden findes eksempler på busveje som højbaner på betonsøjler og lignende. I den anden ende af skalaen er der BRT med delstrækninger, som kører i blandet trafik og med helt ordinært busmateriel. Der er også stor forskel på, hvor hyppigt en BRT kører - det kan bare være hvert 20. minut eller med en frekvens, som man kender det fra metroer i verdens største byer. Så man kan bestemt diskutere, om Aalborg Plusbus faktisk er landets første BRT, eller om BRT-etiketten kan sættes på enhver form for "avanceret busbane". Aalborg Plusbus er - i hvert fald på anlægssiden - et mere ambitiøst projekt, end den bustracé på Fredensgade, Tagensvej, Nørre Allé og Lyngbyvej, som blev ibrugtaget i København i september 2014 og også har været omtalt som en BRT-strækning.

På selve åbningsdagen vil der være festligheder rundt omkring i Aalborg, bl.a. på Gammeltorv, og det vil være gratis at køre med Plusbussen samme dag. Nu er der blot tilbage at håbe, at vejrguderne vil tilsmile åbningsweekenden.

Kilder: Magasinet Plusbus - Danmarks første BRT-forbindelse, Aalborg Kommune juni 2023; oplysninger fra Plusbus.dk 03.08.23; oplysninger i Rejseplanen mv.