Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2021

Historisk skiftedag i Aalborg forude

Af Thomas de Laine

Bybus i Plusbustracéet i Aalborg
En linje 18-bybus i det meget friskanlagte Plusbustracé i Jyllandsgade 21. juli 2021. Her vil der fra 2023 køre elektriske treledsbusser, og den gule bybusfarve vil være historie. Foto: Thomas de Laine.

Søndag 7. august 2022 bliver en historisk dag for bybusserne i Aalborg. Den dag overtager Tide Bus bybuskørslen, og samtidig gennemfører Aalborg den største, samlede omstilling til elbusdrift, der hidtil er set i en dansk by. Over 100 elbusser er omfattet af kontrakten.

Skiftedagen er resultatet af Nordjyllands Trafikselskabs (NT) udbud 26.6 af almindelig rutekørsel, der alene omfattede bybusserne i Aalborg. 110 busser og næsten 300.000 årlige køreplantimer indgik, svarende til en tredjedel af den samlede kørsel for trafikselskabet. Forud var første forsøg på at udbyde kørslen som udbud 26.5 endt med, at dette udbud måtte annulleres.

Udbuddet var strikket sådan sammen, at al kørslen under alle omstændgiheder ville være blevet tildelt én operatør. De seneste 20 år har Keolis og Arriva ellers delt opgaven. Tide Bus er ny i Nordjylland, men har for længst slået sit navn fast i Danmark. Tide Bus begyndte at køre i Odense i 2008 og har siden fået en del kørsel på Fyn samt i Midt- og Sydjylland. Inden opstarten i Aalborg vil Tide Bus også have påbegyndt kørsel for Movia på bybusserne i Næstved, der i øvrigt også skal være elbusser. Ifølge Tide Bus' egen pressemeddelelse er Aalborg-kontrakten den største, Tide Bus nogensinde har vundet, opgjort i kontraktværdi. Inklusive optionsperioden har kontrakten i Aalborg en samlet værdi på op mod 3,5 mia. kr.

Kontrakten er 10-årig med første driftsdag 7. august 2022. Den kan efterfølgende forlænges i helt op til 6 år. Plusbussen åbner dog først i foråret 2023, men kørslen på den kommende Plusbusstrækning er omfattet af kontrakten i perioden indtil da.

Bybuskørslen, der overgår til Tide Bus, består i tre hoveddele:

Alle busserne, også dubleringsbusserne, skal være nye og emissionsfrie, så det var ventet, at udbuddet ville resultere i en større indsættelse af elbusser. Dog er det sådan, at der på Plusbustrækningen vil køre ældre materiel i de cirka otte måneder fra kørselsovertagelsen til Plusbusstrækningens åbning.

Tide Bus anskaffer i alt 121 elbusser inklusive reserve mv. Det er en ganske stor elbusordre og efter danske forhold også en stor busanskaffelse i det hele taget.

Fortsat brug af nuværende buser

Til trods for udbuddets krav om nyt emissionsfrit materiel var der busovertagelse ved udbuddet, idet der dog også kunne gives tilbud, hvor man kun overtog nogle eller ingen af de oplistede busser. I alt 75 busser fra de nuværende operatører på kørslen, altså Keolis og Arriva, var omfattet af busovertagelsen, og det i form af en blanding af Volvo 8900LE, Scania OmniLink og Scania CityWide i både 2- og 3-akslede udgaver:

En tredjedel af disse busser lever kun op til EEV-normen, og da Euro 6 er minimumskravet i Aalborgs miljøzone fra 2022, kan disse 25 busser faktisk slet ikke anvendes til kørslen. Det vil så vidt vides være en del af de 50 nyere busser, der indtil åbningen af Plusbus-linjen i foråret 2023 vil køre på dennes strækning.

Tide Bus er også forpligtet til at deltage i brintbusforsøget i Aalborg, hvor der i 2020 blev indsat 3 Van Hool-brintbusser hos Keolis og Arriva. Forsøget løber indtil april 2023, og der vil blive stillet en brintbus til rådighed for Tide Bus, som skal anvende den "så meget som muligt" i stedet for en ordinær driftsbus i forsøgsperioden. Det bliver den brintbus, der i dag kører hos Keolis i Aalborg, som Tide Bus får. Arrivas to brintbusser anvendes til regionalrutekørsel.

Plusbus - Aalborgs BRT

Aalborg fik aldrig sporvogne, selvom der var forslag fremme om hestesporvogne i 1880'erne og elektriske sporvogne i 1910'erne. Den moderne version, letbanen, måtte Aalborg også opgive i november 2015, da det ellers forventede statslige tilskud ikke kunne opnås. I stedet har man siden arbejdet videre med en BRT-rute, der i Aalborg er kommet til at hedde "Plusbus", og som vel må siges at være landets første egentlige BRT-linje.

I skrivende stund kan anlægsarbejderne ses flere steder i Aalborg, bl.a. på John F. Kennedys Plads foran banegården og på det historiske bybusknudepunkt Nytorv, som for tiden er uden busbetjening. Strækningen skal være klar til brug i foråret 2023 og omfatter bl.a. delstrækninger med busbaner i eget tracé og stoppesteder med faste Rejsekort-standere ligesom på stationer, så passagererne ikke skal checke ind og ud, når de står af og på busserne.

Plusbusserne skal være BRT-busser, hvilket i hvert fald i Aalborg vil sige ledbusser på 24,8 m og med tre led. Der bliver fri ind- og udstigning gennem alle døre, som passagererne i øvrigt selv skal kunne åbne ved hjælp af trykknapper, når busserne holder ved stoppested - meget som på linje 5C i København. Også disse busser skulle i udbuddet være emissionsfrie og bliver altså elbusser. Dermed bliver Aalborg den første by i Europa med så lange elbusser.

NT har stillet flere særlige krav til Plusbus-materiellet. Bl.a. får de en særlig variant af trafikselskabets udvendige design, og der er også lidt afvigende muligheder for at placere reklamer udvendigt på disse busser. De almindelige bybusser i udbuddet vil få den ordinære version af NTs nye design, som er fælles for bybusser og regionalbusser, så 2022-23 betyder også et farvel til gule bybusser i Aalborg.

100 års bybuskørsel i Aalborg

Bybuskørslen i Aalborg passerede i al stilfærdighed sin 100 års fødselsdag i september 2020. Bybusserne var gennem årtier drevet privat af Studstrup-familien, og i begyndelsen af 1970'erne var Aalborg Omnibus-Selskab (AOS) landets største private busselskab. Men økonomien i bybuskørsel strammede til i Aalborg som så mange andre steder, og i 1976 overtog Aalborg Kommune omnibusselskabet.

De næste 20 år drev kommunen AOS videre, og navnet forblev uændret. Dog kørte man i en årrække med byvåben på vognene i stedet for busselskabets eget, røde bomærke. Kommunen overtog gennem årene også enkelte private vognmænds forstadsruter, som blev integreret i bybusnettet.

Da udbuddene begyndte at nærme sig, blev AOS gjort til et aktieselskab, hvoraf kommunen dog stadig ejede hovedparten, mens nogle af aktierne tilhørte Thinggaard henholdsvis DSB busser, det senere Combus. Nordjyllands Trafikselskab stod over for at sende al kørsel i Nordjyllands Amt i udbud fordelt over årene 1994, 1995 og 1996. Man begyndte imidlertid med regionalruterne, sådan at den nye virkelighed først ramte rutebilerne syd for Limfjorden og i 1995 ruterne nord for.

Det første udbud af Aalborgs bybuskørsel var en samlet klump, der også inkluderede de servicebuslinjer, Søndergaards Busser ellers drev. Der kom kun tre tilbud: fra Aalborg Omnibus-Selskab, fra Bus Danmark (aktieselskabsudgaven af det gamle HT-busselskab) og Unibus. Omnibusselskabet genvandt kørslen med virkning fra juni 1996. Så vidt, så godt, men det var en underskudsgivende kontrakt, hvor AOS så at sige udviklede "Combus-økonomi" og måtte have tilført flere penge. Og løsningen på dette problem blev, for Aalborg Kommunes vedkommende, at Combus overtog selskabet, hvilket skete i 2000. Allerede et år efter blev det kriseramte Combus købt af Arriva for et symbolsk beløb, og Arriva har kørt bybus i Aalborg lige siden.

Ved det næste udbud af kørslen var der tydeligvis ønsker om at få andre boller på suppen, for udbuddet blev skruet sådan sammen, at bybuskørslen fremover ville være på mindst to forskellige busselskabers hænder. Vinderne var City-Trafik og Arriva, som fra midten af 2002 havde hver omtrent halvdelen. På samme tidspunkt blev en meget stor del af bybusparken udskiftet med nyt materiel. Connex, som i 2007 også blev opslugt af Arriva, blev fra 2004 en tredje bybusoperatør i Aalborg i forbindelse med opstarten af det daværende Metrobus-system, men ellers har Arriva og City-Trafik, i dag Keolis, delt bybustrafikken i alle årene siden 2002.

Bortset fra den lidt turbulente periode omkring årtusindskiftet må man derfor sige, at der altid har været ganske stor kontinuitet i, hvem der har stået for bybuskørslen i byen. Set i det lys er skiftet til Tide Bus historisk.

Aalborg på forkant med udviklingen

Aalborg har i mange år har været gode til at udvikle bustrafikken og udnytte fordelene ved det stedlige universitet, som også har transportforskning, ligesom kommunen nærmest har gjort det til en hobby at søge EU-tilskud til forskellige projekter. Man ser da også, at Aalborg har været fremme i skoene på en hel række områder:

Kilder: Udbudsmateriale til NTs udbud 26.6; pressemeddelelser fra NT og Tide Bus 21.05.21