Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv

Ny bog: Linie 20 - Sporvejshistorisk Selskabs linjebogsserie er nu komplet

Af Thomas de Laine

Forsiden af "Linie 20 - Fasanvejslinien"
Forsiden af Linie 20 - Fasanvejslinien er som på resten af bøgerne i serien en imitation af sporvejenes kvadratiske linjenummerskilte.

Københavns sporvognslinje 20 var en kortlivet affære: Den blev først åbnet i 1927 og allerede nedlagt i 1958 - 30 år og halvanden måned senere. Den kørte mellem Nørrebro station og Valby ad Fasanvej og svarede med andre ord til den midterste del af den strækning, buslinje 4A betjener i dag. Det var altså en tværlinje og tilmed en forholdsvis kort en af slagsen. Det var også den yderste af sporvejenes periferilinjer, som blev betjent med sporvogne. I 1930'erne etablerede sporvejene også tværlinjerne 21 og 22 endnu længere ude, men de blev fra oprettelsen kørt med busser.

Det er nu langt om længe blevet linje 20's tur til at få sin historie gennemgået i Sporvejshistorisk Selskabs linjebogsserie, og det er nok engang Henrik Lynder, der har fattet pennen. Udover selve linje 20 fortæller bogen forhistorien med Frederiksberg Sporvejes kørsel på Fasanvejene med andre linjer, før Københavns Sporvejes linje 20. Linje 20 blev - bortset fra kort tid under besættelsen - altid kun betjent med de gamle, toakslede sporvogne, hvilket jo nok også afspejler, hvilken vigtighed sporvejene tillagde den. Linjen blev da også brugt til forskellige forsøg med f.eks. pantograf i stedet for trolleystang og enmandsbetjening - sådan nogle ting, man helst ikke begynder med at introducere på en afgørende linje! Bogen omtaler både forsøgene og de aldrig realiserede planer om at forlænge linjen i begge ender og den ligeledes aldrig gennemførte omstilling til trolleybusdrift. Ved nedlæggelsen blev linje 20 blot erstattet af sporvejenes almindelige buslinje 39 mellem Svanemøllen og Nørrebro, som forlængedes til Valby til en samlet tværlinje. På den måde var linje 20's nedlæggelse også en af de tidlige bussificeringer i København.

Linie 20 - Fasanvejslinien er på 127 sider i det vante og flotte kvadratiske format med mange illustrationer. Da linjen nåede at blive nedlagt før udbredelsen af farvefotografi, har der været et meget begrænset udvalg af farvebilleder at vælge ud fra, så bogens fotos er primært i sort/hvid.

Med bogen om linje 20 er den sidste af de københavnske sporvognslinjer blevet portrætteret. Sporvejshistorisk Selskab begyndte serien i 1968 med bogen om linje 10, endnu før man vidste, om det kunne bære at udgive sådan nogle bøger. Knap 55 år skulle det altså tage, før serien kunne afsluttes. Den første håndfuld bøger blev skrevet af Erik Hansen og Willy Christensen. Herefter fulgte en årrække, hvor Niels Kr. Zeeberg var den "faste" forfatter. I 1980'erne skrev John Kåre Bjørnson tre bøger, og så fulgte der en pause på mere end 15 år, før Henrik Lynder tog fat på at afslutte serien med de manglende seks linjebøger. Flere af linjebogsseriens forfattere er desværre ikke blandt os mere, men afslutningen af serien er i Linie 20 markeret med et lille afsnit om bogserien skrevet af Niels Kr. Zeeberg, der for 40-50 år siden begik bøgerne om linje 4, 8, 11 og 14. Bortset fra de fire ældste bøger om linje 2, 6, 10 og 16 kan hele serien i øvrigt stadig købes direkte fra Sporvejshistorisk Selskab.

Henrik Lynder: Linie 20 - Fasanvejslinien. Bog nr. 35 i Sporvejshistorisk Selskabs bogserie. Udgivet af Sporvejshistorisk Selskab, København, i maj 2023. 127 s. med mange ill. ISBN 978-87-91109-29-4. Pris: ca. 285 kr.