Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2022

Letbanebyggeri udfordrer Ring 3: 30E og 300S sammenlægges

Af Thomas de Laine

300S-bus ved Buddinge station
En 300S-bus mod Ishøj passerer under S-banen ved Buddinge station i oktober 2008. Hvor bussen er, vil letbanens tracé for fremtiden optage pladsen. Netop denne serie busser, der som nye blev sat i drift på linjen samme dag, som billedet blev taget, planlægges at fortsætte på linjen frem til letbanens åbning. Foto: Thomas de Laine.

Arbejdet med at anlægge Ring 3-letbanen er i fuld i gang på den 28 km lange strækning fra Ishøj via Glostrup, Herlev, Gladsaxe og Lyngby til Lundtofte. Letbanens tracé og stoppesteder skal bygges, og tracéet rykker undervejs mellem ringvejens ene side, anden side og midte. Samtidig holdes Ring 3 åben for mest mulig trafik, herunder også busserne på de store linjer 300S og 30E, som letbanen senere hen vil erstatte.

Mens linje 300S kører alle dage i hele driftstiden og er den bærende linje på den kommende letbanestrækning, er linje 30E et supplement mandag-fredag i dagtimerne. Linje 30E er en lidt hurtigere linje, som især afviger linjeføringsmæssigt fra 300S, nemlig ved ikke at være ført ind til Glostrup og Lyngby stationer.

Både linje 300S og 30E er meget påvirkede af letbanebyggeriet, hvis omfattende vejarbejde omfatter en meget stor del af deres rute. Det kan f.eks. illustreres ved at slå en tur med linje 300S op i Rejseplanen: En morgentur onsdag 6. juli resulterer i en liste med intet mindre end 25 aktuelle ændringer på linjen. Hertil kommer de mange forsinkelser, arbejdet giver anledning til. Det er desuden blevet konstateret, at linje 300S og 30E ikke i samme grad som andre buslinjer har fået passagererne tilbage, efter at Corona-restriktionerne er blevet hævet. Netop fastholdelsen af disse passagerer er vigtige for letbanens fremtidige passagergrundlag.

Situationen er med andre ord uholdbar, og derfor bliver busdriften på Ring 3 ændret efter sommerferien. Linje 30E bortfalder indtil videre og integreres i stedet i linje 300S. Denne linje får opjusteret køretiderne til at være mere realistiske, og den vil blive kørt som tre separate systemer:

Sidstnævnte variant vil kun køre mandag-lørdag. Dermed bliver Gladsaxe Trafikplads et vigtigt omstigningspunkt på ruten, men Movia vil i køreplanlægningen tilstræbe at minimere skiftetiden her.

Mange ændringer på linje 300S i Rejseplanen
En morgentur med linje 300S i begyndelsen af juli 2022 ledsages i Rejseplanen af en liste over ændringer på linjen, som slet ikke kan være på skærmen...

Omkring hver femte passager vil blive påtvunget et ekstra skift med denne ændring, men til gengæld forventes det store flertal at opleve en mere stabil og forudsigelig drift. Det er i den forbindelse også værd at bemærke, at linje 30E ikke kommer hurtigere frem end 300S på linjernes fællesstrækning.

Linje 30E kører sidste gang fredag 5. august 2022. Herefter bruges alle 30E- og 300S-busserne - der er 34 i alt plus reserve - på linje 300S. Om linje 30E nogensinde vender tilbage, eller om indsatsen vil forblive koncentreret på linje 300S frem til letbanens åbning i 2025, får vi at se. Så vidt Myldretid er bekendt, beholder 30E-busserne i første omgang deres grønne hjørner.

Historien der gentager sig selv...

Læseren kan måske huske, at der i 00'erne skete en udvidelse af Motorring 3, og at anlægsarbejdet i den forbindelse gav anledning til ændringer i bustrafikken på Ring 3 for at imødegå forsinkelser som følge af overflyttet biltrafik. En del af pakken var nedlæggelsen af den daværende buslinje 174E i oktober 2006 til fordel for udvidet frekvens på linje 300S.

Linje 174E var den direkte forgænger for den nuværende linje 30E, og den led altså en lignende skæbne. HTs dengang ret nye og succesfulde linje 300S fik allerede fra september 1993 en lillebror i form af myldretidslinjen 303S, som netop kørte uden om Lyngby og Glostrup station, men ellers i høj grad ad samme rute. Det var den linje, der degraderet til E-bus kørte under nummeret 174E i perioden september 1995-oktober 2006. I april 2010 genoplivede man idéen - først med linjenummer 330E, men fra 2016 under det nye E-buskoncept som linje 30E.

Også opdeling af linje 300S i separate sektioner har været prøvet før i forbindelse med Motorring 3-udvidelsen. I marts 2005 delte man nemlig linjen på Lyngby station, således at forsinkelser på ringvejen ikke forplantede sig nord for Lyngby og omvendt. I dette tilfælde gik man dog ret hurtigt tilbage til igen at føre busserne igennem i Lyngby.

Kilder: Orientering til Region Hovedstadens udvalg for trafik og regional udvikling 20.06.22; orientering til chaufførerne 03.06.22