Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2004

HURs 16. udbud igang

Af Thomas de Laine

Efteråret 2004 gennemføres HURs 16. udbudsrunde. Runden er et genudbud af en del af kørslen fra 7. udbud i 1998, og al kørslen finder sted i det centrale København og på Amager.

Efter endt prækvalifikationsfase usendtes udbudsmaterialet i august, og tilbudsfristen var 21. september 2004. HURs Trafikudvalg forventes at at træffe beslutning om resultatet på et møde 14. december.

Kontraktbegyndelse vil være 29. maj 2005, og kontrakten bliver som udgangspunkt 6-årig med udløb efterår/vinter 2011. Der er som i 15. udbud obligatorisk kontraktforlængelse i 2 år, hvis entreprenøren leverer den aftalte kvalitet, og der gælder de sædvanlige regler for kontraktforlængelse i øvrigt.

Udbuddet omfatter i alt ca. 282.000 årlige vogntimer og 68 busser fordelt på 4 enheder som følger:

Enhed 1 og 3 køres i dag af Arriva Danmark, mens enhed 2 og 4 køres af Connex Danmark. I enhed 4 køres linie 75E og 82N dog af Arriva. Alle linierne med undtagelse af linie 75E køres i dag med flaskegasbusser.

Der er mulighed for at byde med busser, der anvender alternative drivmidler, f.eks. flaskegasbusser. Alle busserne skal være 12 m-busser, og der kan bydes med både nye og brugte busser.

Gasbussernes skæbne
Et interessant spørgsmål i forbindelse med dette udbud er, om det vil være muligt for enteprenørerne at få nye kontrakter med flaskegasbusserne.

Flaskegasbusserne indsattes i 1997-99 i HTs 6.-8. udbud, og der var i alt ca. 260 gasbusser i drift, da der var flest. Det var en periode, hvor bustimepriserne var i bund og der i det hele taget var flere penge at bruge på f.eks. kvalitets- og miljøforbedringer. Dengang valgte man at bede om alternative tilbud med flaskegasbusser på en række linier i byområder, og man var villig til at betale 6 pct. ekstra for kørsel med flaskegasbusser. Den gode økonomi er siden forsvundet, og gasbusserne har vist sig en del dyrere i drift end almindelige dieselbusser, der tilmed er blevet endnu renere.

I 13. og 14. udbud i 2003-04 var de første gasbuskontrakter i genudbud. Connex fik ca. 50 gasbusser på en ny kontrakt 2003-09 i 13. udbud, mens alle gasbusser i 14. udbud - der kørte på bybusserne i Roskilde - forsvandt. Disse holder endnu uvirksomme og ikke med gode udsigter for fremtidig anvendelse. En mulighed er eksport, hvis køberne kan få EU-tilskud el.lign. til dem. Markedet for disse busser er dog så godt som ikke-eksisterende.

Det er generelt ikke entreprenøren, der hænger på disse busser, men nogle leasingselskaber. De i maj 2004 udrangerede gasbusser fra Roskilde henstår således nu hos leasingselskabet.

De resterende gasbusser, med undtagelse af et antal af Arrivas, der er flyttet til linie 29 i 10. udbud, er udbud i 16. og 17. udbud med virkning fra 2005.

Kilde: Udbudsbetingelser for 16. udbud af almindelig rutekørsel, HUR, Trafikdivisionen, august 2004