Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2001

Flere nye HT-busser

Af Thomas de Laine

Alderssammensætningen af HT-entreprenørernes busser har ændret sig en del siden for et halvt år siden. Nu er kun 6 pct. af busserne over 12 år, dvs. fra 1988 eller tidligere. Det var 9,3 pct. i februar. I absolutte tal er der tale om et fald fra 113 til 72 busser.

Man ser samtidig, at der ikke længere er busser fra 1980 og 1982, og kun 2 busser fra 1981 og 6 busser fra 1983. Det er til gengæld stadig årgang 1998 der er den største med 268 busser, hvilket er 21,9 pct. af den samlede vognpark.

Der er også blevet en større andel af nye busser: Nu er 67,3 pct. fra 1996 eller senere - det var 63,7 pct. for et halvt år siden. Det samlede antal busser er vokset til 1221, hvilket er 7 mere end ved den sidste optælling.

Årsagen til fornyelsen er naturligvis, at der er blevet indsat en del nye busser - især i forbindelse med 10. udbud. Disse nye busser har erstattet en del ældre vogne. De sidste gamle busser forsvinder til næste år, når 11. udbud effektueres. Dette udbud omfatter den HT-kørsel, der endnu aldrig har været udbudt.

år Antal busser Procent
1980 0 0,0
1981 2 0,2
1982 0 0,0
1983 6 0,5
1984 13 1,1
1985 13 1,1
1986 4 0,3
1987 5 0,4
1988 29 2,4
1989 25 2,0
1990 12 1,0
1991 6 0,5
1992 55 4,5
1993 64 5,2
1994 107 8,8
1995 57 4,7
1996 163 13,3
1997 109 8,9
1998 268 21,9
1999 135 11,1
2000 101 8,3
2001 47 3,8
I alt 1221 100,0

Oplysningerne er trukket ud af Busbasen. De tidligere optællinger var baseret på vognlisterne, som Busbasen erstatter. Udtrækket er lavet 15.08.01.

Kilde: Busbasen 15.08.01