Myldretid.dk (til forsiden)  
  Forside   Nyheder   Baggrund & historie   Billeder   Garagefakta   Busbasen   Vognlister
  Opdateringer   Om Myldretid.dk   Kontakt

  Du er her: Forside > Nedlagt forum (2005-08) > Linie 18 bliver A-bus - Busplan 2008

Linie 18 bliver A-bus - Busplan 2008

 Troels Martens (skrevet 2007-05-16 05:16)| Link 
Under overskriften Mere bus på Frederiksberg bringer Frederiksberg Bladet i går en længere artikel om diverse forbedringer af busdriften på Frederiksberg. Her kan man bl.a. læse at linie 18 skal omdannes til en A-buslinie fra år 2009. Planen er at linien skal gå fra Nordhavn St. ad linie 18's rute til Toftegårds Plads og herefter via Mozarts Plads til Amager (formentlig i stedet for linie 4A - hvad der skal ske med den står der intet om). 
Derudover er det planen at Linie 250S skal omlægges via Forum Metrostation - formentlig fra år 2008, hvor linie 250S samtidig skal omlægges til Islands Brygge i stedet for lufthavnen.

 NielsHertz (skrevet 2007-05-16 07:33)| Link 
På Frederiksberg Kommune hjemmeside referat Teknisk udvalg 7 maj, står der at linje 4A skal omlægges i Sydhavnen til Teglhomen. 
 
Hvilket nr får den nye linje? 9A??? 
 
 
Hvad sker med den del af linje som idag kører til Avedøre Holme

 NielsHertz (skrevet 2007-05-16 07:43)| Link 
linje 8A -se referat fra Hvidovrer Kommune møde teknisk udvalg 24. april: 
 
Teknik- og Miljøudvalgets møde 25. april 2007 Punkt 4:  
 
KKR Hovedstadens hensigtserklæring af den 19. februar 2007 vedrørende kollektiv trafik i 2008 blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 24. april 2007, punkt 15. 
 
 
 
Taget til efterretning. 
 
 
 
Udvalget bemærker, at en forringelse af busbetjeningen på Avedøre Holme vil været et stort problem for arbejdspladserne på Avedøre Holme og dette kan Hvidovre Kommune ikke acceptere. 
 
 
 
Det kan undre, at København, Frederiksberg og Trafikselskabet Movia ikke har inviteret Hvidovre Kommune med til et sådan møde om ændring af buslinje 18 til en A-bus nummer 8A, vi vil godt fremover inviteres til et møde om ændring af buslinje 18.  
 
Sagsfremstilling: 
 
Teknik- og Miljøudvalget blev på mødet den 7. februar 2007, Punkt 4, blandt andet orienteret om, at Teknisk Forvaltning deltog i en kommunegruppe angående udarbejdelse af Busplan 2008 for København og Frederiksberg.  
 
 
 
På et møde den 9. marts 2007 hos Trafikselskabet Movia blev det fortalt, at København, Frederiksberg og Movia ser nærmere på et forslag i busplanen om at opgradere buslinje 18 til en A-bus med nummeret 8A, men først med virkning fra køreplanskiftet i 2009.  
 
 
 
Forslaget indebærer, at buslinje 8A ikke skal betjene Avedøre Holme, men stoppe på Friheden Station, hvilket kan medføre en forringelse af busbetjeningen af Avedøre Holme og en merudgift for Hvidovre Kommune. 
 
 
 
KKR Hovedstaden har i en hensigtserklæring af den 19. februar 2007 henstillet til, at kommunerne i 2008 ikke ændrer buslinier, der kører igennem flere kommuner. Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte på sit møde onsdag den 28. marts 2007, Punkt 9, Teknisk Forvaltnings indstilling om, at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende hensigtserklæringen af den 19. februar 2007. Sagen behandles på Økonomiudvalgets møde tirsdag den 10. april 2007 og Kommunalbestyrelsens møde tirsdag den 24. april 2007.  
 
 
 
Hvidovre Kommune har sammen med Grundejerforeningen på Avedøre Holme længe ønsket forbedringer af busbetjeningen af Avedøre Holme. Teknisk Forvaltning vil tage initiativ til i samarbejde med Grundejerforeningen på Avedøre Holme, Movia og Trafikforums Bestillerfunktion at undersøge, hvordan Hvidovre Kommune med køreplanskiftet i 2009 kan forbedre busbetjeningen på Avedøre Holme og samtidig indgå i dialog med København og Frederiksberg kommuner om deres ønsker for blandt andet buslinje 18. 
 
 
 
Undersøgelsen vil tage sit udgangspunkt i det aktuelle behov hos Avedøre Holmes virksomheder og deres medarbejdere. Det skal være grundlaget for en vurdering af den fremtidige kollektive trafikbetjening, herunder de mulige betjeningsformer og de heraf afledte økonomiske konsekvenser. 
 
 
 
Det er tanken, at Teknisk Forvaltning, Trafikforums Bestillerfunktion og Movia indledningsvis sætter sig sammen for at aftale indholdet af og køreplanen for arbejdet.  
 
 
 
Det kunne være ønskeligt at afslutte denne del af arbejdet inden sommerferien, hvorefter undersøgelsesfasen kan strække sig over efteråret. Den politiske behandling kan således ske hen over vinteren 2007/2008. 
 
 
 
Movia vil efterfølgende skulle indarbejde eventuelle ændringer i budgettet for 2009, hvilket Kommunalbestyrelsen så, kan behandle i forbindelse med budgetlægningen for 2009 og efterfølgende år til efteråret 2008.  
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
som det fremgår af dette referat er der mange gode nyheder at hente ved se på referater fra oftes teknisk udvalg i komunerne i København og omegn.  
 

 NielsHertz (skrevet 2007-05-16 11:37)| Link 
Når vi taler busplan 2008, så dækker ændring på linje 15 over en ombytning af endestationerne for linje 15 og 22, således at linje 15 kører til Tingbjerg og linje 22 til Herlev St. 
 
ref Herlev Kommune møde teknisk udvalg den 22.marts 
 
http://www.herlev.dk/files/pdf/Møder%20-%20TMU/Referat0322hjside.pdf

 NielsHertz (skrevet 2007-05-16 11:49)| Link 
Som gammel Københavner der ikke har boet derovre i mere 20år, så synes det ser lidt underligt ud med de høje linje nr i centrum, når jeg er på besøg i København. 
 
Når der nu kommer til at ske store ændringer fra 2008 - se også den tidligere debat Tårnby/Dragør, skulle man måske benytte lejligheden til at ændre 
de høje linje nr: 
 
350E nyt nr 7E  
250E nyt nr 8E  
så kunne linje 18 blive til 9A 
 
eller har nogen hørt om Movia har planlagt ændringer af linje nr så der kun er en linje med sammen nr

 Jodleren (skrevet 2007-05-16 12:59)| Link 
Hmmmm jeg begynder at se, at der kommer rigtig mange ændringer i Busplan 2008. 
Han Movia en oversigt, ved nogen noget? 
 
Hvor meget af det er Movia selv og hvor meget er kommunernes ønsker?

 Leif Jørgensen (skrevet 2007-05-16 13:19)| Link 
Nu er linie 250S og 350S jo en del af S-bussystemet, og deres numre er blot et led i den letgenkendelighed, der har præget systemet siden starten i 1990. Herunder altså numre der er delelige med 50. Systemet har imidlertid fået nogle huller siden etableringen af A-busnettet og fremstår ikke længere så logisk, som det gjorde på sit højdepunkt omkring 2000. Men logikken er der altså stadigvæk. 
 
Bemærk i øvrigt at der skelnes mellem S- og E-busser. S-busser kører hele dagen, mens E-busser kun kører i myldretiden. 
 
Med hensyn til de encifrede numre så er de reserveret A-busserne. Linie 8 blev f.eks. erstattet af linie 48 af den årsag.

 Jodleren (skrevet 2007-05-16 13:52)| Link 
382E og 733E kører alle dage også uden for myldretiden.

 Troels Martens (skrevet 2007-05-16 15:32)| Link 
Det virker lidt mærkeligt at vælge nr. 8A.  
 
Det logiske ville vel enten være 7A, der er det næste ledige nummer i A-busrækken eller 9A hvis man skal se lidt historisk på det - linie 9 kørte trods alt i mange år på en stor del af linie 18's rute. 
 
Samtidig er linie 7 nok gledet lidt mere ud af mange menneskers opfattelse (blev jo nedlagt i 1995) mens linie 8 og 9 sikkert stadig ville kunne give anledning til misforståelser.

 Jodleren (skrevet 2007-05-18 14:33)| Link 
Hmmm 8A giver jo mening idet kun 1-tallet forsvinder, men... hvad er teorierne for at der kommer en linie 7A? 
 
Mht 4A via sydhavnen, saa giver det mening. Den ide var fremme under HUR, hvor man i forb. med en ny bro ville have en "højklasset busforbindels" til centrum, samt "en forlængelse til Ringbanen". Det er åbenbart de 4A bliver til, vi Ny Ællebjerg st. 
Linie 30 vil så blive omlagt, nedlangt, det kan jeg ikke lige huske. 
Har nogle dette dokument? 
 
Man kan også taenke på amagerbrogade hvor 250S forsvinder, og 5A skal overtage. Kan den? Er der brug for mere trafik der? Hvis i så fald?

Der kan ikke skrives nye indlæg til dette emne.

 Opdateret sidst:
18. maj 2007

 

 Forum
Pil Der er 5.594 arkiverede forumindlæg.

Emneoversigt

Forummets aktivitet

 
Tilbage til toppen

Forside | Nyheder | Baggrund & historie | Billeder | Garagefakta | Busbasen | Vognlister
Opdateringer | Om Myldretid.dk | Kontakt


Denne sides adresse (URL): http://myldretid.dk/forum/emne/562
Copyright © 1999-2022 by Thomas Mark de Laine (admin@myldretid.dk), all rights reserved.