Myldretid.dk (til forsiden)  
  Forside   Nyheder   Baggrund & historie   Billeder   Garagefakta   Busbasen   Vognlister
  Opdateringer   Om Myldretid.dk   Kontakt

  Du er her: Forside > Nedlagt forum (2005-08) > Det nye trafikselskab

Det nye trafikselskab

 Jens (skrevet 2006-12-07 13:39)| Link 
Nu da det er offentliggjort at navnet er valgt, bliver det mere end spændende at se hvor langt de når med implementeringen. Navnet Movia er både varemærkebeskyttet og copyrighted. 
 
5 sekunders indtastning i nettets suverænt største og mest populære søgemaskine viser både et digital-kamera-produktionsselskab som har brugt navnet siden 1994, og et Slovensk Vinmærke som har været produceret siden 1820. 
 
Things that make you go "hmm...."

 Troels Martens (skrevet 2006-12-07 21:58)| Link 
Nu må man jo gå ud fra at "Movia" kun skal anvendes i Danmark. Derfor er det for så vidt uden betydning at flere udenlandske firmaer benytter navnet. 
 
Den copyright-beskyttelse de måtte have er ikke til hinder for at et firma i Danmark kan hedde det samme.

 Jens (skrevet 2006-12-12 10:10)| Link 
Det tror jeg du skal læse lidt om i varemærkelovgivningen. 
 
Det ligger helt fast, at domænet movia.dk kan fjernes fra hur's hænder uden anden henvendelse til dk-hostmaster end en email med en indsigelse, af både den belgiske og den slovenske "spiller", da enhver tvist vil komme den til gode som kan dokumentere det bedste tilhørsforhold til navnet. 
 
En EU godkendt varemærkebeskyttelse er nok det allerbedste tilhørsforhold man kan dokumentere i nyere tid. 
 
Om det sker, er op til de respektive firmaers lyst til et slagsmål med baggrund i økonomi.

 Troels Martens (skrevet 2006-12-12 23:22)| Link 
Det vi skal have fat i her er Varemærkelovens kapitel 1, §4: 
 
§ 4. Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn,(15) hvis 
1) tegnet er identisk med varemærket og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, eller(16) 
2) tegnet er identisk med eller ligner varemærket(17) og varerne eller tjenesteydelserne er af samme(18) eller lignende art,(19) såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket.(20) 
Stk. 2. (21) Uanset begrænsningen i stk. 1 til varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art kan varemærkeindehaveren dog forbyde brugen også for varer eller tjenesteydelser af anden art,(22) hvis varemærket er velkendt(23) her i landet og brugen ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renomme eller skade særpræget eller renommeet.(24) 
Stk. 3. Som erhvervsmæssig brug skal navnlig(25) anses 
1) at anbringe tegnet på varerne eller på deres emballage,(26) 
2) at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med dette formål eller at tilbyde eller præstere tjenesteydelser under det pågældende tegn,(27) 
3) at importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn(28) eller 
4) at anvende tegnet på forretningspapirer og i reklameøjemed.(29) 
 
Som det fremgår af § 4, stk. 1 gælder en beskyttelse kun hvis man bruger et varemærke til et produkt der "er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet". 
 
I en afgørelse i 2004 slog Sø- og Handelsretten (Ugeskrift for retsvæsen s. 610) fast at to firmaer der arbejde inden for forskellige dele af medicinal-branchen gerne måtte benytte hhv. navnene Medicon og Mediconnect, da man ikke henvendte sig til samme målgruppe og havde forskellige produkter.

 Jens (skrevet 2006-12-13 10:03)| Link 
Nu er der en væsentlig forskel på "Medicon" og "Mediconnect", hvilket ikke er tilfældet mellem "Movia" og "Movia" 
 
Nærlæs derfor Stk. 2. og vurder hvad der skal til for at være "velkendt" .... Digital film fra 1994, eller vin fra 1820.. 
 
Der findes med ganske stor sikkerhed folk i filmbranchen som vil mene at Movia er velkendt i deres verden, men der findes sikkert flere vinkendere som finder navnet Movia mere kendt som vinmærke.

 Troels Martens (skrevet 2006-12-13 12:01)| Link 
Du har ret i at der i stk. 2 er en undtagelse. Hvorvidt navnet Movia er "velkendt" som andet end det nye trafikselskab kan diskuteres. 
EF-domstolen har udtalt at mærket "skal være kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af mærket". 
Men det væsentlige her er også den næste sætning i stk. 2: "brugen ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renomme eller skade særpræget eller renommeet". 
For at man kan benytte denne undtagelse stilles der krav om at "omsætningskredsen forveksler mærkerne og derved bibringes den opfattelse, at de under mærket forhandlede varer udgår fra samme virksomhed" som Karnov skriver i deres kommentar. 
Jeg tvivler på at HUR m.fl. har haft de nævnte firmaer i tankerne, og uagtet at busserne måtte være forsinkede, beskidte og meget andet er det næppe tale om "utilbørlig udnyttelse" eller "skade særpræget eller renommeet".

 Jens (skrevet 2006-12-13 12:29)| Link 
Hvorvidt "utilbørlig udnyttelse" eller "skade særpræget eller renommeet" finder sted, er vel en subjektiv vurdering, som man som lovgivende/dømmende magt skal passe meget på at bevæge sig ud i, da det vil åbne op for at enhver vil kunne påberåbe sig netop denne klausul. 
 
For at sætte det på spidsen, så ville man i din verden kunne oprette en automobilproducent ved navn MacDonalds, eller et Flyselskab ved navn Coca-Cola, idet produkterne på ingen måde ville kunne forveksles. 
 
Igen, dette er kun ud fra subjektive vurderinger, men hvorvidt en sag ville falde ud i positiv eller negativ retning er på nuværende tidspunkt ikke til at sige.. Man behøver vel blot at tænke på Feta-afgørelsen for at vide man bevæger sig på tynd is. 
 
I min verden må jeg sige at for mig er navnet Movia, for at blive i markedsføringsverden, en om'er. 
 

 Thomas de Laine (skrevet 2006-12-13 13:00)| Link 
Må-vi-a minder en anelse om dengang, Linjebus skiftede navn til Connex. Som der så også var et eller andet pumpefirma i Skælskør, der hed. Det blev vist til et forlig, men i første omgang måtte Connex kalde sig "Connex Transport Danmark" i stedet for "Connex Danmark".

Der kan ikke skrives nye indlæg til dette emne.

 Opdateret sidst:
13. december 2006

 

 Forum
Pil Der er 5.594 arkiverede forumindlæg.

Emneoversigt

Forummets aktivitet

 
Tilbage til toppen

Forside | Nyheder | Baggrund & historie | Billeder | Garagefakta | Busbasen | Vognlister
Opdateringer | Om Myldretid.dk | Kontakt


Denne sides adresse (URL): http://myldretid.dk/forum/emne/460
Copyright © 1999-2023 by Thomas Mark de Laine (admin@myldretid.dk), all rights reserved.