Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2021

Movias 21. udbud på vej

Af Thomas de Laine

Bus fra Lokalbus ved Køge Nord station
Efter at have betjent Køge Bugt-området siden december 2011 er Lokalbus' første kontrakt nu på vej i genudbud. Det drejer sig om 45 busser, bl.a. på linje 120, der her ses på den helt nye vej Karlsvognen ved Køge Nord station 1. juni 2019. Bussen, vogn 4430, er blandt dem, der blev anskaffet til opstarten tilbage i 2011, og hvoraf en del nu har rundet en million kørte kilometer. Men de skal altså holde to et halvt år endnu... Foto: Thomas de Laine.

Den næste store udbudsrunde fra Movia er nu så langt i forberedelserne, at det er blevet meldt ud, hvilken kørsel der forventes at blive tale om. Udbuddet bliver til udbud A21 af almindelig rutekørsel og vil omfatte ca. 225 busser med omkring 750.000 årlige køreplantimer.

Indholdet er for så vidt ikke den store overraskelse, for der er først og fremmest tale om et genudbud af den resterende kørsel fra det store udbud A8, der trådte i kraft i 2011-12, og hvor de sidste og længstløbende kontrakter udløber i 2023-24. De busselskaber, der især berøres, er derfor også Anchersen og Arriva med hver cirka 60 busser, Lokalbus med 45 busser og Keolis med godt 30 busser. Det er første gang, Lokalbus har en større mængde kørsel i genudbud.

Næsten al den udbudte kørsel finder sted i Hovedstadsområdet og omfatter bl.a. bybusserne i Hillerød, Helsingør og Køge. Det offentliggjorte udbudsomfang er dog kun foreløbigt, idet der udestår visse beslutninger hos de kommuner og regioner, der er købere af trafikken. Blandt andet skal Region Hovedstaden tage stilling til, om man fortsat ønsker linje 65E, som ikke fremgår af listen over udbudsenheder. De beslutninger skal træffes inden udgangen af oktober.

Med de forbehold forventes udbud A21 at bestå af følgende kørsel:

 1. Linje 31, 34, 35, 36 og 77 med 29 busser og ca. 99.150 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Anchersen i udbud A8.

 2. Linje 13, 22, 132, 137, 139 og 161 med 24 busser og ca. 94.198 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Anchersen, Keolis (linje 13) og Arriva (linje 161) i udbud A8.

 3. Linje 26, 27 og 68 med 24 busser og ca. 95.855 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af Arriva i udbud A8.

 4. Linje 350S med 10 busser og ca. 45.082 årlige køreplantimer. Linjen køres i dag af Anchersen i udbud A17 på en oprindeligt 2-årig kontrakt med overtagelse i december 2019, der er blevet forlænget med yderligere 2 år.

 5. Linje 15E og 150S med 30 busser og ca. 73.707 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af Arriva i udbud A8, i øvrigt med 14,6 m-busser.

 6. Linje 500S med 25 busser og ca. 81.000 årlige køreplantimer. Linjen køres i dag af Keolis i udbud A8.

 7. Linje 55E med 5 busser og ca. 9.222 årlige køreplantimer. Linjen køres i dag Keolis i udbud A8.

 8. Linje 301, 302, 303, 305, 307 og 337 (omfatter Hillerød bybusser) med 13 busser og 47.799 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af Nobina i udbud A8 og Umove (linje 305, 307 og 337) i udbud A14. Nobinas busser er i dag hybridbusser. Den øvrige del af Umoves kontrakt, der også omfatter linje 390R, er ikke med i udbuddet.

 9. Linje 90N, 340, 345, 347, 801A, 802 og 803 (omfatter Helsingør bybusser) med 12 busser og ca. 46.847 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af Umove i udbud A12.

 10. Linje 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 127, 128 og 225 med 18 busser og ca. 58.072 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af Lokalbus i udbud A8.

 11. Linje 101A, 102A, 103, 106, 108, 109, 121, 245R og 246 (omfatter Køge bybusser) med 27 busser og ca. 91.989 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af Lokalbus i udbud A8.

 12. Linje 405, 406, 415, 467 og 469 med 8 busser og ca. 8.801 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af Arriva i udbud A15.

Ikke uventet forventes det meste af kørslen udbudt med krav om emissionsfrihed og en kontraktlængde på 10 år med mulighed for forlængelse i 2 år. Undtagelserne er - som det foreløbigt er planlagt - linje 350S, hvor man stadig kun ønsker at binde sig for en kort kontrakt på 2 år, og hvor der kun kræves "fossil" kørsel. Også den store linje 500S og enhed 12 i Ringsted Kommune forventes kun udbudt med "fossile" busser og korte kontraktperioder.

Tidsplanen for udbuddet er, at der indledes en markedsdialog i november 2021 med efterfølgende offentliggørelse af det egentlige udbudsmateriale i januar 2022. Prækvalifikationen ventes at ske i marts måned, og fristen for aflevering af første tilbud skal være til maj. Tidelingen planlægges at foregå i september 2022 med kørselsovertagelse på flere forskellige datoer i oktober 2023, december 2023 og foråret 2024.

Kilde: Foreløbigt udbudsomfang A21, afsendt af Movia 12.04.21