Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2020

Ryvang lukker som sidste garageanlæg i København

Af Thomas de Laine

Ryvang garage kort efter åbningen
Ryvang garage kort efter åbningen i 1969. Sporet i forgrunden, Frihavnsbanen, blev senere forlagt i forbindelse med Hareskovbanens indføring til Svanemøllen. De tre busser længst mod højre, hvis fulde bagender ses, er såkaldte serie 0-busser, en slags prototype for Leyland-DAB serie 1. Dem brugte Ryvang på linje 23 og 24, hvor KS kørte den ene halvdel af turene, og NESA kørte resten med garage i den tidligere sporvogns- og trolleybusremise i Hellerup. Foto: Torben Liebst.

Arriva nedlægger det store garageanlæg Ryvang på Østerbro i København. Det sker i sammenhæng med, at Arriva ikke deltager i flere igangværende udbud af buskørsel, som Myldretid for nylig berettede. Med lukningen af Ryvang garage forsvinder en af de ældste aktive busgarager i Hovedstadsområdet og den sidste på københavnsk grund.

Kørslen koncentreres på færre garager

I november orienterede Arriva personalet på Ryvang-anlægget om, at garagens skæbne var beseglet. Nedlæggelsen vil finde sted i juni 2022, hvor kontrakten udløber på en stor del af den kørsel, der i dag udføres fra anlægget. Arriva har for nuværende tre garager i og omkring København, nemlig Ryvang, Gladsaxe og Ejby, og der vil fra juni 2022 være plads til alle busser på de to sidstnævnte garageanlæg. En af de udbudsrunder, Arriva ikke har afleveret tilbud i, er Movias udbud A19X med bl.a. linje 6A og 7A, som Arriva ellers kører fra Gladsaxe og Ejby garager, og dette er en del af forklaringen på, at der bliver overskydende garagekapacitet i Storkøbenhavn.

Ryvang garage huser i dag linje 1A, 2A, 15E, 26, 27, 37, 150S og 176. Heraf afgives linje 1A i juni 2022 til Umove. Enkelte andre linjer på Ryvang kører egentlig på kontrakter fra samme udbud (A8) som linje 1A, men når at rykke med til Ejby/Gladsaxe. Det gælder linje 26/27, som er på kontrakt frem til november 2023, og linje 15E/150S, der skal køres frem til maj 2024. Af de øvrige linjer, som alle kører på nyere kontrakter, er kun 2A en større linje, som desuden kører med elektriske ledbusser. Medregnet reservebusser er det ca. 70-75 Ryvang-busser, der fra juni 2022 skal finde plads i Ejby og Gladsaxe garager. Blandt disse er 21 elektriske ledbusser fra 2A og 33 14,6 m-busser fra linje 15E og 150S. De linjer, der afgives fra Gladsaxe og Ejby garager, fylder til sammen ca. 65 pladser (12 m og 13,7 m).

Sidste Movia-garage i København

Ryvang er det eneste tilbageværende garageanlæg med Movia-kørsel, der ligger i Københavns Kommune, når man ser bort fra Arrivas "garage" for havnebusser ved Refshaleøen.

Tidligere var der en hel stribe af garager i København, mange som Ryvang i sin tid indrettet af Københavns Sporveje. Der har f.eks. været KS-garageanlæg på Ørnevej lige ved Hulgårds Plads, i Valby tæt ved Langgade station og på Irlandsvej på Amager. HT havde selv etableret et garageanlæg ved den daværende sydende af Artillerivej på Islands Brygge, og da privatiseringen begyndte fra 1990, oprettede flere af HTs entreprenører garager inden for kommunegrænsen, bl.a. City-Trafik ude på selve Islands Brygge (direkte synligt fra f.eks. Langebro) og på Thorvald Borgs Gade, Linjebus på Blushøjvej i Valby og Unibus på Sluseholmen. Flere af stederne er der i dag bygget moderne boligkomplekser som f.eks. Oxford Have på den gamle Irlandsvej-grund eller Nordvestparken på Ørnevej-grunden.

Nu om dage finder man i stedet klynger af Movia-garager i industrikvarterer i Glostrup og på Avedøre Holme, og den kørsel, der egentlig udføres i de centrale dele af København, har dermed i praksis garage noget længere fra City end før i tiden. Man skal nok søge forklaringen på udflytning af garagerne i byudviklingen:

Ryvang opgives altså nu som sidste bastion inden for kommunegrænsen. Det er Storkøbenhavns absolut mest centralt placerede garage, der lukker, og det er den sidste gamle KS-garage.

Linje 3A-bus på værkstedet i Ryvang
DAB-gasbus fra linje 3A på Ryvangs værksted. Ryvang kørte linje 3 i årene 1969-1999 og igen 2008-2015. Dog ikke 23. februar 2009, hvor dette billede blev taget, for den dag havde chaufførerne nedlagt arbejdet. Foto: Sikandar Sahil.

Ryvangs historie

Ryvang garage blev åbnet af Københavns Sporveje 19. oktober 1969 som led i processen med overgang fra sporvognsdrift til busdrift. Det var et efter datidens forhold moderne garageanlæg indrettet på et tidligere militært område og med plads til 140 busser, som bl.a. gjorde det muligt at lukke Århusgade garage på Østerbro. Også dengang var der altså på sin vis tale om en udflytning til mere moderne forhold med mindre nærhed til boliger. Man havde således sikret et grønt bælte på mindst et par meters bredde rundt om anlægget, og det var særlig bredt mod vest, hvor der ventedes senere at komme beboelsesejendomme. Århusgade garage var på samme tid beliggende i den tidligere sporvognsremise i Århusgade, der i 2020 går under navnet Østerbrohuset, og hvor der nærmest var tale om, at de lokale beboere havde en aktiv busgarage i baggården. Fra åbningen husede Ryvang garage linjerne 3, 9, 14 og 40, sporvejenes andel af linjerne 23/24, der blev drevet i fællesskab med NESA, og natbuslinje D.

Efter HTs overtagelse af KS, NESA og de andre offentlige busselskaber i Hovedstadsområdet blev bl.a. den tidligere NESA-garage i Hellerup rømmet, således at Ryvang fra april 1975 også husede de tidligere NESA-busser inklusive NESAs egne linjer. Bortset fra, at noget af kørslen i Gentofte-, Lyngby- og Gladsaxe-området ændredes til nye linjer med trecifrede numre i 1989, var det stort set den samme kørsel, Ryvang stod for, frem til privatiseringerne begyndte i 1990. Herefter kom til gengæld en årrække med større omskiftelighed i forbindelse med garagelukninger og linjerokader.

Linje 18-bus fra DSV bus i Ryvang
DSV bus holdt 1990-92 til på Ryvang garage, hvor man derfor f.eks. kunne møde tidligere Roskilde Omnibusselskab-vogne fra DSVs kørsel på linje 12, 13 og 18. Foto: Jens Madsen.

Fra 1. april 1990 boede en af HTs nye entreprenører, DSV bus, til leje på Ryvang garage, som derved også kom til at rumme linje 12, 13 og 18. Da HT lukkede Valby garage i 1991, blev linjerne 6 og 39 flyttet til Ryvang, og fra 1. april 1994, hvor i alt tre HT-garager drejede nøglen om, kom bl.a. de store linjekomplekser 10/16 og 21/23 fra Ørnevej til Ryvang. Til gengæld var DSV flyttet ud igen i løbet af 1992. Ved nedlæggelsen af garagen på Artillerivej i 1996 modtog Ryvang også nogle af denne garages linjer, og endnu flere fulgte, da garagen på Islevdalvej i Rødovre i 1999 måtte lade livet. Samme år fulgte Ryvang med resten af det gamle HT-driftsselskab med i salget til Arriva. I Arriva-alderen har Ryvang bl.a. lagt hus til store linjer som 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 8A og 150S - dog ikke alle linjer på samme tidspunkt.

Sidste driftsdag på Ryvang bliver lørdag 25. juni 2022. Den nye fordeling af de linjer, der dagen efter stadig vil være i Arriva-regi, kendes endnu ikke.

Dobbeltdækkere på Borgervænget
Ryvang havde 2001-2007 dobbeltdækkerbusser, som blev anvendt på først linje 10 og senere linje 15. Da kontrakten udløb, forlod dobbeltdækkerne Ryvang garage i samlet flok 28. oktober 2007. Her ses kolonnen i Ryvangs "indkørsel" Borgervænget, der på dette stykke senere har skiftet navn til Sibeliusgade. Da Ryvang garage blev planlagt, var det oprindeligt en udfordring at skabe adgang fra vejnettet, og man anvendte i begyndelsen ved Forsvarets hjælp en midlertidig broforbindelse over Frihavnsbanen. Borgervængets forlængelse til Ryvang kunne først anlægges i begyndelsen af 1970'erne, da Frihavnsbanen var blevet forlagt. Der var i 1960'erne også planer om, at Borgervænget skulle forlænges og forbindes med Lyngbyvej som del af en Ydre Ringvej. Det blev som bekendt aldrig til noget, men i 2010'erne er den nye Nordhavnsvej blevet anlagt nord for garageanlægget og S-banen. Foto: Thomas de Laine, 28. oktober 2007.