Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2019

Movias 19. udbud på vej

Af Thomas de Laine

Bus fra DitoBus på linje 251
DitoBus 4729, leveret til den nuværende kontrakts begyndelse i 2010, ankommer til Køge som linje 251 i juni 2018. Foto: Thomas de Laine.

Endnu før Movias 18. udbud er afgjort, er der offentliggjort en liste over den kørsel, der påregnes at blive sendt i udbud som udbud A19, altså Movias 19. udbud af almindelig rutekørsel. Der er tale om knap 200 busser på linjer, som i dag køres af bl.a. Arriva, DitoBus, Keolis og Nobina på kontrakter fra udbud A3, A4, A5 og A8 samt en enkelt linje, linje 246, i udbud A16.

Medio juni var det Movias foreløbige forventning, at disse linjer skal udbydes i A19:

 1. Linje 1A og 133 med 28-30 busser og ca. 122.009 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af Arriva.

 2. Linje 10 med 11 busser og ca. 42.975 årlige køreplantimer. Linjen køres i dag af Arriva.

 3. Linje 200S med 13 busser og ca. 44.650 årlige køreplantimer. Linjen køres i dag af Arriva.

 4. Linje 141, 143, 144 og 149 med 12 busser og ca. 48.480 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af Keolis.

 5. Linje 160 og 166 med 12 busser og ca. 49.857 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af Keolis.

 6. Linje 164 med 8 busser og ca. 30.550 årlige køreplantimer. Linjen oprettes 13. oktober 2019 og køres af Keolis.

 7. Linje 179, 180, 181, 182, 183, 196, 197, 198, 199 og 354 med 20 busser og ca. 67.504 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af Nobina-ejede De Blaa Omnibusser. Linjerne 196-199 kører i udbud A11 i modsætning til de øvrige linjer, som køres i udbud A4. Imidlertid flyttes linje 185 i 2021 til De Blaa Omnibussers kontrakt i udbud A11 i stedet for linje 196-199, og linje 185 indgår således ikke i udbud A19. Fra 2021 vil De Blaa Omnibussers linje 184 og 185, der har et vist strækningsfællesskab, således begge køre under udbud A11.

 8. Linje 401A, 402, 404, 411 og 466 med 7 busser og ca. 23.353 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af Arriva.

 9. Linje 490, 512, 520, 540 og 583 med 9 busser og ca. 28.609 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af DitoBus.

 10. Linje 553 med 1 bus og ca. 4.207 årlige køreplantimer. Linjen køres i dag af DitoBus.

 11. Linje 246 med 2 busser og ca. 5.556 årlige køreplantimer. Linjen køres i dag Lokalbus.

 12. Linje 251, 252 og natbuslinje 99N med 4 busser og ca. 11.164 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af DitoBus.

 13. Linje 261, 263, 264, 281, 282, 283, 285, 287, 440R og 630R med 15 busser og ca. 41.272 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag DitoBus.

 14. Linje 601, 602, 603, 604, 605, 607, 608, 681, 682, 683 og 684 med 17 busser og ca. 52.199 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af Nobina.

 15. Linje 611, 620R, 661R, 669, 696 og 697 med 14 busser og ca. 44.459 årlige køreplantimer. Linjerne 611, 620R, 696 og 697 køres i dag af DitoBus og linje 661R og 669 af Nobina-ejede Ørslev Turisttrafik.

 16. Linje 660R, 664, 667, 678 og 750 med 11 busser og ca. 37.871 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af DitoBus, bortset fra linje 678 og 1 bus på linje 664, der køres af Ørslev Turisttrafik.

 17. Linje 640, 680, 685, 687, 688, 689 og 699 med 11 busser og ca. 23.217 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af Arriva bortset fra linje 640, 680 og 1 daglig tur på linje 685, der køres af Nobina.

Movia forventer at sende udbudsmaterialet til udbud A19 i høring i begyndelsen af november 2019 med offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse og udbudsmateriale i midten af januar 2020. Der forventes at være frist for at søge om prækvalifikation i midten af februar og frist for aflevering af første tilbud i april 2020. Herefter foregår forhandlingsrunderne med aflevering af endeligt tilbud i juni og tildeling af kontrakterne i september 2020. Kørslen vil skulle ske efter de nye kontrakter fra december 2021 eller forår 2022.

Ovenfor nævntes "forhandlingsrunderne" i flertal. Movia er imidlertid fra og med udbud A18 begyndt at sende udbudsmaterialerne i høring, inden selve udbuddet går i gang med offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse for prækvalifikation og udbudsmateriale. Med en forudgående høring har Movia bedre mulighed for at lave ændringer af udbuddet, end man har efter offentliggørelse af bekendtgørelse og udbudsmateriale. Høringen erstatter samtidig den ene forhandlingsrunde, således at der fremover som udgangspunkt kun er én forhandlingsrunde i stedet for to.

Kilder: Information om foreløbigt udbudsomfang i udbud A19, Movia 14.06.19; Information om proces for A18 og A19, Movia 28.01.19; udbudsbekendtgørelse afsendt af Movia 24.05.19