Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2019

Regionernes nedlæggelse og den kollektive trafik

Af Thomas de Laine

Linje 120-bus ved Ølby st.
Region Sjælland har for nylig besluttet at spare Movia-linje 120 væk på strækningen mellem Karlslunde og Køge. Kommunerne langs denne strækning er selvsagt ikke begejstrede, men har overvejet selv at videreføre ruten. Her ses en linje 120 ved Ølby st. 7. maj 2015. Foto: Thomas de Laine.

Patienten først - nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder hedder det udspil, regeringen i dag har præsenteret, og som bl.a. indebærer nedlæggelsen af de fem regioner. Som denne titel antyder, har fokus først og fremmest været på sundhedsområdet, som jo også er regionernes største opgave og reelt var grundlaget for, at de overhovedet opstod, da amterne faldt bort. Udspillet indeholder dog også planer for, hvad der skal ske med regionernes øvrige opgaver, der som bekendt også omfatter dele af den kollektive trafik.

Regionerne har i dag ansvaret for en del af busdriften, nemlig de overvejende regionale busruter, mens kommunerne har ansvaret for de øvrige linjer. Trafikselskaberne, altså f.eks. Midttrafik og Sydtrafik, ejes af både regionerne og kommunerne. Ifølge udspillet skal ansvaret for bustrafikken og ejerskabet af trafikselskaberne fremover alene ligge hos kommunerne, men sådan at planlægningen af den regionale trafik foretages af trafikselskaberne under ansvar for kommunerne, som finansierer den. Også lokalbanerne, hvor regionerne via trafikselskaberne i dag ejer hovedandelen i de forskellige lokalbaneselskaber, ligger fremover hos kommunerne. Hvordan økonomien i forhold til lokalbanerne følger med fremgår ikke af udspillet.

Hovedstadsområdet ser ud til at få en anden ordning end resten af landet. Om "Hovedstadsområdet" i denne sammenhæng skal forstås som Region Hovedstadens nuværende afgrænsning, hele Movialand eller snarere noget svarende nogenlunde til det gamle HT-område står ikke klart, men på grund af de særlige trafikale forhold i Hovedstadsområdet vil der følge et selvstændigt udspil om dette områdes organisering af den kollektive trafik. Det er i øvrigt kun få år siden, fordelingen af regionale og kommunale linjer blev ændret i Movias område, da det oprindelige snit havde vist sig at have nogle ulemper. Og paraplyorganisationen DOT, Din Offentlige Transport, for de forskellige aktører i den kollektive trafik i Movias område er også stadig en ret ny konstruktion.

I dag ejer Region Midtjylland en andel af Aarhus Letbane, ligesom Region Hovedstaden er medejer af Ring 3-letbanen. Odense Letbane er derimod i forvejen et rent kommunalt projekt. Letbanerne bliver ligesom bus- og lokalbanerne kun kommunale, og denne ændring kan tænkes at gøre en synlig forskel på spørgsmål som f.eks. reduktioner i busdriften, når en letbanestrækning åbner. Således har der tidligere været debat om rimeligheden i, at nordsjællandske buslinjer måske måtte holde for, når Ring 3-letbanen senere åbner.

Regeringen håber at kunne indgå en politisk aftale om sundhedsreformen i foråret 2019, hvorefter lovgivningsprocessen kan finde sted, men vi har selvfølgelig endnu til gode at se, hvor tæt en sådan aftale vil ligge på regeringens udspil. Den nye organisering tænkes at træde i kraft 1. januar 2021 med regionerne og regionsrådene som fortsættende indtil da.

Kilde: "Patienten først - nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder", Regeringen, januar 2019