Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2018

Sådan bliver "kvalitetstillægget" på de københavnske takster

Af Thomas de Laine

Metrobus ved Islands Brygge st.
Mon der er taget højde for, hvordan kvalitetstillægget håndteres ved metrobuskørsel? Arriva 1183 (forrige version), Volvo B10BLE/Aabenraa årg. 1999, som metrobus ved Islands Brygge st. 23. september 2006. Foto: Thomas de Laine.

Da metrocityringen for mere end 10 år siden blev vedtaget, indgik det som en del af finansieringen, at der skal opkræves et såkaldt kvalitetstillæg på i gennemsnit 1 kr. pr. passager for benyttelsen af det samlede metrosystem. Kvalitetstillægget skal indføres ved åbningen af metrocityringen, men vil altså også omfatte de eksisterende metrostrækninger mellem Vanløse, Vestamager og Lufthavnen. Snævert set omfatter det alene metroen, men det er alligevel mere kompliceret end som så.

Nu nærmer åbningen af metrocityringen sig, og derfor har Transportministeriet og Metroselskabet udformet planer for, hvordan kvalitetstillægget i praksis skal opkræves. Da dette område dækkes af Movia, Metroselskabet og DSBs fælles takstkompetence, har også Movia og DSB skullet godkende modellen. Movias bestyrelse sagde god for den 28. februar 2018.

En krone er ikke bare en krone...

Kvalitetstillægget bliver for voksne i praksis 1,60 kr., der i tidsrum med off-peak-rabat også er 20 pct. lavere, dvs. 1,28 kr. Tillægget er det halve for børn. En Rejsekort-rejse fra f.eks. Nørrebro station til Hovedbanegården, altså 2 zoner, der involverer metroen, stiger således fra 15,00/12,00 kr. til 16,60/13,28 kr. For at sikre, at den korrekte pris betales, bliver det fremover nødvendigt, at tjekke sit Rejsekort ind på bestemte standere på skiftestationer som f.eks. Nørreport (ligesom man skal undgå disse, hvis man ikke skal med metroen og derfor ikke vil betale tillægget). Det er tidligere, også over for personalet, blevet præciseret, at det ikke er et krav at tjekke ind på bestemte standere på stationerne, for at Rejsekort er gyldigt til bestemte selskabers tog - noget, det nu bliver nødvendigt at "aflære" passagerer og personale. Der forventes indført en "sanktion" for at rejse med metroen med forkert indtjekning i lighed med, at der i dag findes en sanktion for manglende skifte-indtjekning.

Også alle periode-/pendlerkort er omfattet. For Rejsekort, der er såkaldte kombikort og både har et pendlerkort til bestemte zoner og fungerer som almindeligt rejsekort for rejser ud over pendlerkortets zoner, betales 1,60 kr. ekstra for hver rejse med metroen, men med et loft på 80 kr. om måneden. Med denne type Rejsekort-pendlerkort skal man i forvejen foretage indtjekning og skifte-indtjekning på alle sine rejser, men vil altså fremover skulle være opmærksom på at bruge de rette standere.

For alle øvrige pendlerkort, både i form af Rejsekort eller f.eks. mobilapps, skal man ved købet aktivt fravælge det, hvis kortet ikke skal kunne bruges i metroen. Ved gyldighed til metroen, koster kortet 80 kr. mere for 30 dage, svarende til 25 månedlige returrejser, der inkluderer metro. Et 2-zonerskort stiger derved fra 395 kr./md. til 475 kr./md., altså intet mindre end 20 pct. Den procentuelle stigning er naturligvis mindre, des flere zoner kortet gælder til, men er stadig f.eks. 9 pct. ved 5 zoner eller 5 pct. ved 10 zoner. Pendlerkort af karton, der sælges via de bemandede salgssteder, forventes i øvrigt ikke at kunne sælges med gyldighed til metroen, da salgssystemerne nok ikke kan omstilles.

Pensionister, rejsende på ungdomskort og enkeltbilletrejsende skal ikke betale kvalitetstillæg.

Konsekvenser af kvalitetstillægget

Alt i alt vil nogle faste passagerer altså opleve en forholdsvis markant prisstigning, og på flere områder bliver takst- og billetsystemet yderligere kompliceret. Hertil kommer, at der som ved alle andre prisstigninger kan være et mindre fald i passagertallet, og endelig kan det være, at nogle metropassagerer vil forlade dette transportmiddel til fordel for busser og øvrige tog.

Med andre ord vil kvalitetstillægget nok ikke blive modtaget med udelt begejstring blandt publikum. Der er sikkert dem, der vil føle, at man har "glemt" at fortælle dem noget om metrocityringen, selvom det altså er en gammel nyhed. Ydermere vil der være rejsende, som i dag bruger bus, der vil opleve, at deres buslinje skæres ned eller helt forsvinder, mens de bliver påtvunget et skift til metrocityringen, måske endda med en samlet set forlænget rejsetid til følge. Og der vil være rejsende mellem f.eks. Ørestad og centrum, der uændret alene vil køre dagligt med den nuværende metro, og rejsende der senest fik en ekstraordinær prisstigning ved indførelsen af Takst Sjælland. Disse grupper af passagerer vil givetvis have svært ved at acceptere kvalitetspræmissen for tillægget.

Alt i alt kan kvalitetstillægget godt risikere at forsure offentlighedens modtagelse af metrocityringen. Indførelsen ledsages sandsynligvis af en informationskampagne i DOT-regi, der forhåbentlig vil gøre et hæderligt forsøg på at forklare nødvendigheden.

Kilde: Dokument til bestyrelsesmøde i Movia 28.02.18