Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2018

Aarhus Letbane godt i gang, men ingen datoer for Odder og Grenaa

Af Thomas de Laine

Letbanevogn i Skejby
Letbanevogntog 1111-1211 nord for Olof Palmes Allé i Skejby 28. december 2017. Foto: Thomas de Laine.

Efter næsten fire måneders drift har en passagertælling her i april 2018 vist, at Aarhus Letbane havde ca. 2.500 flere passagerer om dagen, end der tidligere var på linje 1A mellem Aarhus H og Universitetshospitalet, som foreløbigt er letbanens to endestationer. I denne lidt snævre sammenligning svarer det til en fremgang på omkring 40 pct. Midttrafik bemærker dog, at det endnu er for tidligt at sige, om letbanen vil leve op til prognoserne.

Tællingen viser ca. 8.400 passagerer på hverdage, hvoraf flest ikke overraskende bruger letbanen i myldretiderne, nemlig i timerne kl. 7-8 og 15-16. Der er flest påstigere ved banegården, universitetet og Universitetshospitalet, mens Stockholmsgade (første stop inden for Ringvejen) er mindste stoppested med ca. 350 daglige påstigere (hvilket vel ikke er så galt - mindst benyttede station på Københavns metro er Sundby med ca. 800 passagerer på hverdage efter 15 års drift).

Fra åbningen til april gennemførte Aarhus Letbane 98,7 pct. af de planlagte afgange, og af disse kørte 99,3 pct. til tiden, hvilket forstås som inden for en "tolerance" på 4 minutter. Mandag 9. april lykkedes det sågar at køre samtlige 208 afgange og med en rettidighed på 100 pct.! Mindre heldige dage har der dog også været: Onsdag morgen 28. februar gav fygesne og frostgrader problemer med sporskifterne på den nordligste del af strækningen, hvor driften måtte reduceres til op ad formiddagen. Og fredag 16. marts måtte driften indstilles fra om eftermiddagen til ud på aftenen, da netværksproblemer gav manglende kontakt mellem kontrolcentret og letbanevognene.

Mens vi venter...

Mens passagertallene og stabiliteten fortæller, at driften er kommet godt i gang, er det, som alle venter på, naturligvis, hvornår de manglende strækninger mod Odder og Grenaa åbner.

Aarhus Letbane oplyser på sin hjemmeside, at den knap 30 kilometer lange tidligere lokalbanestrækning fra Aarhus H til Odder er teknisk færdigbygget, mens der endnu arbejdes med de sidste ting ved nogle af standsningsstederne. De får bl.a. nye læskærme, og visse steder forbedres parkeringsforholdene for såvel biler som cykler. En åbningsdato for denne gren, som forventes at blive den første, der kommer i drift, kan dog fortsat ikke gives og afhænger af Trafikstyrelsens godkendelsesproces. Anlægsarbejdet på Grenaabanen er derimod endnu ikke afsluttet, men det forventes at være tilfældet ved udgangen af april.

Godkendelsesprocessen omfatter de såkaldte operative regler, de tekniske regler, infrastrukturen og sikkerhedsledelsessystemet samt den ene type af letbanevogne, Tango-vognene. Der arbejdes selvsagt med alle disse punkter, men et forventet tidspunkt for at opnå de forskellige godkendelser er ikke oplyst.

Ansøgningen om typegodkendelse af Stadler Tango-letbanevognene er bl.a. blevet afsendt. Tango-vognene har større kapacitet og kan køre hurtigere, da de skal bruges på de længere ture til Grenaa, men de vil også i myldretiderne køre ned ad Odderbanen. Om nødvendigt vil de desuden kunne køre på strækningen ad Nørrebrogade-Randersvej. Det er kun den anden vogntype, Variobahn-vognene, der er i drift på nuværende tidspunkt.

Kilder: Nyheder fra Aarhus Letbane 28.02.18, 12.03.18, 16.03.18, 22.03.18, 09.04.18 og 11.04.18; pressemeddelelse fra Midttrafik 19.04.18