Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2000

HT-køreplansændringer 2. juli

Af Thomas de Laine

Den 2. juli tager DSB og SJ Øresundsbroen i brug. Samtidig åbner Ørestad st. for regionaltog. Ørestad st. får busbetjening ved denne lejlighed. Der sker desuden en række andre ruteændringer på Amager. Nye linienumre er således 32 og 38. Til gengæld forsvinder linie 35.

De nye køreplaner gælder til 16. juni 2001, der bliver det næste generelle køreplansskift. Der udsendes et nyt køreplanshæfte, der også indeholder de køreplaner, der kom 13. maj og 28. maj 2000. Samtidig med HT skifter DSB, Hornbækbanen, Frederiksværkbanen og Gribskovbanen også køreplan.

I nedenstående oversigt er ikke medtaget oplysninger om ferieplaner, der også er omtalt i "HT-køreplansændringer i maj". Se derfor også denne.

Linie 3: Fra 13.08. øges frekvensen fra 8 til 10 afgange i timen i myldretiderne. Dette skyldes P-restriktionerne i brokvartererne og kræver 2 busser mere.

Linie 4E standser fra 08.08. også ved stoppestedet Mågevej/Glasvej og aflaster derved linie 5. Desuden justeres køreplanen, så der blive bedre samordning med linie 8 til/fra Tingberg. Linien kører ikke fra køreplanperiodens begyndelse 02.07. og til frem 05.08. samt mellem jul og nytår. Linien overgår til City-Trafik A/S, der lader Linjebus A/S, Gladsaxe, køre som underentreprenør. Sammen Linjebus-anlæg kørte linien nogle få måneder i 1996.

Linie 9 får ny endestation i terminalgaden i Lufthavnen. I dag holdes i terminal 2, dvs. den gamle udenrigsterminal. Se også linie 19.

Linie 11 får ikke ny køreplan. Linien betjenes fremover med 13,7 meter-busser.

Linie 14 får forstrærket driften hverdage kl. 7-8.30 pga. lukningen af Fasanvejsbroen.

Linie 18 får fra 13.08. forøget antallet af afgange i timen fra 8 til 10 som følge af P-restriktionerne. Desuden vurderes køretiderne i forhold til erfaringerne efter spærringen af Fasanvejsbroen. Udvidelsen kræver 3-4 busser mere.

Linie 19 forlænges fra Hedegaardsvej ad Amager Strandvej til Lufthavnen og får endestation i terminalgaden (ligesom linie 9). I myldretiderne indsættes en bus, der pendullerer mellem Hedegaardsvej og Lufthavnen, således at linie 19 får 10-minuttersdrift på denne strækning i myldretiderne. Forlængelsen skyldes, at HT har indgået en aftale med SAS om at lave en direkte og hyppigt betjent forbindelse mellem SAS' kontorer på Hedegaardsvej og Lufthavnen. SAS giver tilskud til driften.

Linie 21 indskrænkes på trafiksvage tidspunkter.

Linie 29's korte ture Rådhuspladsen-Vesterport st. kører ikke mellem jul og nytår. Linien fik ny køreplan 13.05.00. I perioden 11.09.00-10.05.01 afkortes turene til og fra Langelinie til Indiakaj.

Linie 31 forlænges fra Nøragersmindevej til Dragør stationsplads, idet den erstatter linie 35's rute på denne strækning. En ny linie 32 erstatter linie 36's rute mellem Dragør stationsplads og Nøragersmindevej og fortsætter ad linie 31's rute til Nørreport st. Linie 32 omlægges dog i Dragør i forhold til, hvordan linie 36 kører i dag, således at linien kører Møllevej - Hartkornsvej - Halvejen - Hollænderhallen - Halvejen - Hartkornsvej og videre til stationspladsen. Strækningen Nøragersmindevej-Dragør betjenes med to afgange i timen i hele driftsdøgnet. Linie 31/32 udtyndes i dagtimerne mellem Nørreport st. og Nøragersmindevej til fem afgange i timen, fordi linie 46 forlænges fra Bella Center til Nøragersmindevej via Ørestad st. Se også linie 35, 36 og 46.

Linie 35 nedlægges og erstattes af linie 36 mellem Nøragersmindevej og Lufthavn øst og linie 31 mellem Nøragersmindevej og Dragør. Se også disse linier.

Linie 36 afkortes, omlægges og sammenlægges med linie 35, der nedlægges. Linien føres fra Saltværksvej ad Amager Strandvej - Ellehammersvej - Terminalgaden (Kastrup st.) - Ellehammersvej - Kystvejen til ny endestation ved Lufthansa. Linien får 20-minuttersdrift i myldretiderne og 20/40-minuttersdrift på øvrige tidspunkter.

Linie 38 er shuttlebusserne i Lufthavnen, der overgår til HT fra 02.07.

Linie 40 får indstillet turene Islands Brygge-Hovedbanegården 02.07.-05.08. og mellem jul og nytår.

Linie 42's ekstrature Kgs. Nytorv-Emdrup kører ikke, når linie 4E ikke kører, dvs. 02.07.-05.08. og mellem jul og nytår.

Linie 46 forlænges fra Bella Center via Ørestad st. til Kongelundsvej og får ny endestation ved Nøragersmindevej (nuv. endestation for linie 31). Der bliver 20-minuttersdrift i dagtimerne på hverdage i stedet for som i dag kun at køre i myldretiden. Sandagergård betjenes med to ture om morgenen og tre om eftermiddagen.

Linie 47 kører ikke på hverdagsaftener i perioden 23.10.00-30.03.01 og der køres ikke lør- og søndage i perioden 28.10.00-25.03.01.

Linie 69 springer fremover stoppestedet ved Rosenørns Allé over, så standsningsmønstret for linierne 67, 68 og 69 bliver ens.

Linie 72E får indsat nogle afkortede ture mellem Nørreport st. og Holmen om morgenen og mellem Kastrup/Holmen og Nørreport om eftermiddagen.

Linie 73E får flyttet endestation til Dragør Nordstrand, da den nuværende endestation i Færgehavnen ikke længere er nødvendig, eftersom færgen til Linhamn ikke mere sejler. Linien kører ikke 02.07.-05.08. og mellem jul og nytår.

Linie 75E tilpasses togtiderne på Tårnby st. og kører ikke 02.07.-05.08. samt mellem jul og nytår.

Linie 81N får indsat en senere tur i hver retning nat efter fredag og lørdag. Dette skyldes kapacitetsproblemer.

Linie 95N mister dubbleringskørslen nat efter fredag og lørdag, fordi der nu kører nattog på Kystbanen.

Linie 96N forlænges i retning fra byen, således at indenrigsterminalen (terminal 1) i Lufthavnen betjenes inden linien kører til ny endestation i terminalgaden.

Linie 97N omlægges i Hundige, så der køres lige ud ad Godsvej i stedet for Anders Plougs Allé - Hundige Stationsvej - Hundige Centervej. Dette skyldes, at broen på Hundige Stationsvej er for lav til dobbeltdækkerne, når de indsættes i begyndelsen af 2001. Linien overgår sammen med linie 250S til City-Trafik A/S, Thorvald Borgs Gade. Linien betjenes udelukkende med 12 meter-busser indtil dobbeltdækkerne indsættes.

Linie 100S' korte ture Sundbyvester Plads-Lyngbyvej kører ikke 02.07.-05.08. og mellem jul og nytår.

Linie 114 får timedrift hele weekenden.

Linie 117 og 118 har kun 20-minuttersdrift på tidspunkter, hvor der er i dag er 10-minuttersdrift på (en del af) linierne i perioderne 03.07.-04.08. og mellem jul og nytår.

Linie 119 får udvidet driften med ekstra ture morgen, eftermiddag og aften. Dette sker efter ønske fra Høje-Taastrup Transportcenter og giver medarbejdere på treholdsskift tilbud om kollektiv trafik. Kørslen er et forsøg de første seks måneder, hvorefter den videre drift aftales. Transportcentret medfinansierer merdriften.

Linie 123 mister 10-minuttersdriften Roskilde st.-Glostrup st. i perioden 03.07.-04.08. samt mellem jul og nytår. Desuden bliver der mere køretid flere steder på ruten.

Linie 126 får 2-timersdrift aften og weekend.

Linie 129 betjener Albertslund og Brøndby Haveby på alle ture i weekenden. Busserne kører ned og vender i Havebyen og fortsætter derefter mod Albertslund og Hvidovre. Der køres desuden mandag-fredag tre ture ned i Havebyen, så ekstrakørslen mellem Havebyen og Hvidovre st. bliver overflødige. Hele køreplanen tidligerelægges 10 minutter.

Linie 131 senerelægges 20 minutter på visse tidspunkter for at give bedre spredning mellem linie 131 og 500S mellem Glostrup og Brøndby Strand.

Linie 133 får kun to i stedet for tre afgange i timen mellem myldretiderne. Der bliver da 30-minuttersdrift på linien. På andre tidspunkter, hvor der også kun er to afgange i timen, køres i 20/40-minuttersdrift, da kun A-toget (med 20-minuttersdrift) standser på Avedøre st. Dette er dog ikke nødvendigt mellem myldretiderne, hvor også linie A+ betjener Avedøre st.

Linie 150S får færre ture 03.07.-04.08. og mellem jul og nytår. De morgenture, der starter ved Hørsholm Sygehusm starter i stedet fra Breelteskoven.

Linie 151's ekstrature kører ikke mellem jul og nytår.

Linie 153E får stoppestedet på Klausdalsbrovej ved Skinderskovvej erstattet af et stoppested på Gl. Klausdalsbrovej ved Højergårdsvej, da det nye stoppested har større passageropland end det, der nedlægges.

Linie 155E kører ikke mellem jul og nytår.

Linie 158 omlægges ultimo 2000, så den betjener den nye Kildedal st. Dette vil ske, når dobbeltsporet til Veksø st. tages i brug, og Kildedal st. åbner. Passagerer fra Søsum og Ganløse får hurtigere forbindelse med H-tog, end når de som i dag kører med helt til Ballerup st.

Linie 159 får turene om morgenen rykket, så der er bedre spredning i forhold til linie 216 fra Smørumnedre til Ballerup.

Linie 165 ændrer ruteføring i Værløse, så der køres mellem Lyngby st. og Kirke Værløse By. I Kirke Værløse køres sløjfekørsel med uret ad Lejrvej - Kildebakken - Bygaden - Storkekrogen - Bundsvej. Flyvestationen betjenes ikke længere direkte. Ryet Skovby betjenes på nogle ture ad Olaf Becks Alle - Ryethøjvej. Om morgenen køres via Ryet Skoby fra Kirke Værløse på alle ture, om eftermiddagen er det to ud af tre afgange i timen i retning mod Kirke Værløse og én gang i timen fra Kirke Værløse. På øvri ge tidsrum køres via Ryet Skovby på alle ture i begge retninger. Desuden ændres køreplanen på linien, så der bliver halvtimesdrift uden for myldretiderne mandag-fredag.

Linie 170 får halvtimesdrift i myldretiderne. Sådan er det i forvejen resten af dagen.

Linie 173E har er indskrænket 03.07.-04.08.00 og mellem jul og nytår.

Linie 174E har ferieplan 28.05.-12.08.00 og mellem jul og nytår.

Linie 176's afkortede ture Emdrup-Vangede Huse forlænges til Stolpegårdsvej.

Linie 190 indskrænkes til 30-minuttersdrift uden for myldretiderne mandag-fredag. Og enkelte ture kører ikke 03.07.-04.08.00 og mellem jul og nytår.

Linie 200S indskrænkes til 20-minuttersdrift i myldretiderne 02.07.-05.08.00 og mellem jul og nytår (ferieplan).

Linie 210 mister enkelte ture 03.07.-04.08.00 og mellem jul og nytår (ferieplan).

Linie 216 omlægges i Roskilde ad Frederiksborgvej - Kong Valdemars Vej - Algade - Jernbanega de - Roskilde st. i begge retninger. Dette skyldes trafikomlægninger i Roskilde by.

Linie 218, 220, 221 og 222 kører ikke 01.-05.06., 12.06., 19.06.-04.08., 16.-20.10.00, 21.12.00- 02.01.01, 19.-23.02., 09.-16.04., 11.05., 24.-25.05. og 04.-05.06.01. Der køres efter specialkøreplan 07.08. og 20.12.00.

Linie 219: En enkelt tur kører ikke på dage, hvor linie 218 m.fl. heller ikke kører.

Linie 223E indskrænkes i ferierne 03.07.-04.08.00 og mellem jul og nytår.

Linie 225: Enkelte ture kører ikke i ferierne 03.07.-04.08.00 og mellem jul og nytår.

Linie 233's første afgang starter i Roskilde, eftersom bussen alligevel kører tom fra Roskilde.

Linie 234: Enkelte ture kører ikke i ferierne 21.06.-30.07., 18.-22.10.00 og mellem jul og nytår.

Linie 243 kører ikke 16.06.-07.08.00 pga. ferie.

Linie 246: Enkelte ture kører ikke i ferierne 19.06.-04.08.00 og mellem jul og nytår.

Linie 248: Enkelte ture kører ikke i ferierne 21.06.-02.08., 18.-22.10., 22.12.-30.12.00, 14.- 18.02.01 og 17.-19.04.01.

Linie 249 kører kun 22.06.-29.07. og 19.-21.10.00.

Linie 250S afkortes i Lufthavnen fra Indenrigsterminalen til Terminal 3. Resten af vejen kører shuttlebussen i Lufthavnen, der er overgået til HT (linie 38), og linie 500S. Herved spares 1 driftsbus. Linien får tillige 4/6-minuutersdrift i stedet for 5-minuttersdrift (dér hvor der er 5-minuttersdrift). Da linien kører med almindelige 12 meter-busser indtil primo 2001, skal der indsættes ca. 5-6 ekstrabusser i myldretiderne. Linien overgår til City-Trafik A/S, Thorvald Borgs Gade.

Linie 251 mister enkelte ture om fredagen og i skoleferierne pga. ferie.

Linie 319 kører ikke mere via Havelse Mølle. Der henvises til de nye buslommer på Frederikssundsvej. Herved spares 1 minut, der bruges til overgangstid i Frederikssund. Linien overgår fra Combus a/s, Frederiksværk, til Fjord-Bus a/s, Frederiksværk.

Linie 320 overgår fra Combus a/s, Frederiksværk, til Fjord-Bus a/s, Frederiksværk.

Linie 324: Enkelte ture kører ikke i ferierne 03.07.-04.08.00 og mellem jul og nytår. Linien overgår fra Combus a/s, Frederiksværk, til Fjord-Bus a/s, Frederiksværk.

Linie 326 overgår fra Combus a/s, Frederiksværk, til Fjord-Bus a/s, Frederiksværk.

Linie 331's ekstrature til Rasmus nudsensvej erstattes af ekstrature helt til Helsingør sygehus. Enkelte ture kører ikke 03.07.-04.08.00 og mellem jul og nytår (ferie).

Linie 333 indskrænkes til 20/40-minuttersdrift mellem myldretiderne.

Linie 335 får 20/40-minuttersdrift 03.07.-04.08.00 pga. ferie.

Linie 345 får vognplan fælles med linie 806 (før var det linie 331 og 806).

Linie 350S kører efter ferieplan 02.07.-12.08.00, dvs. 12 afgange i timen hele dagen (mandag-fredag) på strækningen Husum Torv-Amagercentret. I perioden 13.08.-21.10.00 køres efter "sommerplan", hvilket vil sige 12 afgange i timen i dagtimerne og 18 afgange i timen i myldretiderne (mandag-fredag) mellem Husum Torv og Amagercentret. Der er "vinterplan" 22.10.00-07.04.01, hvor der køres 18 afgange i timen hele dagen (mandag-fredag) mellem Husum Torv og Amagercentret.

Linie 353 omlægges i retning mod Helsingør st. ad Trækbanen - I.L. Tvedesvej - Kronborgvej - Havnegade - Helsingør st. Linien overgår fra Combus a/s, Hørsholm, til De Hvide Busser A/S, Hørsholm.

Linie 358: Enkelte ture kører ikke i ferien 03.07.-04.08.00 og mellem jul og nytår.

Linie 360 omlægges ad Helsingørsgade i Hillerød.

Linie 361 er et nyt linienummer, der betegner en bustur, der er kørt hver morgen siden septem ber 1999 som erstatning for en tur, der i 1999 fjernedes på Gribskovbanen. Turen kører Gilleleje st. - Kystvejen - Græstedvej - Pårupvej - Stationsvej - Mårumvej - Ny Mårumvej - Gribskovvej - Helsingevej - Istedrødvejen - Fredensborgvej - Holmegårdsvej - Helsingørsgade - Nordre Jernbanevej - Hillerød st.

Linie 367 omlægges i Kregme ad Kappelhøjvej - Hillerødvej - Strandvejen - Thorsvej - Kappelhøjvej - Strandvejen. Overgår fra Combus a/s, Frederiksværk, til Fjord-Bus a/s, Frederiksværk.

Linie 375, 377, 378 og 379 flyttes fra De Hvide Bussers garage i Hørsholm til samme selskabs garage i Hillerød.

Linie 381 overgår fra Combus a/s, Hørsholm, til Arriva Danmark A/S, Kokkedal.

Linie 382E: Enkelte ture kører ikke pga. ferie 03.07.-04.08.00 og mellem jul og nytår. Linien overgår fra Combus a/s, Hørsholm, til Arriva Danmark A/S, Kokkedal.

Linie 383 overgår fra Combus a/s, Hørsholm, til De Hvide Busser A/S, Hørsholm.

Linie 384 overgår fra Combus a/s, Hørsholm, til Arriva Danmark A/S, Kokkedal.

Linie 385 overgår fra Combus a/s, Hørsholm, til De Hvide Busser A/S, Hillerød.

Linie 386E og 387E overgår fra Combus a/s, Hørsholm, til De Hvide Busser A/S, Hillerød.

Linie 388 får ekstra aftenture i Bakke-sæsonen.

Linie 400S får justeret køretiderne pga. problemer med disse. Det kræver 1 bus mere. Stoppestedet ved Tom's flyttes fra Ring 4 til Frederikssundvejs i retning mod Ballerup st. Dette skal give en bedre trafikafvikling i højresvingsbanen på Ring 4.

Linie 500S' kørsel på strækningen Brøndby Strand st.-Lufthavnen reduceres til timedrift i dagtimerne og weekeden. Visse ture kører ikke i myldretiderne 02.07.-05.08.00 og mellem jul og nytår pga. ferie.

Linie 501 kobles med linie 502 allerede fra kl. 12.21 i stedet for fra kl. 14.01 som nu, dvs. hele eftermiddagen. Gymnasieekstraturene får ny køreplan fra august, da Køge Gymnasium ændrer ringetider.

Linie 502 omlægges i Herfølge, så der - ligesom 1988-94 - køres ad Billesborgvej - Tessebøllevej i begge retninger. Herefter betjenes stoppestedet for vestgående busser på Møllebækvej ved Elmevej kun af natbuslinie 97N, der i Herfølge har ruteføring forskellig fra linie 502 efter køreplansskiftet. Den nye ruteføring kræver mere køretid, hvorfor der ikke længere køres via Astersvej i retning mod Køge. Passagererne her henvises til linie 501 og 856. Linien kobles med linie 501 allerede fra kl. 12.21 i stedet for fra kl. 14.01. Ændringen i Herfølge sker efter ønske fra lokale beboere og Køge Kommune.

Linie 530P og 531P mister hver anden tur 02.07.-05.08.00 og mellem jul og nytår pga. ferie.

Linie 534P kører ikke 02.07.-05.08.00 og mellem jul og nytår pga. ferie.

Linie 537P og 538P: Enkelte ture kører ikke 03.07.-04.08.00 og mellem jul og nytår (ferie).

Linie 539P: Nogle ture om morgenen forlænges fra Center Syd til Friheden st. De ture, der om eftermiddagen hidtil har kørt tomme mellem Valby st. og Center Syd, medtager fremover passagerer. Visse ture Friheden st.-Avedøre Holme-Friheden st. kører ikke 28.05.-12.08.00 og mellem jul og nytår.

Linie 548P og 549P indstilles ikke mellem jul og nytår, eftersom virksomhederne i Glostrup Nord ikke holder julelukket.

Linie 560P og 561P kører ikke 26.06.-28.07.00, mellem jul og nytår og 09.-11.04.01 pga. ferie.

Linie 575P kører ikke 19.06.-04.08.00 pga. ferie.

Linie 585P og 486P overgår fra Combus a/s, Hørsholm, til De Hvide Busser A/S, Hillerød.

Linie 590P og 591P kører ikke 28.05.-12.08.00 og mellem jul og nytår. Der indsættes ekstrabusser efter behov til DTU og LUC, når der er eksaminer.

Linie 600S får ferieplan 03.07.-04.08.00.

Linie 601 omlægges, så der køres i ring om Vindinge ad Vindingevej - Tunevej - Tingvej - Vindingevej. Der bliver ny endestation i Vindinge ved kirken. Trafikomlægninger i Roskilde by medfører, at linien omlægges fra Låddenhøj mod Roskilde st. ad Ringsted gade - Bredgade - Allehelgensgade - Læderstræde - Hersegade - Jernbanegade - Roskilde st. Fra Roskilde st. mod Låddenhøj omlægges linien ad Jernbanegade - Allehelgens gade - Schmeltz' Plads - Ringstedgade.

Linie 602 omlægges pga. trafikomlægninger i Roskilde by fra Æblehaven mod Roskilde st. ad Ringstedgade - Bredgade - Allehelgensgade - Læderstræde - Hersegade - Jernbanega de - Roskilde st. Mod Æblehaven fra Roskilde st. køres ad Jernbanegade - Allehelgensga de - Schmeltz' Plads - Ringstedgade.

Linie 604 omlægges i Roskilde by pga. trafikomlægninger. Der køres fra Trekroner st. mod Roskilde st. ad Klosterengen - Dronning Margrethes Vej - Skt. Pederstræde - Algade - Hersegade - Jernbanegade - Roskilde st. Mod Trekroner st. fra Roskilde st. køres ad Jernbane gade - Algade - Kong Valdemars Vej - Klosterengen.

Linie 605 omlægges i Roskilde by pga. trafikomlægninger. Der køres fra Boserup mod Roskilde st. ad Frederiksborgvej - Skt. Ols Gade - Palæstræde - Stændertorvet - Allehelgensgade - Læderstræde - Hersegade - Jernbanegade - Roskilde st. Fra Roskilde st. mod Boserup køres ad Jernbanegade - Allehelgensgade - Stændertorvet - Palæstræde - Skt. Ols Gade - Frederiksborgvej.

Linie 606 omlægges i Roskilde by pga. trafikomlægninger. Der køres fra Roskilde st. ad Jernbanegade - Algade - Kong Valdemars Vej - Dronning Margrethes Vej - Skt. Ols Gade - Palæstræde - Stændertorvet - Allehelgensgade - Schmeltz' Plads - Ringstedgade - Bredgade - Allehelgensgade - Læderstræde - Hersegade - Jernbanegade - Roskilde st. Den nye rute er længere, 17 minutter, hvilket betyder, at der kun kan kører 10-minuttersdrift (med 2 busser). Der køres fremover mandag-fredag kun kl. 09.00-18.30, lørdag kl. 09.00-16.00 og slet ikke om søndagen.

Linie 650S har ferieplan 02.07.-05.08.00.

Linie 702 omlægges ad Frederiksværkgade - Skelskovvej - Hillerødsholms Allé.

Linie 703 omlægges ad Helsingørsgade i Hillerød.

Linie 731 og 732 kører ikke 19.06.-04.08., 16.-20.10.00, 21.12.00-02.01.01, 12.-16.02., 09.-16.04., 25.05. og 05.06.01.

Linie 734: Enkelte ture kører ikke 03.07.-05.08.00 og mellem jul og nytår (ferie).

Linie 736 omlægges ad Helsingørsgade i Hillerød. Enkelte ture kører ikke 03.07.-05.08.00 og mellem jul og nytår (ferie).

Linie 804 nedlægges. Dette sker som en del af den forbedrede betjening af Helsingør sygehus(!). I stedet forlænges linie 806 til Ålsgårde st. Passagererne fra Ålsgårde til Snekkersten st. og Prøvestenscentret henvises til Helsingør st. og linie 806 omkring Helsingør st.

Linie 806 forlænges i dagtimerne fra Helsingør st. til Ålsgårde st. ad linie 805's rute. Linien kobles i vognplan med linierne 345, 346 og 347 istedet for med linie 331.

Linie 820: Pga. ferie køres i perioderne 19.06.-04.08., 16.-20.10.00, 21.12.00-02.01.01, 12.-16.02., 09.-16.04., 25.05. og 05.06.01 efter weekendplan suppleret med to morgenafgange.

Linie 840 omlagdes 15.04.00 via Montebello efter ønske fra Helsingør Kommune og Montebello.

Linie 852 og 853 er også omlagt pga. trafikomlægningerne i Roskilde by.

Linie 5, 6, 8, 12, 13, 16, 22, 28, 30, 34, 40, 42, 43, 67, 68, 81N, 84N, 91N, 96N, 97N, 98N, 113, 120, 121, 123, 129, 131, 132, 135, 147, 149, 150S, 152, 153E, 154E, 157, 159, 161, 166, 169, 170, 173E, 176, 179, 182, 183, 184, 185, 190, 191, 193, 195, 200S, 210, 212, 213, 215, 216, 217, 219, 226, 227, 230, 231, 232, 233, 239, 250S, 252, 253, 300S, 304E, 305, 306, 308, 309E, 317, 319, 320, 323, 324, 325, 326, 331, 333, 334, 336, 339, 340, 341, 342, 345, 346, 347, 350S, 353, 354, 356, 357, 358, 360, 363, 367, 375, 377, 378, 379, 381, 382E, 383, 384, 385, 388, 500S, 501, 502, 530P, 531P, 539P, 600S, 601, 602, 604, 605, 606, 608, 701, 702, 703, 706, 731, 733E, 734, 735, 736, 801, 802, 803, 805, 806, 820, 840 og 841 får endvidere køreplansændringer udover, hvad der er nævnt oven for.

Kilder: HT-ændringsnotat af 31.03.00; HT-køreplanshæfte 02.07.00; Busfronten nr. 146/jun. 00